Šių metų balandžio 1 d. Prezidento Valdo Adamkaus gimnazija tapo  pasaulinio ENO mokyklų tinklo asosiacijos koordinatore šalies mastu.

 

Kas tai yra ENO ir kokios jos funkcijos?

ENO (ENVIRONMENT ONLINE) – APLINKOS SAUGOJIMAS NUOTOLINIU BŪDU –pasaulinis mokyklų ir bendruomenių tinklas, skirtas darniam vystymuisi, tvarumui stiprinti ir gerinti. Ši asosiacija buvo įsteigta 2009 metais Suomijoje, Joensuu miestelyje ir šiuo metu prie tinklo yra prisijungę daugiau nei 100 šalių iš viso pasaulio.

Pagrindins tinklo šūkis yra –ENO makes us ONE  („ENO suvienija“ mus arba dar kitaip: „Mes dalinamės vienu tikslu, bet žinome, kad yra 1000 būdų jį įgyvendinti“).

Vienas iš pagrindinių asosiacijos tikslų yra ugdyti sąmoningumą ir ekologinį raštingumą susijusį su klimato kaita ir jos padarinias mūsų Žemėje.

Pagrindinės tinklo veiklos būtų šios: ENO medžių sodinimo dienos, ENO orų stebėjimo savaitė, energijos taupymo savaitė, veiklos, skirtos vandens tausojimui bei įvairios ENO kūrybinės dirbtuvės.

Visa gimnazijos bendruomenė džiaugiasi galimybe prisidėti prie šio kilnaus tikslo ir tikisi aktyvaus kitų EKO tinklo narių

bendradarbiavimo pasauliniame ENO tinkle.

#EarthIsCallingActNow 

 

DIDŽIAUSIAS IR ILGIAUSIAS PASAULINIS NUOTOLINIS RENGINYS, SKIRTAS PASAULINEI APLINKOS DIENAI PAMINĖTI  

 

„Neapgalvoti žmonijos veiksmai smarkiai sužlugdė mūsų planetą. Nepaprastoji klimato situacija, gamtos nykimas ir mirtina tarša kelia grėsmę mūsų namams, augalijai ir gyvūnijai. Mūsų gyvybei, ramybei ir gerovei iškilo grėsmė, kuri matoma ir jaučiama kaip niekada anksčiau. Tačiau ši degradacija nėra neišvengiama. Turime galios ir žinių, kad sumažintume žalą gamtai ir atkurtume Žemę – jei veiksime dabar!“- tokiomis mintimis pasidalino ACTNOW - nevyriausybinė Indijos organizacija kviesdama į ilgiausią nuotolinį, pasaulinį renginį EARTH IS CALLING. ACT NOW! Renginio tikslas suburti viso pasaulio bendruomenę, kuri neabejinga planetos likimui, kuriai rūpi Žemės likimas ir klimato pokyčiai joje, nes birželio 5 d. –Pasaulinė Aplinkos diena.  Veikti turime dabar, kad išsaugotume žemę ateities kartoms ir padėtumėte įveikti trigubą planetos krizę: klimatą, taršą ir biologinės įvairovės nykimą. 

Kaip ir praėjusiais metais, 2023 m. birželio 4-5 d. įvyko pasaulinis 24 val. trukmės nuotolins renginys, skirtas  Pasaulinei Aplinkos dienai paminėti akcentuojant plastiko naudojimo mažinimą ir jo daromą žalą mūsų planetai. Renginį  organizavo:  ACTNOW- nevyriausybinė Indijos  organizacija drauge su ENO pasauliniu mokyklų ir bendruomenių tinklu tvarumui gerinti, Treebuddy.Earth organizacija, Suomijos Plant and Care for Peace (Pacfpeace) organizacija, Nature Education Society of Taiwan (NEST) Taivano NVO ir The POP World Sustainable Development Forum (WSDF), JAV.  

 

Renginio vedėjai Rajiv K Shrivastava (Indijos ACTNOW NGO įkūrėjas), JK Singh (Indijos Brookfield tarptautinės mokyklos direktorius), Jamie Herreli (žinių diktorė iš Filipinų, Miss Visata 2014), Rony Antony (ENO koordinatorius iš Taivano) be paliovos kalbino renginio garbės svečius, vedė diskusijas, dalinosi įvairia video medžiaga, skaidrėmis. Renginyje dalyvavo dalyviai net iš 77 šalių (tam tarpe ir Lietuvos), garbės svečiai iš viso pasaulio: Jungtinių Tautų generalinė sekretorė, JT Aplinkosaugos programos direktorė INGER ANDERSON, NATALIA ALEKSEEVA (Jungtinių Tautų Aplinkosaugos programos koordinatore), MANAV SINGLA (Brookfield tarptautinės mokyklos prezidentas), DESTINY WAGNER (Miss Visata 2021m.), ERIK SOLHEIM (Jungtinių Tautų sekretorius), IVAN RANSOM - tvarumo ambasadorius iš Meksikos, ENO įkūrėjas MIKA VANHANEN, KAIJA SARAMAK (ENO valdybos pirmininkė), MINA SUE ChOI (Mis Žemė 2022) 

 ir daugelis kitų.  

 Visą parą be perstojo vykęs renginys buvo skirtas atkreipti visų mūsų dėmesį į plastiko ir jo gaminių žalą gamtai, taip pat kaip svarbu tinkamai jį rūšiuoti ir perdirbti. Nebuvo pamiršti ir darnaus vystymosi tikslai ir efektyvūs būdai juos įgyvendinti, tvarumo tobulinimas, bei vienu iš svarbiausių darnaus vystymosi tikslų - klimato apsaugos veiksmai.   

Mūsų gimnazija aktyviai prisidėjo prie renginio: tiek mokiniai, tiek mokytojai dalyvavo jame. Džiaugiamės, kad mūsų gimnazijos tarptautinio Erasmus + projekto ES4SS nariai  aktyviai įsitraukė į siūlomas projekto organizatorių veiklas. Keletas mokinių kūrė video apie plastiką, jo taršą ir prevencines priemones stabdančias taršą. Kai kurie iš jų gamino plakatus, kūrė eilėraščius apie plastiką ir jo daromą žalą pasitelkdami dirbtinį intelektą į pagalbą bei juos įgarsino. ENO tinklo koordinatorė Lietuvoje darė pranešimą tema “ENO activities in Lithuania, 2023”.  Džiaugiamės, kad vienas mūsų mokinių kurtas video buvo atrinktas ir parodytas pasaulinio renginio metu, kurį stebėjo žiūrovai net iš 77 šalių!!! 

Visi mokinių darbai buvo nusiųsti renginio organizatoriams. Už aktyvias veiklas visi dalyviai bus apdovanoti tarptautiniais sertifikatais.   

