PREZIDENTO VALDO ADAMKAUS GIMNAZIJA

       President Valdas Adamkus gymnasium

Praktiniai tiriamieji darbai  moderniose  Aleksandro Stulginskio Universiteto laboratorijose

Sveika gyvensena šiandien - galimybės ir perspektyvos

Gimnazistai mokėsi nepasiklysti gamtoje 

PAMOKOS KARTU SU TĖVELIAIS

INTEGRUOTOS GAMTOS MOKSLŲ PAMOKOS

Meno pažinimo paslaptys M.K.Čiurlionio dailės muziejuje

Nuotykių traukiniu aplink Lietuvą 

BAIGIAMASIS RENGINYS „EUROPOS NAMUOSE“

FINANSINIO RAŠTINGUMO PRADMENYS

SU ŠYPSENA PER RUDENĮ EINU 

VALGĖ VALGĖ KOŠĘ VAIKAI ATSILOŠĘ