PREZIDENTO VALDO ADAMKAUS GIMNAZIJA

       President Valdas Adamkus gymnasium

 

 
 
 
 
Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas 2016 metais:
 
 
Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas 2017 metais: