PREZIDENTO

VALDO ADAMKAUS

GIMNAZIJA

 

 

Telefonas: (8 37) 420400 El.paštas: rastine@adamkausgimnazija.lt  Adresas: Bitininkų 31, LT-46376 Kaunas

 

 

Nuo rugsėjo 14 dienos Kaune vyksta mechanizuotos pėstininkų brigados (MPB) „Geležinis vilkas“ organizuojamos pratybos „Sąveika 2015/II“, kurių metu  MPB „Geležinis Vilkas" bei Ruklos įgulos kariai  mokosi planuoti, pasiruošti ir vykdyti gynybos operacijas apgyvendintoje teritorijoje.

Džiugu, jog  prie organizuojamų pratybų galėjo prisidėti ir mūsų gimnazija. Rugsėjo 16-osios vakare  gimnazijos kieme užnugario bazę įkūrė „Algirdo“ bataliono kariai.

Vykdydami vieną iš pratybų tikslų – edukacinį: supažindinti mokinius su MPB „Geležinis vilkas“ bei kitų karinių vienetų veikla, kariškiai surengė edukacinės karinės technikos ir ginkluotės parodą, kurią aplankė gimnazijos mokiniai.

Mokinius ir pedagogus labiausiai sužavėjo šiltas kariškių bendravimas, galimybė patiems prisiliesti prie demonstruojamos ginkluotės, pajusti, ką reiškia būti kariu.

Tariame didelį ačiū pratybų organizatoriams ir tikimės tolimesnio bendradarbiavimo ateityje.

output Lr1Kxc