Smagu, kad ir mūsų gimnazija galėjo prisidėti prie šio svarbaus renginio mokinių darbais. Didžiuojamės suteikta galimybe atstovauti Lietuvai dalyvaudami pasauliniame renginyje ir skleisti žinią apie mūsų gimnazijoje vykdomas veiklas.  
By Smilė Matekonytė and Artificial InteIligence 

President Valdas Adamkus gymnasium, Lithuania 

 

POEM 

Beating plastic pollution 

In a world so cool and full of glee, 

 We need to fight the plastic, you see. 

 It's time to join our hands and say,  

"Let's beat plastic pollution today!" 

 

Plastic bags and bottles everywhere, 

They harm our planet, it's just not fair. 

Animals suffer, the Earth gets sick,  

We gotta act quick, and do the trick! 

 

Reduce, reuse, recycle, too 

Simple steps that we can all do 

Bring your own bag when you go to the store, 

And say "no thanks" to plastic, we want no more! 

 

Let's use paper straws instead of plastic 

And carry a reusable bottle, fantastic! 

Pick up litter, keep our beaches clean, 

Together we can make a green routine. 

 

Plastic pollution is a big fight, 

But we're not scared, we'll shine so bright 

Let's spread the word, tell all our friends 

Together we can make amends. 

 

Our future's in our hands, you see,  

We're the generation that can set it free.  

With small actions and big dreams,  

We'll beat plastic pollution, it's not what it seems! 

 

So come on, kids, let's take a stand 

Hold our planet with love in our hand. 

We'll make a difference, one step at a time, 

And show the world our rhythm and rhyme! 

 

Beat plastic pollution, let's make it cool, 

For our oceans, our wildlife, and every school 

We're superheroes with power and might, 

Saving the Earth, spreading love and light! 

 

 
SODINAME MEDŽIUS „PLANT AND CARE FOR PEACE“ SU ENO-PASAULINIU MOKYKLŲ IR BENDRUOMENIŲ TINKLU TVARUMUI GERINTI

 

Jau penktą kartą mūsų gimnazijos gimnazistai drauge su ENO-pasauliniu mokyklų ir bendruomenių tinklu tvarumui gerinti prisijungė prie puikios iniciatyvos-medžių sodinimo akcijos. Akcija prasidėjo balandžio 22 d. ir tęsis iki birželio 5d. Ši akcija prasidėjo 2004m. ir daugiau nei 10 000 mokyklų iš viso pasaulio (157 šalių) pasodino net 30 milijonų medžių per visus tuos metus! “Medžių sodinimas yra tikras žygdarbis”,- kaip teigia akcijos iniciatorius Mika Vanhanen.

Šiais metais, Valstybinių miškų urėdija pakvietė gamtai neabejingus piliečius į „Nacionalinį miškasodį“ – kasmetinę medžių sodinimo šventę, rengiamą visuose 26-iuose urėdijos regioniniuose padaliniuose balandžio 29 d. Miškinkams pavyko įveikti ir apsodinti rekordinį skaičių naujų miškų – net 800 ha, kuriuose pasodinta tiek medelių, kiek Lietuvoje gyventojų – 2,8 mln.

Mūsų mokyklos 7C ir 7D klasių mokiniai dalyvavo miškasodyje Padauguvos girininkijai priklausančiose valdose. Iš viso tą dieną toje vietoje buvo apsodintas 2,9 ha plotas. Talkoje kartu su mokiniais dalyvavo dar 80 žmonių ir visi kartu pasodino 1500 ąžuolų, 2000 liepų ir 4200 pušų.

Nuoširdus ačiū gimnazistams, mokytojams ir visiems, kurie būdami neabejingi Žemės  ir jos žaliojo rūbo ateičiai sudalyvavo šitoje akcijoje ir pasodino tokį gausų medžių skaičių.

 

KOVO 22-OJI   -  PASAULINĖ VANDENS DIENA, KURIĄ ENO MINI KARTU SU JUNGTINIŲ TAUTŲ ORGANIZACIJA 

 

Kovo 22-oji - Pasaulinė vandens diena. šią dieną  ENO (Pasaulinis mokyklų ir bendruomenių tinklas tvarumui gerinti) mini drauge su Jungtinių Tautų organizacija. Šių metų tema   “Be the change you want to see in the world”, skirta atkreipti dėmesį į geriamo vandens trūkumą mūsų planetoje, taip pat paaiškinti,  kodėl yra taip svarbu jį tausoti ir taupyti.  

Lietuva yra viena iš nedaugelio pasaulio valstybių, kuri turi dideles gėlo požeminio vandens atsargas. Tačiau taip yra ne visur.  Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) duomenimis  beveik 2 mlrd. pasaulio žmonių neturi galimybės gauti švaraus geriamo vandens.  

Minint Pasaulinę vandens dieną  Jungtinės Tautos ragina nedelsti ir spręsti vandens krizės problemas dabar pat. Tai reiškia, kad kiekvienas iš mūsų turime prisidėti prie švaraus vandens išsaugojimo ateities kartoms: tausoti vandenį bei rūpintis, kad vanduo nebūtų teršiamas. 

Džiaugiamės, kad ir mūsų gimnazistai neabejingi globalinėms problemoms ir noriai dalyvauja įvairiose akcijose, renginiuose, skirtuose atkreipti dėmesį į visiems mums svarbius dalykus. Šiandien 6c ir 6d bei pradinių klasių mokiniai prisiminė seną pasaką apie mažiausią pasaulyje paukštelį kolibrį, kuris savo mažu snapeliu bandė gesinti gaisrą.  

Kolibris - šių metų Pasaulinės vandens dienos simbolis, kuriuo siekiama parodyti, kad kiekvienas iš mūsų, nesvarbu, mažas ar didelis, gali prisidėti prie planetos ir jos žaliojo rūbo saugojimo. Pamokų metu mokiniai drauge su mokytojomis Alina, Vilmante ir Vita žiūrėjo video, piešė plakatus, bei aptarė, kaip galime prisidėti prie vandens tausojimo ir saugojimo. Ačiū kūrybingiems ir išradingiems mokiniams bei jiems talkinusioms mokytojoms.  


