PREZIDENTO

VALDO ADAMKAUS

GIMNAZIJA

 

 

Telefonas: (8 37) 420400 El.paštas: rastine@adamkausgimnazija.lt  Adresas: Bitininkų 31, LT-46376 Kaunas

 

Teikiamos nemokamos paslaugos

1. Socialinio pedagogo konsultacijos

2. Logopedo ir  spec. pedagogo konsultacijos

3. Psichologo konsultacijos

4. Bibliotekos - informacinio centro paslaugos

5. Sporto būreliai

6. Dailės būreliai

7. Jaunučių ir jaunių choras

8. Šokių būreliai

9. IT technologijų būrelis

10. Krepšinio būrelis

11. Ekskursijos mokiniams po Lietuvą pagal sudarytą metinį planą

12. Raštinės paslaugos