PREZIDENTO VALDO ADAMKAUS GIMNAZIJA

       President Valdas Adamkus gymnasium

INTEGRUOTOS GAMTOS MOKSLŲ PAMOKOS

Meno pažinimo paslaptys M.K.Čiurlionio dailės muziejuje

Nuotykių traukiniu aplink Lietuvą 

BAIGIAMASIS RENGINYS „EUROPOS NAMUOSE“