PREZIDENTO VALDO ADAMKAUS GIMNAZIJA

       President Valdas Adamkus gymnasium

Grupė aštuntų klasių mokinių, vadovaujant informacinių technologijų mokytojai Rozvitai Brazaitienei,  keturis mėnesius dirbs pagal programą „Internetinių puslapių kūrimas“, tobulins informacinių komunikacinių technologijų įgūdžius, ugdys kūrybiškumą. Savo įgytas žinias pritaikys įvairių dalykų pamokose, kurdami skaitmenines mokomąsias priemones.

PICT0285 1

PICT0296 1