Raštinės darbo laikas:

 

I II III IV V
8.00 - 17.00 8.00 - 17.00 8.00 - 17.00 8.00 - 17.00 8.00 - 15.30
Pietūs 12.00 - 12.30 Pietūs 12.00 - 12.30 Pietūs 12.00 - 12.30 Pietūs 12.00 - 12.30 Pietūs 12.00 - 12.30

   

Vardas, pavardė Pareigos Kontaktai Kabineto numeris
 Rita Rasikienė  Direktorė

 (837) 420400

+370 683 96829

102 
 Birutė Krapauskienė

 Direktoriaus  pavaduotoja ugdymui

(priešmokyklinis ir pradinis ugdymas)

 +370 688 47502

 9 kab.

Pradinių klasių pastatas, Bitininkų g. 21

Inga Žebrauskaitė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

(pagrindinis ugdymas)

(837) 420400

+370 683 96829

101

 Rozvita Brazaitienė

 Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

(vidurinis ugdymas)

(837) 309613

+370 60998217

409 
 Kristina Bedaitė

 Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

(neformalus ugdymas)

 (837) 420400

+370 607 93309

110A
Juozas Rožė

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams

+370 683 91243

112A
Birutė Kazakevičienė

Raštinės vedėja

 (837) 420400 101 
 Audronė Tamaševičiūtė  Vyr. buhalterė  (837) 420936 103