ENO ORŲ STEBĖJIMO SAVAITĖ (SAUSIO 30d.-VASARIO 3d.) ir PASAULINĖ VIRTUALI MAISTO PARODA SKIRTA ANKŠTINĖMS DARŽOVĖMS

 

Kaip ir kasmet mūsų gimnazijos gimnazistai dalyvavo tarptautiniame ENO tinklo (pasaulinis bendruomenių ir mokyklų tinklas tvarumui gerinti) projekte, kuris skirtas pradinio ir vidurinio ugdymo mokiniams stebėti klimato kaitą, fiksuoti pokyčius kasmet vykstančius gamtoje, nuolat juos lyginti, analizuoti ir daryti tam tikras išvadas.  Tradiciškai projektas vyksta 5 ir 43 metų savaitę. Šį karta projekte dalyvavo 5a ir 5c klasių mokiniai ir jiems talkino biologijos mokytoja M.Mažeikienė. kaip ir visada, visos savaitės metu mokiniai stebėjo žemiausią, aukščiausią ir vidutinę dienos temperatūrą, fiksavo oro drėgnumą, vėjo stiprumą, kritulių kiekį, bei tyrinėjo debesuotumą ir debesų tipus. Dar viena užduotis, kurią mokiniai turėjo atlikti orų stebėjimo savaitės metu-  įamžinti gražiausias akimirkas gamtoje, kurių šiais metais tikrai netrūko.

Projekto pabaigoje gimnazistai drauge su mokytoja aptarė gautus rezultatus, palygino juos su rezultatais užfiksuotais rudenį ir pasižiaugė gražiausiais žiemos vaizdais užfiksuotais įvairiose Kauno apylinkėse. 

Dar viena veikla į kurią noriai įsitraukė mūsų gimnazistai-pasaulinė virtuali nuotraukų paroda skirta atkreipti dėmesį į ankštines daržoves. Jungtinė Tautų Ansamblėja 2019 m. vasario 10d. paskelbė šią dieną pasauline ankštinių daržovių diena.  Pagrindinis tikslas paminint šią dieną yra atkreipti dėmesį ankštinių daržovių naudą gamtai (ypatingai dirvožemiui), bei didinti visuomenės sąmoningumą apie ankštinių augalų kaip tvaraus maisto produktų naudą žmogaus mitybai ir jį supančiai aplinkai. Ankštinės daržovės yra ne tik prisotintos baltymais, kurie yra reikalingi kiekvieno iš mūsų mitybai, bet ir didina dirvožemio derlingumą ir tuo pačiu prisideda prie klimato kaitos sumažinimo.

Na o gimnazistai dalyvaudami pasaulinėje virtualioje parodoje turėjo pagaminti ir įamžinti pasigamintą patiekalą iš ankštinių daržovių ir nusiųsti nuotrauką akcijos organizatoriams. Gražiausios nuotraukos bus atrinktos ir pristatomos Rytų Suomijos universiteto “Tvaraus maisto” mugėje vasario 10d.

Tariame nuoširdų ačiū visiems dalyvavusiems orų stebėjimo savaitėje, pasaulinėje virtualioje parodoje skirtai ankštinėms daržovėms ir linkime daug  kūrybinių idėjų dalyvaujant kituose projektuose.

 

ENO TINKLO PASAULINĖ AKCIJA-PROJEKTAS

“ŠVIESA TAIKAI”

 

Kaip ir kasmet, taip ir šiais metais pasaulinis bendruomenių ir mokyklų tinklas  ENO (Environment Online) organizavo pasaulinę akciją-projektą “LIGHT FOR PEACE”. Akcijos vienas iš tikslų skatinti mokinių kūrybiškumą gaminant žibintus iš pakartotinai panaudojamų medžiagų, bei akcentuoti, kokia svarbi yra šviesa kiekvienam iš mūsų ir kokie yra galimi jos tausojimo būdai. 

Akcija įvyko 2022 m. gruodžio 2 d. 17.00  val. Prezidento Valdo Adamkaus gimnazijos kieme nušvito daugybė žibintų. Įsijungiant į projektą - akciją siekėme sukurti šviesos grandinę, kuri apimtų visą pasaulį ir neštų šviesą ir taiką visiems kenčiantiems žmonėms, o ypatingai tiems, kurie nenuilstamai kovoja už Ukrainos laisvę ir taiką.  Prezidento Valdo Adamkaus gimnazija - Lietuvos EKO mokyklų tinklo ir ENO tinklo veiklų koordinatorė Lietuvoje prie šios akcijos ragino prisijungti ir kitas Lietuvos EKO mokyklų tinklo nares. Džiaugiamės išaugusiu susidomėjimu tinklo veiklomis ir tuo, kad ši akcija padėjo susimąstyti apie vertybes ir paskatino bendruomenių kūrybiškumą. Tariame nuoširdų ačiū vaikams,  gaminusiems žibintus ir jų mokytojoms, prisidėjusiomis prie šio kūrybinio proceso. Akcijoje dalyvavo mažieji gimnazistai ir jų mokytojos: Rasa Bieliūnaitė, Aušra Morozienė, Viktorija Kirliauskienė ir Virginija Sakalauskienė.


SODINAME MEDŽIUS „PLANT AND CARE FOR PEACE“ SU ENO-PASAULINIU MOKYKLŲ IR BENDRUOMENIŲ TINKLU TVARUMUI GERINTI

 

Jungtinių tautų organizacija 1981 m.  rugsėjo 21 d. paskelbė Tarptautine taikos diena, kuri yra minima daugelio pasaulio šalių, o pasaulinis ENO mokyklų ir bendruomenių tinklas tą dieną pamini jau eilę metų sodindamas medžius ir tokiu būdu prisidėdamas prie gamtos tausojimo ir saugojimo. Nepaisydamas siaučiančių pasaulyje karų ir sunkios ekonominės situacijos visame pasaulyje, ENO tinklas ir šiais, 2022m., paminėjo Tarptautinę taikos dieną ir organizavo akciją  „PLANT AND CARE FOR PEACE“. Džiaugiamės ir mes galėdami prisidėti prie šios šaunios akcijos drauge su kitais gamtos mylėtojais ir sergėtojais iš viso pasaulio.

Jau nebe pirmus metus gimnazija aktyviai dalyvauja pasaulinio mokyklų ir bendruomenių tinklo ENO medžių sodinimo akcijoje, kuri šiais metais vyko nuo rugsėjo 15 d. ir tęsėsi iki spalio 2 d. Kaip teigia akcijos iššūkis: „Net ir Žemei reikia vilties! Pasirūpinkime savo aplinka ir žaliuoju Žemės rūbu“.

Rugsėjo 27 d. būrys šaunių gimnazijos pirmokų iš nušienavimui pasmerktos pievos išgelbėjo per pusšimtį ąžuoliukų, kurie būtų nupjauti kartu su sena žole. Mokiniai plušo išsijuosę - išgelbėti ąžuoliukai buvo saugiai persodinti, o pavasarį lauks naujų „namų“. O kad ąžuoliukams nebūtų nuobodu augti, mažieji gamtos sergėtojai pasirūpino ir jų draugija. Mokiniai rinko graikinių riešutmedžių, eglės, pušaičių sėklas bei jas sodino su viltimi, kad iš jų išaugs taip reikalingi mūsų Žemei medžiai.

 

Ačiū mažiesiems mūsų gimnazistams, ačiū jiems talkinusiems mokytojams, nes kaip sakoma “gerumo niekada nebus per daug”…. .

