PREZIDENTO

VALDO ADAMKAUS

GIMNAZIJA

 

 

Telefonas: (8 37) 420400 El.paštas: rastine@adamkausgimnazija.lt  Adresas: Bitininkų 31, LT-46376 Kaunas

 

 

   Spalio  mėnesį 8-10 klasių gimnazistai vykdė praktinius tiriamuosius darbus Aleksandro Stulginskio universiteto moderniose laboratorijose. Pirmoji tema „Aplinkos komponentai ir jų tyrimo metodai“ sudomino gimnazistus  naujais tyrimo metodais, modernia laboratorine įranga. O paskaitoje „Paviršiniai vandenys. Vandens tarša. Vandens tyrimo metodai“ mokiniai sužinojo apie globalines vandens naudojimo problemas, vandens stichijų sukeliamas padarinius. Mokiniai aptarė šių ekologinių problemų sprendimo galimybes ir galėjo jas patikrinti, atlikdami praktinius darbus.

           Modernios aplinkos ir mokymo(si) priemonės  įtraukia mokinius  į patirtinį  mokymąsi, sudaro galimybes analizuoti, sisteminti tyrimo rezultatus, daryti išvadas.

 

R.Brazaitienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

 

 • DSC_0017
 • DSC_0020
 • DSC_0021
 • DSC_0024
 • DSC_0024_1
 • DSC_0028
 • DSC_0031
 • DSC_0033
 • DSC_0033_1
 • DSC_0042
 • DSC_0049
 • DSC_0050
 • DSC_0052
 • logo_spalis