PREZIDENTO

VALDO ADAMKAUS

GIMNAZIJA

 

 

Telefonas: (8 37) 420400 El.paštas: rastine@adamkausgimnazija.lt  Adresas: Bitininkų 31, LT-46376 Kaunas

 

Priėmimo tvarka

 

Informuojame, kad sprendimas „Dėl  Kauno miesto savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 6 d. sprendimo Nr. T-33 „Dėl priėmimo į Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“  miesto taryboje bus priimtas kovo 24 d. 

 

Reikalingus dokumentus priėmimui į priešmokyklinio ugdymo grupę ir pirmą klasę prašome pateikti iki 2019 m. birželio 1 d.

Reikalingus dokumentus priėmimui į penktą klasę prašome pateikti iki 2019 m. birželio 14 d.

Reikalingus dokumentus priėmimui į 2 -4  klases prašome pateikti iki 2019 m. birželio 14 d.

Reikalingus dokumentus priėmimui į 6 - 12 klases prašome pateikti per savaitę po ugdymo proceso pabaigos

Gimnazija įgyvendina Ekologijos ir aplinkos technologijų ugdymo sampratos elementus, mokiniai priimami iš visos Savivaldybės teritorijos bei kitų Lietuvos miestų, laisvu savo pačių ir (ar) tėvų apsisprendimu (teritorinis principas – netaikomas).

Ugdymas grindžiamas bendrosiomis programomis, į jų turinį integruojant Ekologijos ir aplinkos technologijų ugdymo sampratos turinį. 

Į gimnaziją mokiniai priimami mokytis pagal:

– priešmokyklinio ugdymo;
– pradinio ugdymo (1-4 klasės);
– pagrindinio ugdymo pirmosios dalies (5-8 klasės);
– antrosios dalies (I-II klasės);
– vidurinio ugdymo (III-IV klasės) programas.

 

Prašymai pradėti mokytis 2019-2020 m.m. pradedami registruoti elektroniniu būdu per savivaldybės informacinę sistemą: https://imokykla.kaunas.lt  nuo    2019 m. kovo 7 d. 12 val.

Pastaba: prašymo padavimo data ir laikas neturi jokios įtakos priimamų asmenų eiliškumui.

 

Mokiniai į gimnaziją priimami pateikus:
– prašymą; 
– specialiuosius ugdymosi poreikius įrodančių dokumentų kopijas (jeigu tokie yra);
– teisės aktuose nustatytos formos pažymą apie vaiko sveikatą;
– mokymosi pasiekimų įteisinimo arba atitinkamos ugdymo programos baigimo dokumentą;
– 2 dokumentines nuotraukas

– priimant į pradinio ugdymo programą pateikiama rekomendacija pradinių klasių mokytojui.

 

Vadovaujantis statistine apskaitos forma Nr. 027-1/a „VAIKO SVEIKATOS PAŽYMĖJIMAS“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013-05-16 įsakymu Nr.V-951, rekomenduojame vasaros atostogų metu apsilankyti pas šeimos gydytoją ir odontologą, pasitikrinti sveikatą ir iki rugsėjo 1 d. į gimnaziją pristatyti pažymą apie sveikatos būklę. Rekomenduojama pasidaryti keletą sveikatos pažymėjimų kopijų, gimnazijai pateikiamas originalas. 1-4 klasių mokinių tėveliams, kurie pageidauja, kad viena kūno kultūros pamoka būtų organizuojama baseine, rekomenduojame lankantis pas šeimos gydytoją nepamiršti paprašyti įrašo pažymoje, kad vaikas gali lankyti baseiną. 

Mokinio priėmimas mokytis bus įforminamas sutartimi, kurioje aptariami gimnazijos ir mokinio įsipareigojimai, jų nevykdymo pasekmės. Mokymo sutartys bus sudaromos tik pateikus visus reikiamus dokumentus ir visiškai sukomplektavus klases. Mokymo sutartis su kiekvienu naujai atvykusiu mokiniu ar mokiniu, pradedančiu mokytis pagal aukštesnio lygmens ugdymo programą, sudaroma jo mokymosi pagal tą ugdymo programą laikotarpiui.

 

 

Dokumentai priimami darbo dienomis nuo 8.00 iki 17.00 val. gimnazijos raštinėje.
Atsakingas asmuo – direktoriaus pavaduotoja ugdymui Inga Žebrauskaitė.
Adresas: Bitininkų g. 31, LT-46376 Kaunas
Tel. (8 37) 420400
El. paštas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

 

 

Priėmimą mokytis Prezidento Valdo Adamkaus gimnazijoje reglamentuojantys dokumentai:

Priėmimo į Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas

PRIĖMIMO MOKYTIS Į PREZIDENTO VALDO ADAMKAUS GIMNAZIJĄ TVARKOS APRAŠAS

Gimnazijos priėmimo komisijos sudėtis, jos darbo reglamentas, darbo vieta ir laikas

 

ĮSAKYMAS DĖL INDIVIDUALIŲJŲ MOKYMOSI PRIEMONIŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO

 

 

 

DĖL KEIČIAMO BRANDUMO MOKYKLAI VERTINIMO

Nuo 2018 m. vasario 1 d. nelieka privalomo vaiko brandumo vertinimo, kai tėvai pageidauja ugdyti 6 metų dar neturintį vaiką pagal priešmokyklinio ugdymo programą.
<< Skaityti plačiau >>

 

Mokinių ir klasių skaičius bei prašymų priėmimo pradžios data ir laikas svarstytas  Savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 26 d. posėdyje.