THERE IS # OnlyOneEarth TOGETHER WE CAN PROTECT IT, ACT NOW! 

DIDŽIAUSIAS IR ILGIAUSIAS PASAULINIS NUOTOLINIS RENGINYS, SKIRTAS PASAULINEI APLINKOS DIENAI PAMINĖTI 

„Neapgalvoti žmonijos veiksmai smarkiai sužlugdė mūsų planetą. Nepaprastoji klimato situacija, gamtos nykimas ir mirtina tarša kelia grėsmę mūsų namams, augalijai ir gyvūnijai. Mūsų gyvybei, ramybei ir gerovei iškilo grėsmė, kuri matoma ir jaučiama kaip niekada anksčiau. Tačiau ši degradacija nėra neišvengiama. Turime galios ir žinių, kad sumažintume žalą gamtai ir atkurtume Žemę – jei veiksime dabar!“- tokiomis mintimis pasidalino ACTNOW - nevyriausybinė Indijos organizacija kviesdama į ilgiausią nuotolinį, pasaulinį renginį THERE IS  ONLY ONE EARTH, TOGETHER WE CAN PROTECT IT. ACT NOW! Renginio tikslas suburti viso pasaulio bendruomenę, kuri neabejinga planetos likimui, kuriai rūpi Žemės likimas ir klimato pokyčiai joje, nes birželio 5 d. –Pasaulinė Aplinkos diena.  

Kaip ir praėjusiais metais, 2022 m. birželio 4-5 d. įvyko pasaulinis 24 val. trukmės nuotolins renginys, skirtas  Pasaulinei Aplinkos dienai paminėti. Renginį  organizavo:  ACTNOW- nevyriausybinė Indijos  organizacija drauge su ENO pasauliniu mokyklų ir bendruomenių tinklu tvarumui gerinti, Treebuddy.Earth organizacija, Suomijos Plant and Care for Peace (Pacfpeace) organizacija, Nature Education Society of Taiwan (NEST) Taivano NVO ir The POP World Sustainable Development Forum (WSDF), JAV.  

Renginio vedėjai Rajiv K Shrivastava (Indijos ACTNOW NGO įkūrėjas), JK Singh (Indijos Brookfield tarptautinės mokyklos direktorius), Jamie Herreli (žinių diktorė iš Filipinų, Miss Visata 2014), Rony Antony (ENO koordinatorius iš Taivano) be paliovos kalbino renginio garbės svečius, vedė diskusijas, dalinosi įvairia video medžiaga, skaidrėmis. Renginyje dalyvavo dalyviai net iš 72 šalių (tam tarpe ir Lietuvos), garbės svečiai iš viso pasaulio: Jungtinių Tautų generalinė sekretorė, JT Aplinkosaugos programos direktorė INGER ANDERSON, NATALIA ALEKSEEVA (Jungtinių Tautų Aplinkosaugos programos koordinatore), DESTINY WAGNER (Miss Visata 2021m.), ERIK SOLHEIM (Jungtinių Tautų sekretorius), IVAN RANSOM - tvarumo ambasadorius iš Meksikos, ENO įkūrėjas MIKA VANHANEN ir daugelis kitų. 

 Visą parą be perstojo vykęs renginys buvo padalintas į 8-ias skirtungų temų sesijas, į kurias   galėjo registruotis dalyviai.  Visos temos susiję su gamtosauginėmis problemomis ir būdais, kaip jas išspręsti. Taip pat  daugelis pristatymų buvo susiję su darnaus vystymosi tikslais ir efektyviais būdais juos įgyvendinti, tvarumo tobulinimu, bei vienu iš svarbiausių darnaus vystymosi tikslų - klimato apsaugos veiksmais.  

Mūsų gimnazija aktyviai prisidėjo prie renginio: tiek mokiniai, tiek mokytojai dalyvavo jame. Džiaugiamės, kad mūsų gimnazijos 5-6 kl. mokiniai  aktyviai įsitraukė į siūlomas projekto organizatorių veiklas. Keletas mokinių kūrė video apie energijos taupymą, medžių svarbą, bei rūšiavimą gimnazijoje. Kai kurie iš jų gamino plakatus, o dar keli mokiniai piešė iliustracijas ant veidų. ENO tinklo koordinatorė Lietuvoje darė pranešimą tema “ENO activities in Lithuania”.  

Visi mokinių darbai buvo nusiųsti renginio organizatoriams. Už aktyvias veiklas greitu laiku visi dalyviai bus apdovanoti tarptautiniais sertifikatais.  

Smagu, kad ir mūsų gimnazija galėjo prisidėti prie šio svarbaus renginio mokinių darbais. Didžiuojamės suteikta galimybe atstovauti Lietuvai dalyvaudami pasauliniame renginyje ir tikimės, kad vieną dieną atsiras galimybė sudalyvauti ir “gyvame” renginyje Indijoje. 

SODINAME MEDŽIUS SU ENO-PASAULINIU MOKYKLŲ IR BENDRUOMENIŲ TINKLU TVARUMUI GERINTI. AKCIJA  „PLANT AND CARE FOR PEACE“

2022 m. ENO-pasaulinis mokyklų ir bendruomenių tinklas tvarumui gerinti drauge su Indijos NVO organizacija „Act now“ rengia akciją, skirtą medžių sodinimui, kuri baigsis birželio 5 d. Ši akcija prasidėjo 2004 m. ir per visus šiuos metus daugiau nei 10 000 mokyklų iš viso pasaulio (157 šalių) pasodino net 30 milijonų medžių! Kaip žinia, gyvi medžiai yra neatsiejama mūsų ekosistemos dalis. Jei jie išnyks, pasaulis sugrius, palikdamas tik saują pelenų. Juk medžiai - oro generatoriai ir indikatoriai, kurie taip reikalingi gyvybei Žemėje palaikyti ir jų sodinimas yra tikras žygdarbis, svarbus mums visiems.

Prezidento Valdo Adamkaus gimnazija jau trečią kartą prisijungė prie šios puikios iniciatyvos. Balandžio 26 d. 7a klasės gimnazistai, lydimi gimnazijos direktorės R.Mikalauskienės, aukėtojos R. Jakinevičienės ir direktoriaus pav. I. Žebrauskaitės, dalyvavo medžių sodinimo akcijoje ir pasodino net 200 eglaičių! ( lotyniškas pav. Picea abies). Sodindami eglutes gimnazistai ne tik sužinojo, kokiose šalyse jos yra paplitę, kaip ir kur geriausia jas sodinti,   prižiūrėti, kuo naudingi šie medžiai, bet ir įsipareigojo rūpintis pasodintomis eglaitėmis, bei stebėti, kaip jie auga ir tvirtėja. Sakome nuoširdų AČIŪ gimnazijos direktorei R.Mikalauskienei, klasės auklėtojai R.Jakinevičienei, direktoriaus pav. I.Žebrauskaitei ir visiems 7a klasės gimnazistams, kurie neabejingi Žemės  ir jos žaliojo rūbo ateičiai. Juk medžiai -  vieni  jautriausių aplinkos būklės indikatorių, iš visų gyvybės formų labiausiai tinkamų aplinkos pokyčiams vertinti. Tad rūpinkimės jais visi.

