PREZIDENTO

VALDO ADAMKAUS

GIMNAZIJA

 

 

Mob. tel. 8 683 96829

El.paštas: rastine@adamkausgimnazija.lt  Adresas: Bitininkų 31, LT-46376 Kaunas

 

    KVIEČIAME Į VIRTUALIĄ MIKROBŲ PARODĖLĘ
1A klasės mokiniai gamtamokslinio ugdymo pamokose susipažino su mikrobų rūšimis, naudingais ir žalingais mikrobais, surengė virtualią parodėlę. 

    Kviečiame pasigrožėti. Virtuali dailės darbų paroda.
Mokytoja V. Tamošiūnienė 

   

Pavasariu kvėpuojantis Kaunas...

Pavasarišką fotoreportažą rengė jaunosios žurnalistės R. Kuokštytė, U. Lugaitė, G. Jurošiūtė

 

         1A klasės mokiniai kuria šiltą bendradarbiavimo atmosferą virtualioje erdvėje. Pirmokai ir mokytoja toliau aktyviai nuotoliniu būdu dalyvauja „Friends“ programoje, kurios vizija – visuomenė, kurioje vaikai ir paaugliai augtų saugioje ir teisingoje aplinkoje. Esame įsitikinę, kad didelėmis pastangomis ir ilgu darbu, įmanoma to pasiekti. Suvienykime pastangas, esame atsakingi už savo įnašą.
Mokytoja Greta Balandytė 

    "Žemės menas" - priešmokyklinukų iš " Bitutės" grupės darbeliai.
Mokytoja Diana Liutkevičienė 

   

Ar žinote, kiek Maironis mokėjo už savo namus Kaune?

     O Prezidento Valdo Adamkaus gimanzijos 6b klasės mokiniai šiandien sužinojo, nes lietuvių kalbos pamokoje juos aplankė Kauno Maironio muziejaus darbuotoja Henrika Skersonaitė. Mokiniams buvo papasakota ne tik išsami Maironio biografija, kūrybos apžvalga, bet ir pasidalinta keliais sunkiai vadovėlyje randamais nutikimais. Teko išgirsti, kad Maironis turėjo puikų humoro jausmą, nustebino ir nutikimai, kaip poetas su svečiais obuoliais apsimėtęs, svečių namuose hantelius nuo laiptų nuridenęs... Taigi, net sunkiomis karantino sąlygomis pamokos gali būti įdomios ir keliančios nuotaiką. Ačiū Kauno Maironio muziejui už puikias iniciatyvas!
Pamoką organizavo mokytoj S. Žydaitienė