Nacionalinis egzaminų centras

 

 

 

ATMINTINĖ ABITURIENTUI 

2018 METU TECGNOLOGIJŲ MOKYKLINIO BRANDOS EGZAMINO BAIGIAMOJO DARBO - PASLAUGOS TECHNINĖ UŽDUOTIS

2018 m. TECHNOLOGIJŲ MOKYKLINIO BRANDOS EGZAMINO UŽDUOTIES ATLIKIMO EIGA

2018 M. TECHNOLOGIJŲ MOKYKLINIO BRANDOS EGZAMINO VERTINIMO DATOS IR BAIGIAMOJO DARBO PRISTATYMO FORMOS   

2018 METŲ TECHNOLOGIJŲ MOKYKLINIO BRANDOS EGZAMINO ATSISKAITYMO TVARKA IR GRAFIKAS

 

 

 

2018 METŲ ĮSKAITOS IR BRANDOS EGZAMINŲ TVARKARAŠČIAI

 

I SKYRIUS

ĮSKAITOS TVARKARAŠTIS

Įskaita

Data

1. Lietuvių kalba ir literatūra

Vasario 28 d. – balandžio 20 d.*

 

II SKYRIUS

BRANDOS EGZAMINŲ TVARKARAŠTIS

Egzaminas

Egzamino tipas

Data

2. Technologijos

Mokyklinis

Sausio 22 d. – gegužės 25 d.

3. Menai

Mokyklinis

Sausio 22 d. – gegužės 25 d.

4. Gimtoji kalba (baltarusių, lenkų, rusų, vokiečių) (I dalis)

Mokyklinis

Balandžio 2 d. – gegužės 18 d.*

5. Brandos darbas

Mokyklinis

2017 m. rugsėjo 18 d.** – 2018 m. kovo 16 d.

2018 m. rugsėjo 18 d.***

 

Egzaminas

Egzamino tipas

Data

Pradžia

 PAGRINDINĖ SESIJA

6. Užsienio kalbos (anglų) kalbėjimo dalis

Valstybinis

Balandžio 4, 5, 6 d. (T, K, Pt)

9 val.

7. Užsienio kalbos (rusų) kalbėjimo dalis

Valstybinis

Balandžio 5, 6 d. (K, Pt)

9 val.

8. Užsienio kalbos (prancūzų, vokiečių) kalbėjimo dalis

Valstybinis

Balandžio 6 d. (Pt)

9 val.

9. Užsienio kalbos (prancūzų) klausymo, skaitymo ir rašymo dalis

Valstybinis

Balandžio 14 d. (Š)****

9 val.

10. Užsienio kalbos (rusų) klausymo, skaitymo ir rašymo dalys

Valstybinis

Balandžio 21 d. (Š)****

9 val.

11. Užsienio kalbos (vokiečių) klausymo, skaitymo ir rašymo dalys

Valstybinis

Balandžio 28 d. (Š)****

9 val.

12. Užsienio kalbos (anglų) klausymo, skaitymo ir rašymo dalys

Valstybinis

Gegužės 5 d. (Š)

9 val.

13. Informacinės technologijos

Valstybinis

Gegužės 12 d. (Š)

9 val.

14. Fizika

Valstybinis

Gegužės 19 d. (Š)

9 val.

15. Biologija

Valstybinis

Gegužės 26 d. (Š)

9 val.

16. Lietuvių kalba ir literatūra

Mokyklinis Valstybinis

Birželio 2 d. (Š)

9 val.

17. Muzikologija (I dalis)

Mokyklinis

Birželio 5 d. (A)

9 val.

18. Matematika

Valstybinis

Birželio 9 d. (Š)

9 val.

19. Gimtoji kalba (baltarusių, lenkų, rusų, vokiečių)  (II, III dalys)

Mokyklinis

Birželio 12 d. (A)

9 val.

20. Muzikologija (II dalis)

Mokyklinis

Birželio 14 d. (K)

9 val.

21. Istorija

Valstybinis

Birželio 18 d. (P)

9 val.

22. Geografija

Valstybinis

Birželio 20 d. (T)

9 val.

23. Chemija

Valstybinis

Birželio 22 d. (Pt)

9 val.

PAKARTOTINĖ SESIJA

24. Lietuvių kalba ir literatūra

Valstybinis

Birželio 25 d.

9 val.

25. Užsienio kalbos (prancūzų) klausymo, skaitymo ir rašymo dalys

Valstybinis

Birželio 25 d.****

13 val.

26. Užsienio kalbos (anglų) klausymo, skaitymo ir rašymo dalys

Valstybinis

Birželio 26 d.

9 val.

27. Biologija

Valstybinis

Birželio 26 d.

13 val.

28. Geografija

Valstybinis

Birželio 27 d.

9 val.

29. Užsienio kalbos (vokiečių) klausymo, skaitymo ir rašymo dalys

Valstybinis

Birželio 27 d.****

13 val.

30. Matematika

Valstybinis

Birželio 28 d.

9 val.

31. Užsienio kalbos (rusų) klausymo, skaitymo ir rašymo dalys

Valstybinis

Birželio 28 d.****

13 val.

32. Istorija

Valstybinis

Birželio 29 d.

9 val.

33. Muzikologija (I dalis)

Mokyklinis

Birželio 29 d.

13 val.

34. Užsienio kalbos (anglų, prancūzų, rusų, vokiečių) kalbėjimo dalis

Valstybinis

Liepos 2 d.

9 val.

35. Informacinės technologijos

Valstybinis

Liepos 3 d.

9 val.

36. Fizika

Valstybinis

Liepos 3 d.

13 val.

37. Chemija

Valstybinis

Liepos 4 d.

9 val.

38. Gimtoji kalba (baltarusių, lenkų, rusų, vokiečių) (II, III dalys)

Mokyklinis

Liepos 4 d.

13 val.

39. Muzikologija (II dalis)

Mokyklinis

Liepos 5 d.

9 val.

40. Lietuvių kalba ir literatūra

Mokyklinis

Liepos 9 d.

9 val.

* Įskaitos, egzamino pradžia mokyklos vadovo nustatytu laiku, išskyrus balandžio 3–6 dienomis;

** Brandos darbo pradžia nurodyta 2017 m. pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo, įskaitos ir brandos egzaminų tvarkaraščiuose,  patvirtintuose Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. lapkričio 9 d. įsakymu Nr. V-985 „Dėl 2017 metų pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo, įskaitos ir brandos egzaminų tvarkaraščių patvirtinimo“;

*** Brandos darbo pradžia 2018–2019 m. m. abiturientams;

**** Užsienio kalbos (prancūzų) ir užsienio kalbos (rusų) brandos egzaminas vyktų balandžio 28 d., o pakartotinėje sesijoje – birželio 27 d.,  jeigu nebūtų registruotų kandidatų, pasirinkusių laikyti  ir užsienio kalbos (prancūzų), ir užsienio kalbos (rusų), ir užsienio kalbos (vokiečių) brandos egzaminus.

______________________________________________________

 

 

Informacija atnaujinta: 2018-02-12