 

KOVO 22D. - PASAULINĖ VANDENS DIENA, KURIĄ ENO MINI KARTU SU JUNGTINIŲ TAUTŲ ORGANIZACIJA

 

Kovo 22d.- Pasaulinė vandens diena, kurią ENO –pasaulinis mokyklų ir bendruomenių tinklas tvarumui gerinti mini drauge su Jungtinių Tautų organizacija. 2022 metų tema - “Make invisible visible “ („Padaryk nematomą matomu“), skirta atkreipti dėmesį į požeminį vandenį ir koks jis yra svarbus  kiekvieno  mūsų gyvenime. Vienas iš pagrindinių akcijos tikslų - skleisti žinią visiems aplink, koks gyvybiškai reikalingas yra  požeminis vanduo, nepaisant to, kad mes jo nematome.

ENO tinklas, norėdamas paskatinti kuo daugiau  institucijų prisijungti prie šios akcijos, paruošė ne tik mokomąją medžiagą, kuri gali būti naudojama pamokų metu, bet ir labai aiškias dalyvavimo akcijoje instrukcijas su galimybe rinktis, kokiu būdu mokiniai galėjo prisidėti prie šios puikios iniciatyvos.

Džiaugiamės, kad mūsų gimnazistai aktyviai ir noriai įsitraukė į įvairias veiklas. Mažieji 2a  ir 3b klasių mokiniai drauge su jų mokytojomis Aušra ir Rasa atlikinėjo įvairius eksperimentus, norėdami išsiaiškinti, ar galima buityje panaudotą nešvarų vandenį išvalyti gamtoje esančiomis natūraliomis priemonėmis, t.y. smėliu, žvyru ar žemėmis. Pasirodo ne! Taip pat jaunieji tyrėjai aiškinosi, kodėl pripylus vandens į maišelį ir jį užklijavus, ant maišelio vidinių sienelių atsiranda vandens lašeliai. Na ir galiausiai vaikai tapo aktoriais ir autoriui sekant pasaką apie vandenį įsikūnijo į pasakos herojus.

Vyresneji 5-6 klasių gimnazistai taip pat dalyvavo akcijoje ir peržiūrėję video apie požeminį vandenį  drauge su mokytojomis Vita ir Vilmante kūrė plakatus, panaudodami antrines žaliavas arba tiesiog iliustruodami juos patys.

Tačiau čia dar ne viskas. Visi mokinių darbai buvo pristatyti tarptautiniame nuotoliniame renginyje, skirtam Pasaulinei vandens dienai paminėti. Renginio metu dalyviai turėjo galimybę ne tik pamatyti kitų šalių   darbus, bet ir sudalyvauti diskusijoje, apsikeisti nuomonėmis,  kodėl požeminis vanduo yra visiems toks mums svarbus ir kodėl jį reikia taupyti.

„ZERO CARBON WASTE“ TARPTAUTINĖ MOKINIŲ KONFERENCIJA

 

 

2022 va m. vasario 22-25d. ENO-pasaulinis mokyklų ir bendruomenių tinklas tvarumui gerinti drauge su Karelijos universitetu, Rytų Suomijos universitetu, Šiaurės Karelijos profesinio rengimo centru ir Nagano (Japonija) nevyriausybine organizacija surengė tarptautinę 4-ių dienų trukmės konferenciją mokiniams –„Zero Carbon Waste“. Pagrindinės temos gvildenamos konferencijos metu buvo klimato kaita, žiedinė ekonomika, mikroplastikas, bei miškingumas. Mokiniai iš viso pasaulio, panorę sudalyvauti renginyje, dar prieš porą mėnesių pradėjo ruoštis konferencijai pasirinkdami temą, paruošdami pristatymą, dalyvaudami nuotolinėse repeticijose.

Mūsų gimnazijai atstovavo šaunios IIIb klasės gimnazistės: A.Kuokštytė ir U.Jankaukaitė. Merginos paruošė pristatymą pasirinkę temą „Žiedinė ekonomika Lietuvoje“, kurio metu nagrinėjo ne tik žiedinės ekonomikos, aplinkosaugos, darnaus vystymo temas Lietuvoje, bet ir pristatė veiklas, akcijas, projektus vykdomus mūsų gimnazijoje. Merginos šią temą pasirinko ne veltui, nes Lietuvoje vis dar trūksta diskusijų „kaip“ ir „ko reikia“ norint įgyvendinti sisteminę ekonomikos transformaciją žiedinės ekonomikos link, kurios pagrindinis tikslas yra transformuoti ekonomikos augimą taip, kad būtų daromas kuo mažesnis poveikis aplinkai.

Konferencijoje dalyvavo ne tik mokiniai iš Ispanijos, Šiaurės Makedonijos, Peru, Japonijos, Kenijos, bet ir kviestiniai ekspertai iš Japonijos, Suomijos, Graikijos ir Malaizijos.

Po pristatymo gimnazistės džiaugėsi galimybe sudalyvauti pasauliname renginyje ir teigė, kad nors jaudulio nepavyko išvengti, visgi sudalyvauti buvo tikrai verta.

Sakom didelį ačiū Aidai ir Ugnei ir tikimės, kad tai bus ne paskutinis jų žingsnis siekiant prisidėti prie žiedinės ekonomikos augimo Lietuvoje.

ENO ORŲ STEBĖJIMO SAVAITĖ (SAUSIO 31 d.-VASARIO 4 d.)

 

Jau antrą karta mūsų gimnazijos gimnazistai dalyvavo tarptautiniame ENO tinklo projekte, kuris skirtas pradinio ir vidurinio ugdymo mokiniams stebėti klimato kaitą, fiksuoti pokyčius kasmet vykstančius gamtoje, nuolat juos lyginti, analizuoti ir daryti tam tikras išvadas. Šį karta projekte dalyvavo 5a ir 5c klasių mokiniai ir jiems talkino mokytoja M.Mažeikienė. Visos savaitės metu mokiniai stebėjo žemiausią, aukščiausią ir vidutinę dienos temperatūrą, fiksavo oro drėgnumą, vėjo stiprumą, kritulių kiekį, bei tyrinėjo debesuotumą ir debesų tipus. Dar viena užduotis, kurią mokiniai turėjo atlikti orų stebėjimo savaitės metu -  įamžinti gražiausias akimirkas gamtoje, kurių šiais metais tikrai netrūko.

