PREZIDENTO VALDO ADAMKAUS GIMNAZIJA

       President Valdas Adamkus gymnasium

linija1

Gruodžio 3 dieną mūsų mokykloje vyko Aleksandro Stulginskio universiteto tradiciškai organizuojamas nacionalinis konkursas „Mano pasaulis – darniai Lietuvai“.

linija1

Mokyklos penktokams buvo netradicinės veiklos diena „ Mažųjų Einšteinų akademija“.

linija1

Kabinetus papuošė originalūs kalendoriai.

linija1

Šv.Pranciškaus mokyklos kiemą puošia aštuoni originalūs suolai, kuriems mozaikų fragmentus kūrė visa bendruomenė.

linija1

Mokykla prisijungė prie EKO – MOKYKLŲ tinklo.

linija1

KTU Cheminės technologijos fakultetas, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, Lietuvos chemikų draugija kovo 28 dieną organizavo Akademiko Jono Janickio chemijos konkursą.