PREZIDENTO VALDO ADAMKAUS GIMNAZIJA

       President Valdas Adamkus gymnasium

 Neužmirštuolės ir vėliavėlės - mažųjų nuoširdi padėka Laisvės gynėjams

 Jaunųjų kūrėjų akademijos mažieji nuotaikingai palydėjo gražiausias žiemos šventes

 Sveikiname IV b gimnazistę Liną Sankauskaitę respublikiniame informatikos konkurse „Kompiuterinė Kalėdų pasaka 2018“ laimėjusią II vietą