Projekto pabaigoje gimnazistai drauge su mokytoja aptarė gautus rezultatus, palygino juos su rezultatais, užfiksuotais rudenį, ir pasižiaugė gražiausiais žiemos vaizdais užfiksuotais įvairiose Kauno apylinkėse. 

Tariame nuoširdų ačiū mūsų  šauniems penktokams ir jų mokytojai ir tikimės, kad ir ateityje orų stebėjimo savaitės taps kasmetine tradicija mūsų gimnazijoje.

 

ENO TINKLO PASAULINĖ AKCIJA-PROJEKTAS

“ŠVIESOS GROŽIS”

 

Šiemet, kaip ir kiekvienais metais,  ENO (Environment online) tinklas organizavo pasaulinę akciją-projektą “The beauty of Light”.   Šia akcija siekiama skatinti mokinių kūrybiškumą gaminant žibintus iš pakartotinai panaudojamų medžiagų,   akcentuoti,  kokia svarbi yra šviesa kiekvienam iš mūsų, atkreipti dėmesį,  kokie   galimi jos tausojimo būdai.  Kiekvienais metais akcijoje dalyvauja mokiniai iš viso pasaulio.  Nepaisant pasaulinės pandemijos 2020 metais  akcijoje sudalyvavo mokiniai  iš keturių žemynų ir net iš  31 šalies. Šiemet tikimasi dar didesnio mokinių ir mokytojų aktyvumo.

Šiais metais akcija įvyko gruodžio 3 d. Akcijos dalyviai 17 valandą vietos laiku mokykloje,  mokyklos kieme   ar  parke turėjo pakabinti ir uždegti savo pagamintus žibintus.  Kadangi šie metai paskelbti tarptautiniais stiklo metais,  viena iš projekto dalyvavimo sąlygų žibintų gamyboje buvo panaudoti stiklą ar  stiklo gabaliukus.

Džiaugiamės, kad Prezidento Valdo Adamkaus pradinių klasių mokiniai dauge su savo mokytojomis aktyviai prisijungė prie šio renginio ir pagamino daug gražių bei įdomių žibintų bei numatytu laiku įžiebė juos gimnazijos kieme. Tariame nuoširdų ačiū vaikams, gaminusiems žibintus,   jų mokytojoms, prisidėjusiomis prie šio kūrybinio proceso. Akcijoje dalyvavo mažieji gimnazistai ir jų mokytojos: Rasa Bieliūnaitė, Aušra Morozienė. Viktorija Kirliauskienė, Viktorija Kaušienė, Greta Balandytė, Aurelija Šavelskienė ir Diana Liutkevičienė.

PASAULINĖ ENO TINKLO MAISTO PARODA

           Kaip atrodo tradicinis jūsų pusryčių, pietų ar vakarienės patiekalas? Kaip jis pateikiamas? Kokie jo ingredientai ir kaip jis gaminamas? Ar tai ekologiški produktai ir kur juos perkate: prekybos centre, turguje, o gal…užsiauginate patys? Į visus šiuos klausimus turėjo atsakyti Prezidento Valdo Adamkaus gimnazistai panorę sudalyvauti ENO- pasaulinio mokyklų ir bendruomenių tinklo tvarumui gerinti surengtoje maisto parodoje “ENO food global exhibition”, kuri vyko lapkričio mėnesį. 6a klasės gimnazistai fotografavo savo valgomus patiekalus, aprašinėjo kaip ir iš ko jie gaminami, domėjosi sudedamosiomis dalimis, ar tai ekologiški produktai ir kur dažniausiai jie yra įsigyjami. Visa surinkta medžiaga buvo nusiųsta projekto organizatoriams, kurie gruodžio mėnesį surengs virtualią parodą,  paruoš visų šalių dalyvavusių parodoje, video pristatymus ir pasidalins jais su dalyviais. Smagu bus sužinoti kaip sveikai maitinasi kitų šalių bendraamžiai, sužinoti patiekalų pavadinimus, sudedamąsias dalis, o gal net ir patiems pamėginti kažką pasigaminti.

ENO ORŲ STEBĖJIMO SAVAITĖ (SPALIO 25-29 D.)

 

ENO orų stebėjimo savaitė - tarptautinis projektas skirtas pradinio ir vidurinio ugdymo mokiniams stebėti klimato kaitą, fiksuoti pokyčius kasmet vykstančius gamtoje, nuolat juos lyginti, analizuoti ir daryti tam tikras išvadas. Tokios orų stebėjimo savaitės vyksta du kartus per metus: rudenį ir žiemą (5 ir 43-ią savaitę). Mokiniai, stebėdami orus, fiksuoja temperatūrą, oro slėgį, drėgnumą, kritulių kiekį, tiria ir stebi debesų tipus bei debesuotumą. Vėliau, užfiksuotus rezultatus aptaria, palygina su kitomis šalimis, gautom išvadom pasidalina socialiniuose tinkluose.

Mūsų gimnazijos 6a.klasės mokiniai š.m. spalio 25-29 d. pirmą kartą sudalyvavo projekte stebėdami ir fiksuodami žemiausią, aukščiausią ir  vidutinę dienos temperatūrą, kritulių kiekį bei debesuotumą. O lapkričio 24 d. dalyvavo jungtinėje nuotolinėje pamokoje drauge su bendraamžiais iš Brazilijos, Suomijos, Izraelio ir Kroatijos. Pamokos metu mokinai pristatė gautus rezulatatus, turėjo galimybę palyginti juos su kitų šalių rezultatais, pabendrauti ir padiskutuoti apie visame pasaulyje vykstančią klimato kaitą ir jos poveikį žmonijai. Tariame ačiū mūsų  šauniems šeštokams ir tikimės, kad kitą kartą į projektą įsitrauks vis  daugiau mokinių.

SODINK MEDĮ SU ŽVAIGŽDE HARMONINGAM IR TEISINGAM PASAULIUI-ENO AKCIJA SKIRTA TARPTAUTINEI TAIKOS DIENAI PAMINĖTI

 

Jungtinių tautų organizacija 1981m.  rugsėjo 21d. paskelbė Tarptautine taikos diena, kuri yra minima daugelio pasaulio šalių, o pasaulinis ENO mokyklų ir bendruomenių tinklas tą dieną pamini jau eilę metų sodindamas medžius ir tokiu būdu prisidėdamas prie gamtos tausojimo ir saugojimo. Nepaisydamas vis dar pasaulyje siaučiančios pandemijos, ENO tinklas ir šiais, 2021m., paminėjo Tarptautinę taikos dieną ir organizavo akciją  „Sodink medį su žvaigžde harmoningam ir teisingam pasauliui“. Džiaugiamės ir mes galėdami prisidėti prie šios šaunios akcijos drauge su kitais dalyviais NET  iš 100 pasaulio šalių, tarp kurių pirmieji sodintojai buvo Okeanijos dalyviai ir paskutinieji - mokiniai iš Havajų salyno.

