linija1

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2015 m. liepos 8 d. įsakymu  Nr. V-734 „Dėl Kauno šv. Pranciškaus mokyklos vidurinio ugdymo programos akreditacijos“, akredituota mokyklos vykdoma vidurinio ugdymo programa.

         Kauno šv. Pranciškaus mokyklos Visuotinio  dalininkų susirinkimo 2015 m. liepos 16 d.  nutarimu Nr. VD-4, Kauno šv. Pranciškaus mokyklos struktūra pertvarkyta pakeičiant mokyklos tipą iš vidurinės mokyklos į gimnaziją, įgyvendinančią priešmokyklinio ugdymo programą bei  pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas su atskirais Ekologijos ir aplinkos technologijų ugdymo sampratos elementais.

 

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO TRUKMĖ

  2015– 2016,  2016 – 2017  MOKSLO METAIS

 Ugdymo organizavimas:

Mokykla dirba penkias dienas per savaitę.

2015-2016 mokslo metai:

Klasės

Ugdymo proceso

Ugdymo proceso trukmė savaitėmis

pradžia

pabaiga

0

09-01

05-31

32

1-4

09-01

05-31

32

5

09-01

05-31

32

6-11

09-01

06-03

34

12

09-01

05-26

33

2016-2017 mokslo metai:

Klasės

Ugdymo proceso

Ugdymo proceso trukmė savaitėmis

pradžia

pabaiga

0

09-01

05-30

32

1-4

09-01

05-30

32

5

09-01

05-30

32

6-11

09-01

06-02

34

12

09-01

05-25

33

 Ugdymo procesas skirstomas pusmečiais.  

 2015-2016 mokslo metai:

Klasės

Pusmečiais

I pusmetis

(nuo - iki)

II pusmetis

(nuo - iki)

0, 1-5

09-01 iki 01-29

02-01 iki 05-31

6-11

09-01 iki 01-29

02-01 iki 06-03

12

09-01 iki 01-29

02-01iki 05-26

 2016-2017 mokslo metai:

Klasės

Pusmečiais

I pusmetis

(nuo - iki)

II pusmetis

(nuo - iki)

0, 1-5

09-01 iki 01-29

02-01 iki 05-30

6-11

09-01 iki 01-29

02-01 iki 06-02

12

09-01 iki 01-29

02-02iki 05-25

Mokinių atostogos:

 2015-2016 m.m.

Atostogos

Prasideda

Baigiasi

Rudens:

0, 1-4 kl.

5-12 kl.

2015-10-26

2015-10-26

2015-10-30

2015-10-30

Žiemos (Kalėdų):

0, 1-4 kl.

5-12 kl.

2015-12-28

2015-12-28

2015-01-08

2016-01-08

Žiemos  atostogos

6-12 kl.

2016-02-15

2016-02-15

Papildomos atostogos 12 kl. mokiniams

2016-03-29

2016-03-30

Pavasario (Velykų) atostogos:

0, 1-4 kl.

5-12 kl.

2016-03-21

2016-03-21

 

2016-03-25

2016-03-25*

Papildomos 10 atostogų dienų:

0, 1-4, 5 kl.

2015-12-23

2016-02-15

2016-03-29

 

2015-12-23

2016-02-19

2016-04-01

Papildomos 5 atostogų dienos:

0, 1-4, 5 kl.

2015-12-23

2016-02-15

 

2015-12-23

2016-02-19

Vasaros (0, 1-4 kl.) 

2016-06-01

2016-08-31

Vasaros (5 kl.)

2016-06-01

2016-08-31

Vasaros (6–11 kl.) 

2016-06-06

2016-08-31**

Vasaros (12 kl.)

2016-05-27

2016-08-31***

* 12 klasių mokiniams atostogų diena, per kurią laiko kalbų įskaitą, perkeliama į 03-29 dieną.

** 10 klasių mokiniams į atostogų laiką neįskaičiuotos dienos, kai jie laiko pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą švietimo ir mokslo ministro nustatytu laiku.

***į laiką neįskaičiuotos dienos, kai mokiniai laiko brandos egzaminus švietimo ir mokslo ministro nustatytu laiku.

2016-2017 m.m.

Atostogos

Prasideda

Baigiasi

Rudens atostogos:

0, 1-4 kl.

5-12 kl.

2016-10-31

2016-10-31

2016-11-04

2016-11-04

Žiemos (Kalėdų) atostogos:

0, 1-4 kl.

5-12 kl.

2015-12-27

2015-12-27

2017-01-06

2017-01-06

Žiemos  atostogos

6-12 kl.

2017-02-17

2017-02-17

Papildomos atostogos 12 kl. mokiniams

2017-04-18

2017-04-19

Pavasario (Velykų) atostogos:

0, 1-4 kl.

5-12 kl.

2017-04-10

2017-04-10

2017-04-14

2017-04-14*

Papildomos 10 atostogų dienų:

0, 1-4, 5 kl.

 

2016-12-23

2017-02-13

2017-04-18

2016-12-23

2017-02-17

2017-04-21

Vasaros (0, 1-4 kl.) 

2017-05-31

2017-08-31

Vasaros (5 kl.)

2017-05-31

2017-08-31

Vasaros (6–11 kl.) 

2017-06-05

2017-08-31**

Vasaros (12 kl.)

2017-05-26

2017-08-31***

* 12 klasių mokiniams atostogų diena, per kurią laiko kalbų įskaitą, perkeliama į 04-18 dieną.

** 10 klasių mokiniams į atostogų laiką neįskaičiuotos dienos, kai jie laiko pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą švietimo ir mokslo ministro nustatytu laiku.

***į laiką neįskaičiuotos dienos, kai mokiniai laiko kalbų įskaitas arba  brandos egzaminus švietimo ir mokslo ministro nustatytu laiku.