PREZIDENTO VALDO ADAMKAUS GIMNAZIJA

       President Valdas Adamkus gymnasium

 Logopedo veikla gimnazijoje

 

  1. Priešmokyklinio ir mokyklinio amžiaus vaikų kalbėjimo ir kalbos įvertinimas,  logopedinės pagalbos krypčių numatymas;
  2. Individualių, grupinių logopedinių pratybų organizavimas;
  3. Pedagogų, ugdytinių šeimos narių konsultavimas;
  4. Dėmesys skiriamas:

·         kalbėjimo motorikos parengimui garsams tarti, taisyklingai vaikų kalbai ugdyti;

·         foneminio suvokimo ugdymui;

·         kalbos gramatinio taisyklingumo ugdymui;

·         žodyno plėtojimui;

·         rišliosios kalbos ugdymui;


 

Atnaujinta: 2019-11-30