PREZIDENTO

VALDO ADAMKAUS

GIMNAZIJA

  Mob. tel. 868396829

El.paštas: rastine@adamkausgimnazija.lt

Adresas:   Bitininkų 31, LT-46376 Kaunas

Kauno šv. Pranciškaus mokyklos darbuotojų

D A R B O  U Ž M O K E S Č I A I

Informacija atnaujinta: 2015-03-17