Mob. tel. 868396829

El.paštas: rastine@adamkausgimnazija.lt

Adresas:   Bitininkų 31, LT-46376 Kaunas

Psichologas

 

Psichologo teikiamos paslaugos

  • Konsultuoja, atlieka psichologinį įvertinimą, tyrimus, profesinį kuravimą ir psichologinį švietimą pagal savo kvalifikaciją ir įstaigos poreikius.
  • Neperžengia kompetencijos ribų.
  • Laikosi profesinės Psichologijos etikos kodeksų reikalavimų.
  • Atliekant psichologinį įvertinimą, vadovaujasi Lietuvos psichologų sąjungos standartizuotų psichologinio įvertinimo metodikų reglamentu.
  • Žino psichologo darbą reglamentuojančius dokumentus ir jais vadovaujasi.
  • Nuolat tobulina kvalifikaciją.
  • Pagal profesinę kompetenciją pateikia psichologinio įvertinimo išvadas ir rekomendacijas dėl vaikų ugdymo tėvams ( ar teisėtiems vaiko atstovams), pedagogams, švietimo ir vaikų globos įstaigų vadovams.
  • Įformina gautus tyrimų duomenis pagal naudojamos metodikos reikalavimus, užtikrina jų konfidencialumą ir saugoja juos, kol vaikas yra šioje švietimo ar vaikų globos įstaigoje, perduoda juos kitam psichologui, ateinančiam dirbti į jo vietą, arba sunaikina, kai perdavimas neįmanomas.
  • Tvarko darbo dokumentaciją ( individualių konsultacijų žurnalą, vaikų bylas, planuoja darbą metams/mėnesiui/savaitei). Kuratorius pildo profesinio kuravimo žurnalą, kurį saugo kuruojamasis.
  • Psichologai asistentai ir psichologai suranda kuratorių dirbantį švietimo arba vaikų globos įstaigoje, ir suderina savo pasirinkimą su įstaigos, kuriai jie pavaldūs, vadovu.

 

Informacija atnaujinta 2019-11-30