PREZIDENTO VALDO ADAMKAUS GIMNAZIJA

       President Valdas Adamkus gymnasium

Gimnazistų iššūkiai gamtai

Pyragais kvepiantis gerumas!

"Neužmiršk parašiuto"