Mūsų gimnazijos šeštos klasės mokiniai drauge su auklėtoja šią dieną ne tik sodino šermukšnius, bet ir pasikvietė ypatingą svečią - legendinės „Žalgirio“ kartos krepšininką Mindaugą Arlauską. Gimnazistai smalsiai klausinėjo buvusį krepšininką apie jo pasiekimus krepšinio pasaulyje bei karjeros vingius pabaigus sportininko kelią. Akcijai pasibaigus, visi įsiamžino fotosesijoje su legendiniu „Žalgirio“ krepšininku.J

Tačiau tuo dar diena nesibaigė: pasodinę medžius keli mokiniai jungėsi į nuotolinę tarptautinę konferenciją, kurios metu drauge su anglų k. mokytoja pasakojo dienos įspūdžius kitų šalių dalyviams, klausėsi jų istorijų. Konferencijoje taip pat dalyvavo Vesta Aleknavičiūtė - vyresnioji VDU Botanikos sodo specialistė, kuri papasakojo apie VDU  Botanikos sodo Birutės Galdikas ąžuoliukų giraitės įkūrimą.

Nuoširdžiai dėkojame visiems prisidėjusiems prie šios akcijos: gimnazijos administracijai, talkinusiems mokytojams, svečiams, na ir, žinoma, šauniems mūsų 6a klasės gimnazistams. 

ENO ART

 

        Prezidento Valdo Adamkaus gimnazija 2021 metų pavasarį dalyvavo ENO pasaulinio mokyklų ir bendruomenių tinklo tvarumui gerinti konkurse ENO ART. Mokiniai iš įvairių pasaulio šalių iš antrinių žaliavų  turėjo pagaminti savo šalies nykstančios gyvūno rūšies 3D modelį. Konkurse dalyvavo net 119 mokyklų iš 14 šalių ir 3 žemynų. 

 

 

SODINAME MEDŽIUS SU ENO-PASAULINIU MOKYKLŲ IR BENDRUOMENIŲ TINKLU TVARUMUI GERINTI

 

Tarptautinę biologinės įvairovės dieną mini visas pasaulis, taip pat ir Lietuva. Nuo 2004 metų šią dieną pažymi ir pasaulinis mokyklų ir bendruomenių tinklas ENO. Daugiau nei 10 000 mokyklų iš viso pasaulio (157 šalių) per metus pasodino net 30 milijonų medžių!  „Gyvi medžiai -  neatsiejama mūsų ekosistemos dalis, jei jie išnyks, pasaulis sugrius, palikdamas tik saują pelenų, nes medžiai yra tie oro generatoriai, kurie be galo reikalingi gyvybei Žemėje palaikyti“.

Prezidento Valdo Adamkaus gimnazija, visai neseniai tapusi ENO tinklo dalimi, taip pat prisijungė prie  šios puikios iniciatyvos. Gimnazijos mokiniai   medžių sodinimo akcijoje pasodino    net 200 pušaičių! Sodindami pušis gimnazistai ne tik sužinojo, koks dirvožemis labiausiai tinka šiems medžiams, kaip jas prižiūrėti, kur ir kokiu tikslu panaudojama pušies mediena, o taip pat įsipareigojo rūpintis medžiais, bei stebėti, kaip jie auga ir tvirtėja. Sakome didelį AČIŪ organizatoriams ir akcijos dalyviams, neabejingiems Žemės  ir jos žaliojo rūbo ateičiai. 

DVIŠALIS PROJEKTAS TARP SUOMIJOS IR LIETUVOS „ENVIRONMENT“

 

Prezidento Valdo Adamkaus 5a kl. gimnazistai dalyvavo dar viename tarptautiniame dvišaliame projekte „Environment“, skirtame Pasaulinei aplinkos dienai paminėti. Projekto partneriai -  9-os klasės mokiniai iš Suomijos Joensuu miestelio (ENO būstinė).

Projekto metu mokiniai turėjo užpildyti 6 klausimynus, susijusius su gyvenama vieta, augintiniais, nufotografuoti prišiukšlintas vietas aplink gyvenamą vietą  ir  nuotraukas nusiųsti projekto partneriams, surinkti informaciją apie tai, kokios medžiagos yra perdirbamos mūsų šalyje ir kokiuose miestuose randasi perdirbimo centrai. Taip pat mokiniai, naudodamiesi įvairioms mobiliosiomis aplikacijomis, matavo triukšmą skirtingose vietose: namuose, gatvėje, parduotuvėje ir t.t., skaičiavo transporto priemones, pravažiuojančias pro jų gyvenamąją vietą.

Projekto pabaigą vainikavo bendra suomių ir lietuvių pamoka, kuri įvyko birželio 3 d. ir kurios metu mokiniai buvo supažindinti su rezultatais Joensuu miestelyje ir Kaune. Mokiniai lygino rezultatus, taip pat trumpai pristatė savo gimtuosius miestus, atsakinėjo vieni į kitų klausimus. Dėkojame projekto iniciatorei Maire Turunen, kuri organizavo šį projektą, taip pat tariame didelį AČIŪ 5 a kl. mokiniams, kurie nuolat dalyvauja įvairiose tarptautinėse veiklose ir norime tikėti,  kad tai ne paskutinis projektas, įgyvendinamas kartu  su ENO partneriais.

 

 

 

PEACE IS GREEN- EVERY ACT MATTERS-DIDŽIAUSIAS IR ILGIAUSIAS PASAULINIS ONLINE RENGINYS SKIRTAS PASAULINEI APLINKOS DIENAI PAMINĖTI

 

Birželio 5 d. –Pasaulinė aplinkos diena, kurią mini visas pasaulis, visi tie, kurie neabejingi klimato pokyčiams mūsų planetoje, visi tie, kuriems rūpi Žemė, kurioje mes gyvename ir kaip mes gyvename.

Birželio 4-5 d. įvyko pasaulinis 24 val. trukmės on line renginys, skirtas  Pasaulinei Aplinkos dienai paminėti, kurį organizavo ACTNOW nevyriausybinė Indijos  organizacija drauge su ENO pasauliniu mokyklų ir bendruomenių tinklu tvarumui gerinti. Prezidento Valdo Adamkaus gimnazija visai neseniai tapo ENO koordinatore Lietuvoje ir džiaugiasi suteikta galimybe sudalyvauti šiame pasauliniame nuotoliniame renginyje.

