Mob. tel. 868396829

El.paštas: rastine@adamkausgimnazija.lt

Adresas:   Bitininkų 31, LT-46376 Kaunas

Socialinis pedagogas

 

Socialinio pedagogo teikiamos paslaugos

  • Įvertina vaiko socialines problemas ir poreikius;
  • Pasirenka efektyvius darbo metodus;
  • Planuoja ir dalyvauja socialinės pagalbos teikimo vaikui procese;
  • Kiekvienam vaikui, su kuriuo dirba socialinis pedagogas, užveda bylą ir laiko joje informaciją apie vaiko socialinę situaciją bei teikimo pagalbos procesą;
  • Sprendžia problemas ir priima sprendimus neperžengiant savo profesinės kompetencijos ribų;
  • Informuoja švietimo įstaigos administraciją, pedagogus, kitus specialistus apie probleminę situaciją, nepažeidžiant konfidencialumo;
  • Atsako už darbe naudojamų metodų pasirinkimą ir korektišką jų panaudojimą;
  • Konsultuojasi su kolegomis ir prireikus siunčia vaiką pas kitus specialistus.

Informacija atnaujinta 2019-11-30