PREZIDENTO

VALDO ADAMKAUS

GIMNAZIJA

 

 

Telefonas: (8 37) 420400 El.paštas: rastine@adamkausgimnazija.lt  Adresas: Bitininkų 31, LT-46376 Kaunas

 

Balandžio 12 d. mokykloje lankėsi eko – komanda, kuri pravedė aplinkosauginį seminarą šiomis temomis:

  • Efektyvus energijos naudojimas ir taupymas (Lietuvos ir užsienio šalių geroji patirtis);
  • Vandens taršos mažinimas, vandens resursų teisingas naudojimas (Lietuvos ir užsienio šalių geroji patirtis);
  • Atliekų mažinimas ir rūšiavimas (Lietuvos ir užsienio šalių geroji patirtis);
  • Antrinio atliekų panaudojimo galimybės (Lietuvos ir užsienio šalių geroji patirtis, praktiniai patarimai);
  • Pasaulinė klimato kaita ir kaip to išvengti;
  • Aplinkai palankaus gyvenimo būdo propagavimas, jo nauda, poveikis šalies vystymuisi;
  • Seminaro metu buvo taikomi aktyvūs metodai – diskusijos, aptarimai, darbas grupėse, atvejų analizės.

 

Aplinkosauginiame seminare dalyvavo klasių seniūnai, seniūnų pavaduotojai, aktyvūs ir pažangūs mokyklos mokiniai. Visiems seminare dalyvavusiems mokiniams buvo įteikti pažymėjimai, aktyviausiems – prizai.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui K. Bedaitė ir geografijos mokytoja V. Kuliešiūtė pasirašė EKO – MOKYKLŲ tinklo deklaraciją, kuria drauge su visa mokyklos bendruomene įsipareigoja ir pritaria atsakingo aplinkosauginio elgesio principams:

  • Mes įsipareigojame ugdyti jaunosios kartos sąmoningumą elgtis atsakingai ir tausoti gamtinius bei energetinius išteklius;
  • Mes įtrauksime į savo ugdymo veiklas ir mokymo turinį ekologinės atsakomybės vertybes remdamiesi tarptautinėmis iniciatyvomis, tokiomis kaip Jungtinių Tautų Global Compact tinklas;

— eko mokyklu deklaracija

 

Mes skatinsime mokytojus ir mokinius imtis ekologinę atsakomybę skatinančių iniciatyvų ir kursime palankią aplinką joms įgyvendinti;

—  Mes įsitrauksime į visuomenines akcijas ir judėjimus, kurie ugdys mūsų suvokimą apie mokyklų vaidmenį ir poveikį kuriant darnią socialinę, aplinkosauginę ir ekonominę vertę;

—  Mes bendradarbiausime su nevyriausybinėmis organizacijomis ir valstybinėmis institucijomis, universitetais, kolegijomis ir įmonėmis siekdami plėsti savo suvokimą apie aplinkosauginius iššūkius bei ieškosime būdų kartu juos įveikti;

—  Mes skatinsime dialogą tarp mokyklos administracijos, moksleivių ir mokytojų, tėvų bei socialinių partnerių kritiniais klausimais, susijusiais su socialine atsakomybe bei ekologine savimone;

—  Mes imsimės konkrečių priemonių taupiai naudoti energetinius išteklius kasdienėje savo mokyklos veikloje.

 

Daugiau informacijos apie projektą:

http://www.ekomokykla.lt/

Renginio akimirkos:

100 1720

100 1723

100 1724

100 1726

100 1727

100 1728