PREZIDENTO VALDO ADAMKAUS GIMNAZIJA

       President Valdas Adamkus gymnasium

PREZIDENTO VALDO ADAMKAUS GIMNAZIJOS MOKYTOJAI EKOLOGINIO RAŠTINGUMO SĖMĖSI PORTUGALIJOS  ELEKTRINĖSE
 
 
     Gegužės 28 – birželio 3 dienomis Prezidento Valdo Adamkaus gimnazijos atstovai, bendradarbiaudami  su partneriais iš penkių pasaulio šalių  Rumunijos, Portugalijos, Kroatijos, Turkijos bei Kipro atstovais  dalyvavo tarptautinio ERASMUS+ projekto Ecological literacy (Ekologinis raštingumas) partnerių susitikime Portugalijoje (Rio Maior). Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Inga Žebrauskaitė bei anglų kalbos mokytoja Andželika Andreikėnienė iš vykusio susitikimo kolegoms Lietuvoje parvežė žinių apie Portugalijos švietimo sistemą, ekologinio ugdymo integraciją į formalųjį ir neformalųjį mokinių ugdymą.
  
     Darbinio vizito metu mokytojai iš šešių pasaulio šalių ekologinio raštingumo sėmėsi ne tik Fernando Casimiro  de Silva mokykloje, kurioje buvo priimtos užsienio šalių delegacijos, bet ir  RENOVOS popieriaus perdirbimo fabrike,  Pego termo elektrinėje, Castelo do Bode damboje ir hidro elektrinėje,  druskų pelkėse, viename didžiausių pasaulyje Lisabonos okeanariume.

     Dvejų metų trukmės tarptautinio ERASMUS+ projekto ELIT (Ecological literacy) tikslas – ekologinio raštingumo ugdymas mokyklose. Susitikimo metu projekto partneriams buvo pademonstruota, kaip ekologinis ugdymas atsispindi švietimo sistemoje, į kokias veiklas įsitraukia mokiniai ir jų mokytojai, taip pat  buvo išnagrinėtos  rūšiavimo, perdirbimo, vandenvalos, paplūdimių ir vandenyno užterštumo temos. Mokytojai aplankė tris Rio Maior miesto mokyklas, dalyvavo edukacijose didėjantį vartotojiškumą,  plastiko žalą bei vandenynų ir jų paplūdimių taršą. 

     Didėjantis  aplinkos užterštumas, vartotojiškumo augimas, masiniai miškų gaisrai rodo, kad ekologinis sąmoningumas turėtų tarpti vienu iš prioritetinių asmenybės ūgties tikslų.  Ekologinė situacija pasaulyje nuolat kinta ir tik nuo išauginto žmogaus sąmoningumo priklauso, ar tapsime atsakingais už savo aplinką piliečiais.
 
 
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8