PREZIDENTO VALDO ADAMKAUS GIMNAZIJA

       President Valdas Adamkus gymnasium

linija1

 

  • Mokiniai į Prezidento Valdo Adamkaus gimnaziją priimami vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 29 d. sprendimu Nr. T-671 ,,Dėl asmenų priėmimo į Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas kriterijų ir klasių komplektavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Priėmimo tvarkos aprašas).

 

 

 

 

 

 Informacija atnaujinta: 2019-05-20