PREZIDENTO VALDO ADAMKAUS GIMNAZIJA

       President Valdas Adamkus gymnasium

INTEGRUOTOS GAMTOS MOKSLŲ PAMOKOS

Meno pažinimo paslaptys M.K.Čiurlionio dailės muziejuje

Nuotykių traukiniu aplink Lietuvą 

BAIGIAMASIS RENGINYS „EUROPOS NAMUOSE“

FINANSINIO RAŠTINGUMO PRADMENYS

SU ŠYPSENA PER RUDENĮ EINU 

VALGĖ VALGĖ KOŠĘ VAIKAI ATSILOŠĘ

PASAULINĖ PSICHIKOS SVEIKATOS DIENA              „PASIŽADĖJIMAI SAU“ 

MOKYTOJŲ DIENA 2017 

EDUKACINĖ PROGRAMA „ELEKTROS GAMYBOS SUBTILYBĖS LIETUVOS ELEKTRINĖSE“ 

DALYVAVIMAS ŠVENTĖJE „GYVŪNŲ GLOBA TAVO RANKOSE“