PREZIDENTO VALDO ADAMKAUS GIMNAZIJA

       President Valdas Adamkus gymnasium

Pirkimų sutartys viešinamos centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje  adresu: http://www.cvpp.lt