Prezidento Valdo Adamkaus gimnazijoje aktų ir sporto salės nenuomojamos.

 

Gimnazijos aktų ir sporto salės naudojamos bendruomenės sporto ir meno poreikiams tenkinti.

 

Kauno krepšinio mokykla „Perkūnas“ bendradarbiavimo pagrindais pirmadieniais – penktadieniais  vykdo užsiėmimus priešmokyklinio ugdymo grupės vaikams ir gimnazijos mokiniams.

 

Eil.Nr.

Nuomojamos patalpos pavadinimas

Nuomininkas (įstaigos ar fizinio asmens pavadinimas)

Plotas kv. m

Veikla

Kaina (už visą nuomojamą laikotarpį, valandomis)

Užimtumas

(Data ir laikas)

 

Gimnazijoje patalpos nenuomojamos

 

 

Informacija atnaujinta 2016-02-08