PREZIDENTO VALDO ADAMKAUS GIMNAZIJA

       President Valdas Adamkus gymnasium

Gimnazija informacijos neteikia, nes netvarko tokios informacijos rinkmenų.