PREZIDENTO VALDO ADAMKAUS GIMNAZIJA

       President Valdas Adamkus gymnasium

PRIEŠMOKYKLINUKAI DALIJASI ĮGYTOMIS ŽINIOMIS

Priešmokyklinės "Bitučių" grupės mokiniai žinias apie gyvalazdes įtvirtino vesdami gamtamokslinio ugdymo pamokėles vyresniesiems pradinių klasių mokiniams

Nuo gegužės 14 d. mūsų gimnazijoje vyksta judriosios pertraukos sporto salėje ir lauko aikštyne

69 laidos abiturientai kelia sparnus skrydžiui...

69 laidos abiturientai kelia sparnus skrydžiui... Tegu skrieja sėkmingai savų svajonių link..
R. Janušauskienės nuotr.

 

 

 Vėl turime džiugių naujienų. Sveikiname!

 

 1a ir 2d klasių mokiniai ir jų mokytojos dalyvavo konkurso ,,Mano žalioji palangė" baigiamojoje šventėje