PREZIDENTO VALDO ADAMKAUS GIMNAZIJA

       President Valdas Adamkus gymnasium

 Sodiname mišką


Į pavasarinių talkų įkarštį įsilieję Prezidento Valdo Adamkaus gimnazijos 7 a klasės mokiniai, jų tėveliai ir klasės auklėtoja Gitana Kutkienė dalyvavo miško sodinimo talkoje Pajiesio girininkijoje. Mokiniai, išklausę instruktažą apie medelių sodinimą, jų augimo sąlygas, girininko pasakojimą apie tai, kiek laiko auga miškas, kaip jis prižiūrimas, pasodino per 1000 medelių. Bendru darbu džiaugėsi visi: girininkijos darbuotojai sulaukę atsakingų padėjėjų, talkininkai – prasmingu darbu parodę savo meilę gimtajam kraštui.

  • 1
  • IMG_20190416_121142
  • IMG_20190416_122514
  • IMG_20190416_123455
  • IMG_20190416_123705