PREZIDENTO VALDO ADAMKAUS GIMNAZIJOS MOKINIŲ PATIRTYS   TARPTAUTINIAME  PROJEKTE „BALTIC CARE“ ŠVEDIJOJE 

„SWITCH 2017“ KAUNE

STEAM MOKSLŲ PROJEKTINIŲ VEIKLŲ DIENA 

RUGSĖJO 1-OSIOS ŠVENTĖ

ĮSPŪDŽIAI IŠ GIMNAZIJOS VASAROS STOVYKLOS  

PREZIDENTAS VALDAS ADAMKUS ĮTEIKĖ BRANDOS ATESTATUS ABITURIENTAMS   

SVEIKINAME PREZIDENTO VALDO ADAMKAUS GIMNAZIJOS ABITURIENTĄ 
  

SVEIKINAME PREZIDENTO VALDO ADAMKAUS GIMNAZIJOS ABITURIENTĄ 

ŽYGIMANTĄ KADIŠĄ IŠ INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ  VALSTYBINIO BRANDOS EGZAMINO GAVUS 100 BALŲ IR JO MOKYTOJĄ LEILĄ ŽIEMIENĘ! 

GIMNAZIJOS ADMINISTRACIJA

INFORMACIJA DĖL SPORTO AIKŠTYNO IR STADIONO REKONSTRUKCIJOS

GIMNAZIJOS MOKINIAI – KAUNO MOKYKLŲ „OLIMPINIO KAIMELIO“ DALYVIAI 

„SAUGUS RATAS“ NACIONALINIS ETAPAS

MOKSLO METUS PABAIGĖME PĖSČIŲJŲ IR DVIRAČIŲ ŽYGIAIS

PRAKTINIAI TIRIAMIEJI ​​​​DARBAI IŠVYKOSE SU  ALEKSANDRO STULGINSKIO UNIVERSITETO DĖSTYTOJAIS 

RESPUBLIKINIAI SPORTINIAI MOKINIŲ LAIMĖJIMAI