PREZIDENTO VALDO ADAMKAUS GIMNAZIJA

       President Valdas Adamkus gymnasium

Šių metų birželio 5 dieną mūsų mokyklos 6-11 klasių mokiniai dalyvavo įvairiuose renginiuose, skirtuose Gedulo ir vilties dienai paminėti. 6-7 klasių mokiniai kartu su mokytojais vyko į Ramybės parką ir Rezistencijos muziejų. Čia išklausė skaudžių pasakojimų apie sunkią tremtinių dalią, išgyvenimus. 8-9 klasių mokiniai, kartu su mokytojais aplankę tremtinių kalnelį, atliko meninę kompoziciją, papuošė šią svarbią tremtiniams vietą gėlių puokštėmis. 10-11 klasių mokiniai nuvyko prie skulptoriaus Eugenijaus Banio Panemunėje sukurto koplytstulpio „Pieta“. Vyresniųjų klasių atstovai - Nijolė Grėbliauskaitė, Lietuvos Šaulių sąjungos Garbės sargybos kuopos narė, Mindaugas Iskevičius, Lietuvos Šaulių sąjungos Vytauto Didžiojo II-ojo Šaulių rinktinės IV kuopos narys - pasipuošę paradinėmis šaulių uniformomis iškilmingai padėjo gėlių puokštę, skirtą tremtiniams ir žuvusiems už Lietuvos laisvę atminti.

Projekto dalyviai piešė šios pilietinės akcijos simbolį – rugiagėlę, kurios žiedlapiuose įamžino tremtinių vardus ir tremties vietas.

Organizatoriai

Renginio akimirkos:

photo

 

P6050323

P6050339

 

SNB13221

 

SNB13224

 

SNB13228