Priėmimo tvarka

 

 

 

 

 Prašymai priimti mokytis 2022-2023 m.m.  pagal priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas pradedami registruoti elektroniniu būdu per savivaldybės elektroninę sistemą (https://imokykla.kaunas.lt) nuo 2022 m. kovo 15 d. 12.00 val. iki 2022 m. gegužės 31 d. Po gegužės 31 d. prašymai per informacinę sistemą nepriimami, prašymus galima pateikti tiesiogiai gimnazijai elektroniniu paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.. Prašymo padavimo data ir laikas neturi jokios įtakos priimamų mokinių eiliškumui.

 

Gimnazija įgyvendina Ekologijos ir aplinkos technologijų ugdymo sampratos elementus, mokiniai priimami iš visos Savivaldybės teritorijos bei kitų Lietuvos miestų, laisvu savo pačių ir (ar) tėvų apsisprendimu (teritorinis principas – netaikomas).

Ugdymas grindžiamas bendrosiomis programomis, į kurių  turinį integruojamas  Ekologijos ir aplinkos technologijų ugdymo sampratos turinys.

 

Į gimnaziją mokiniai priimami mokytis pagal:

– priešmokyklinio ugdymo;
– pradinio ugdymo (1-4 klasės);
– pagrindinio ugdymo pirmosios dalies (5-8 klasės);
– pagrindinio ugdymo antrosios dalies (I-II klasės);
– vidurinio ugdymo (III-IV klasės) programas.

 

Numatomas klasių komplektų skaičius 2022-2023 m.m.:

Klasės

Priešm.ugd.

1

2

3

4

5

6

7

8

I

II

III

IV

Komplektų skaičius

2

4

4

4

4

4

4

4

3

3

2

2

2

 

Laisvų vietų skaičius 2022-2023 m.m.:

Klasės

Priešm.ugd.

1

2

3

4

5

6

7

8

I

II

III

IV

Mokinių skaičius

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

5

6

 

Mokiniai į gimnaziją priimami pateikus:

  • prašymą; 
  • asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
  • specialiuosius poreikius įrodančių dokumentų kopijas (jeigu tokie nustatyti);
  • teisės aktuose nustatytos formos pažymą apie vaiko sveikatą;
  • mokymosi pasiekimų įteisinimo arba atitinkamos ugdymo programos baigimo dokumentą;
  • 2 dokumentines foto nuotraukas;
  • priimant į pradinio ugdymo programą pateikiama rekomendacija pradinių klasių mokytojui.

 

Mokinių priėmimą į gimnaziją reglamentuoja:

Priėmimo į valstybinę ir savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklą, profesinio mokymo įstaigą bendrųjų kriterijų sąrašas (patvirtintas LR švietimo ir mokslo ministro 2004 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. ISAK-1019, 2020 m. kovo 31 redakcija) (žr. 9.4. punktą);

 

Priėmimo mokytis į Prezidento Valdo Adamkaus gimnaziją tvarkos aprašas (2021 m. suvestinė redakcija) ir Aprašo pakeitimas nuo 2022-01-14.

Gimnazijos priėmimo komisijos sudėtis, jos darbo reglamentas. Komisijos darbo vieta: Bitininkų g. 31. Priėmimo mokytis komisijos posėdžių  laikas nustatytas Darbo reglamente. 

 

        Teisės aktai reglamentuojantys mokinių priėmimą į miesto mokyklas 2022-2023 m. m.:

  • Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2004 m. birželio 25 d. įsakymas Nr. ISAK-1019 „Dėl Priėmimo į valstybinę ir savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklą, profesinio mokymo įstaigą bendrųjų kriterijų sąrašo patvirtinimo“ (nauja redakcija);
  • Kauno miesto savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 6 d. sprendimas Nr. T-33 „Dėl priėmimo į Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo“ (2021-12-23 redakcija);
  • Kauno miesto savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 22 d. sprendimas Nr. T-86 „Dėl priešmokyklinio ugdymo grupių ir klasių komplektų skaičiaus Kauno miesto savivaldybės biudžetinėse bendrojo ugdymo mokyklose 2022-2023 mokslo metais nustatymo, pritarimo priešmokyklinio ugdymo grupių ir klasių komplektų skaičiui viešosiose švietimo įstaigose, kuriose Kauno miesto savivaldybė yra dalininkė, 2022-2023 mokslo metais“

 

 

Dėl epidemiologinės situacijos Lietuvoje, visi interesantai aptarnaujami tik nuotoliniu būdu.

Dokumentai priimami elektroniniu paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. nuo 2022 m. kovo 15 d. 12 val. I - V 8.00-17.00
Atsakingas asmuo – direktoriaus pavaduotoja ugdymui Inga Žebrauskaitė.
Adresas: Bitininkų g. 31, LT-46376 Kaunas
Tel. 8 683 96829