Priėmimo tvarka

 

 

 

Priėmimą mokytis Prezidento Valdo Adamkaus gimnazijoje reglamentuojantys dokumentai:

SPRENDIMAS DĖL PRIĖMIMO Į KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

PRIĖMIMO MOKYTIS Į PREZIDENTO VALDO ADAMKAUS GIMNAZIJĄ TVARKOS APRAŠAS

 

 

DĖL KEIČIAMO BRANDUMO MOKYKLAI VERTINIMO

Nuo 2018 m. vasario 1 d. nelieka privalomo vaiko brandumo vertinimo, kai tėvai pageidauja ugdyti 6 metų dar neturintį vaiką pagal priešmokyklinio ugdymo programą.
<< Skaityti plačiau >>

 

Į gimnaziją mokiniai priimami mokytis pagal priešmokyklinio ugdymopradinio ugdymo (1-4 klasės), pagrindinio ugdymo pirmosios dalies (5-8 klasės), antrosios dalies (I-II klasės) bei vidurinio ugdymo (III-IV klasės) programas kartu su Ekologijos ir aplinkos technologijų ugdymo sampratos elementais. 

Į gimnaziją  mokiniai priimami iš visos Kauno miesto Savivaldybės teritorijos laisvu savo pačių ir (ar) tėvų apsisprendimu (teritorinis principas – netaikomas). 

 

„Mokinių ir klasių skaičių ir prašymų priėmimo pradžios datą ir laiką 2019 - 2020 m.m. Savivaldybės taryba svarstys vasario 26 d. posėdyje."