PREZIDENTO VALDO ADAMKAUS GIMNAZIJA

       President Valdas Adamkus gymnasium

 

Š.m. spalio 17-21 dienomis mūsų gimnazija minėjo tarptautinę programavimo savaitę. Informacinių technologijų mokytojų iniciatyva į gimnaziją buvo pakviesti Kauno technologijos universiteto informatikos fakulteto (KTU IF) dėstytojai ir studentai, kurie spalio 17 d. vedė IT  pamokas „Geimifikacija – išmok programuoti žaisdamas“. Pamokos vyko visų klasių mokiniams. Visą savaitę pamokų bei neformalaus ugdymo užsiėmimų metu tiek jaunesnių, tiek vyresnių klasių mokiniai turėjo galimybę programuoti, naudodami geimifikacijos įrankį.

Šios savaitės metu vyko įvairūs renginiai, pažintiniai užsiėmimai, siekiant populiarinti programavimą ir paskatinti motyvuotus žmones mokytis.

 

IT mokytojos      R.Brazaitienė ir L.Žiemienė