PREZIDENTO VALDO ADAMKAUS GIMNAZIJOS TARYBA

 

Tarybos pirmininkė  - Vilma Čivilienė, tėvų atstovė;

Sekretorė                  - Inga Žebrauskaitė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

Nariai:                      - Rita Rasikienė, mokyklos direktorė, administracijos atstovė;

                                 - Vita Kuliešiūtė, geografijos mokytoja, pedagoginio personalo atstovė;

                                 - Renata Matulaitienė, lietuvių kalbos mokytoja, pedagoginio personalo atstovė;

                                - Aušra Morozienė, pradinių klasių mokytoja, pedagoginio personalo atstovė;

                                - Laima Arlauskienė, tėvų atstovė;

                                - Agnė Navickienė, tėvų atstovė;

                               - Vidmantas Žvirblis, budėtojas, ūkinio – techninio personalo atstovas;

                               - Audronė Tamaševičiūtė, vyr. buhalterė, ūkinio techninio personalo atstovė;

                               - Neringa Gališanskytė, 11b klasės mokinė, mokinių atstovė;

                              - Indrė Matulaitytė, 12a klasės mokinė, mokinių atstovė;

                              - Gabrielė Vitkauskaitė, 12b klasės mokinė, mokinių atstovė.