PREZIDENTO VALDO ADAMKAUS GIMNAZIJA

       President Valdas Adamkus gymnasium

 

 PREZIDENTO VALDO ADAMKAUS GIMNAZIJOS TARYBA

 

Tarybos pirmininkė  - Laima Arlauskienė, tėvų atstovė;

Sekretorė                   - Inga Žebrauskaitė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

Nariai:                       - Rita Mikalauskienė, mokyklos direktorė, administracijos atstovė;

                                   - Renata Matulaitienė, lietuvių kalbos mokytoja, pedagoginio personalo atstovė;

                                   - Aušra Morozienė, pradinių klasių mokytoja, pedagoginio personalo atstovė;

                                   - Agnė Navickienė, tėvų atstovė;

                                  -  Ligita Povilaitienė, tėvų atstovė;

                                   - Vidmantas Žvirblis, budėtojas, ūkinio – techninio personalo atstovas;

                                   - Audronė Tamaševičiūtė, vyr. buhalterė, ūkinio techninio personalo atstovė;

                                   - Meda Katauskaitė, II a gimn. klasės mokinė, mokinių atstovė;