PREZIDENTO VALDO ADAMKAUS GIMNAZIJA

       President Valdas Adamkus gymnasium

linija1

Švenčiame Europos dieną! pagrindinė nuotrauka

 

 

Š.m. rugsėjo pabaigoje mokyklą pasiekė džiugi žinia: mokykla pakviesta dalyvauti tarptautinėje Erasmus + programoje, veiklai skirtas finansavimas.  Erasmus+ programa – tai tarpmokyklinis strateginių partnerysčių projektas, kurio vienas iš pagrindinių tikslų - skatinti aktyvų mokyklų bendradarbiavimą, siekiant kurti naujovišką aukštos kokybės mokymo ir mokymosi praktiką, skatinti institucijų modernizavimą ir skleisti naujoves visuomenėje.

Trumpa informacija apie patį projektą. Projektas prasidėjo 2014 m. rugsėjo 1d. ir baigsis 2016 m. rugpjūčio 31d. Projekte dalyvauja 8 šalys: Lietuva, Norvegija, Švedija, Suomija, Ispanija, Vokietija, Bulgarija ir Portugalija.  Projekto dalyviai - 15/18metų amžiaus mokiniai. Daugiašalis projektas pavadintas „VETA“: tai yra akronimas, kuris yra anglų kalbos šūkio „Values in education, teenagers in action“ trumpinys. Vienas iš pagrindinių projekto tikslų yra skatinti  ir ugdyti mokinių supratimą ir sąmoningumą šiomis 12 temų:

 

 • Tolerancija ir pagarba;

 

 • Skurdas ir solidarumas;
 • Daugiakultūriškumas;
 • Saugus internetas;
 • Saugumas kelyje;
 • Europinis pilietiškumas;
 • Smurtas ir neapykanta;
 • Lyčių lygybė;
 • Priklausomybės ir sveika gyvensena;
 • Vartotojiškumas;
 • Žmogaus teisės;
 • Aplinkosauga ir jos saugojimas.

 

Dalyvaujantys projekte mokiniai turės:

 

 • aktyviai bendrauti ir diskutuoti su bendraamžiais iš kitų šalių įvairiose virtualiose erdvėse bei forumuose (Moodle, Facebook, Whatsapp);
 • kurti trumpametražius filmukus, reklamas, įvairius skelbimus pagal pateiktus kriterijus ir reikalavimus bei patalpinti juos tam tikrose virtualiose erdvėse;
 • rinkti tam tikromis temomis medžiagą ir patalpinti ją virtualiose erdvėse.
 • atlikti įvairias namų darbų užduotis, susijusias su tam tikro mobilumo tema.

 

Viso projekto metu numatyti 4 tarpmokykliniai mobilumai su mokiniais: t.y. mobilumas Gran Kanarijoje (2015 m. kovas), mobilumas Bulgarijoje (2015 m. balandis), mobilumas Suomijoje (2016 m. kovas) ir mobilumas Lietuvoje (2016 m. balandis).

Linkime mūsų mokyklos mokiniams, dalyvaujantiems projekte, originalių idėjų, kūrybiškumo, išradingumo, daug naujų įspūdžių, potyrių ir, žinoma, daug naujų draugų!