PREZIDENTO VALDO ADAMKAUS GIMNAZIJA

       President Valdas Adamkus gymnasium

Praktiniai tiriamieji darbai  moderniose  Aleksandro Stulginskio Universiteto laboratorijose

Sveika gyvensena šiandien - galimybės ir perspektyvos

Gimnazistai mokėsi nepasiklysti gamtoje 

PAMOKOS KARTU SU TĖVELIAIS