Raštinės darbo laikas:

 

   

I

II

III

IV

V

8.00-17.00

8.00-17.00

8.00-17.00

8.00-17.00

8.00-15.30

Pietūs

12.00-12.30

Pietūs

12.00-12.30

Pietūs

12.00-12.30

Pietūs

12.00-12.30

Pietūs

12.00-12.30

 Vardas, pavardė Pareigos Kontaktai Kabineto numeris
Rita Rasikienė Direktorė

837 420400

+370 683 96829

103
Birutė Krapauskienė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

(priešmokyklinis ir pradinis ugdymas)

837 420735

+370 68847502

9

(pradinės klasės

Bitininkų g. 21)

Inga Žebrauskaitė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

(pagrindinis ugdymas)

837 420400

+370 68396829

103a
Rozvita Brazaitienė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

(vidurinis ugdymas)

837 309613

+370 60998217

203
Kristina Bedaitė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

(neformalus ugdymas)

837 420400

860793309

110
Juozas Rožė Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams

868391243

204
Birutė Kazakevičienė Raštinės vedėja 837 420400 103a
Audronė Tamaševičiūtė Vyr. buhalterė 837 420936 105
Emilija Melnikova Ūkvedė 837 420936 105
 Arūnas žydaitis Ūkvedys 

868409096

204

Ingrida Skrodenienė Socialinė pedagogė

+370 420400

868395780

205
Reda Janušauskienė Informacinio centro vedėja

+370 420400

411
Daiva Jokubauskienė Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė

+370 420400

313

Simona Leninckienė Psichologė

867902429

 304A
 Eglė Totoraitienė Psichologė 

 862056291

 Pradinių klasių pastatas 7 kab.
Rima Kostkuvienė Logopedė - spec. pedagogė

837 420400, 420735

Bitininkų g. 21 Logopedės kab.