PREZIDENTO VALDO ADAMKAUS GIMNAZIJA

       President Valdas Adamkus gymnasium

 

 

 

Tolerancijos diena Prezidento Valdo Adamkaus gimnazijoje

 

 

 

 

 

 

Jaunųjų žurnalistų laimėjimas

 

 

 

 

 

 

 

Pyragais kvepianti gimnazija

 

 

  

 

 

 

Penktadienis prieš atostogas