Renginio vedėjai Rajiv K Shrivastava (Indijos ACTNOW NGO įkūrėjas), JK Singh (Indijos Brookfield tarptautinės mokyklos direktorius), Jamie Herreli (žinių diktorė iš Filipinų, Miss Visata 2014), Rony Antony (ENO koordinatoris iš Taivano) be paliovos kalbino renginio garbės svečius, vedė diskusijas, renginio dalyvius, dalinosi įvairia video medžiaga, skaidrėmis. Renginyje dalyvavo 42 ENO koordinatoriai (tam tarpe ir Lietuvos), garbės svečiai iš viso pasaulio: Jungtinių Tautų generalinė sekretorė, JT Aplinkosaugos programos direktorė INGER ANDERSON, buvusi Suomijos prezidentė TARJA HALONEN, Suomijos užsienio reikalų ministras PEKKA HAAVISTO, Meksikos Prezidento patarėja klimato klausimais Dr. NORMA PATRICIJA MUNOZ, ENO įkūrėjas MIKA VANHANEN ir daugelis kitų. Tai jau antrus metus iš eilės vykstantis renginys, prie kurio galėjo prisijungti visi norintys ir manoma, kad šiais metais galėjo pritraukti NET VIENĄ MILIJONĄ DALYVIŲ iš daugiau nei 100 pasaulio šalių.

24 val. be perstojo vykęs renginys buvo padalintas į 8-ias sesijas, į kurias dalyviai galėjo registruotis juos dominančiomis temomis. Visos temos susiję su gamtosauginėmis problemomis ir būdais, kaip jas išspręsti: gaisrai Žemėje ir kovos būdai, mėlynoji ekonomika (vandenų ekosistemos), švarios upės ir ežerai, dirbama žemė, kuri mus maitina, žolynai ir pelkės-raktas - į mūsų ateitį, mūsų miestai, kalnai ir klimato kaita.

Mokiniai, taip pat galėjo dalyvauti renginyje, prieš tai atlikę tam tikras užduotis. Džiaugiamės, kad mūsų gimnazijos gimnazistai 5 kl. mokiniai  prisidėjo prie šio renginio, sukurdami video apie oro užterštumą bei medžių niokojimą, oro taršą, plakatą “ Before and after”. Džiaugiamės ir pradinių klasių mokinių darbais, kuriuos padėjo paruošti mokytojos I. Žebrauskaitė ir V. Janušienė. Mokiniai sukūrė plakatus tema „The Earth will survive, we may not. Act now!“.

 Visi mokinių darbai buvo nusiųsti renginio organizatoriams ir visi dalyviai gaus tarptautinius sertifikatus. Smagu, kad ir mūsų gimnazija galėjo prisidėti prie šio svarbaus renginio mokinių darbais, didžiuojamės suteikta galimybe atstovauti Lietuvai dalyvaudami pasauliniame renginyje ir tikimės pasinaudoti išgirstomis žiniomis ugdant jaunąją kartą sveikoje ir tvarioje aplinkoje. 

KAIP GAMTA ĮTAKOJA MŪSŲ GEROVĘ?

 

 Visi mes gerai žinome, kad gamta ir kiekvieno iš mūsų gerovė yra neatsiejamai susiję tarpusavyje ir turi įtakos darniam vystymuisi. Gamtą galėtume apibūdinti turbūt šitaip:  tai visa pasaulio materija, kuri nėra paliesta žmogaus.
 Gamta- mūsų namai, namai kuriuose mes norime gerai jaustis, patogiai gyventi. Ne išimtis ir mūsų, bei viso pasaulio vaikai, kuriems buvimas gamtoje yra gyvybiškai svarbus jų visuomeniškos, brandžios, atsakingos asmenybės ugdyme. ENO mokyklų tinklo asosiacijos koordinatorė-Suomija (Joensuu) bendradarbiaudama su universiteto studentais, ruošdama mokomąją medžiagą- pamokų planus susijusius su gamta ir kiekvieno iš mūsų gerove, pakvietė tinklo nares prisidėti prie šio veiksmo mokinių darbais- paruošti plakatą tema: „Kaip gamta įtakoja mūsų gerovę?“ Mažieji  mūsų gimnazistai džiugiai priėmė šį iššūkį ir nupiešė daug spalvotų piešinių-plakatų.  Tariame didelį ačiū mūsų mokiniams ir tikime, kad tai bus ne paskutinis kartas atliekant įvairias ENO veiklas.

ENO MENŲ DIRBTUVĖS- 3D NYKSTANČIO GYVŪNO MODELIO KONKURSAS

 

Nežiūrint į tai, kad mūsų gimnazija vos prieš mėnesį tapo ENO pasaulinio mokyklų ir bendruomenių tinklo tvarumui gerinti koordinatore, gimnazijos mokiniai nedelsdami prisijungė prie įvairių tinklo organizuojamų veiklų: medžių sodinimo savaitės, plakatų kūrimo bei pateikė darbus 3D nykstančio gyvūno modelio konkursui. Taigi, kas tai per konkursas? Mokiniai, naudodami antrines žaliavas, turėjo pagaminti nykstančios gyvūno rūšies Lietuvoje 3D modelį. Prieš pateikdami modelį konkursui, mokiniai turėjo aprašyti, kokias medžiagas naudojo jo kūrimui, nufotografuoti jį, įvardinti tikslų gyvūno pavadinimą, bei trumpai aprašyti priežastis, kurios įtakojo gyvūno populiacijos sumažėjimą. Nuoširdžiai džiaugiamės visais mokiniais, kurie nepabūgo sudalyvauti konkurse ir pateikė daug kūrybinių minčių bei idėjų, tačiau atrinkti turėjome tik 5 darbus. Komisijos vertinimui nusiuntėme penkių gimnazistų modelius, kuriais galite pasigrožėti ir Jūs.  Belieka palinkėti kūrinių autoriams didelės sėkmės ir tikėtis puikių rezultatų.

Gimnazijos Naujienos
Ar trankiai švenčiate Užgavėnes? Ar sočiai privalgėte blynų? Mūsų gimnazistai net pamokose skanavo ir blynų, ir uogienės, ir riestainių, ir saldainių...
Ar trankiai švenčiate Užgavėnes? Ar sočiai privalgėte blynų? Mūsų gimnazistai net pamokose skanavo ir blynų, ir uogienės, ir riestainių, ir saldainių...
Gamtamokslinių tyrimų ir pasaulio pažinimo pamokose 3a klasės mokiniai aiškinosi, ar oras sveria, kurias medžiagas galima suspausti, o kurių - ne
Gamtamokslinių tyrimų ir pasaulio pažinimo pamokose 3a klasės mokiniai aiškinosi, ar oras sveria, kurias medžiagas galima suspausti, o kurių - ne
Vasaris sveikatingumo mėnuo!  Prezidento Valdo Adamkaus gimnazijos bendruomenė vasario mėnesį pasitiko sveikatingumo iššūkiais!
Vasaris sveikatingumo mėnuo! Prezidento Valdo Adamkaus gimnazijos bendruomenė vasario mėnesį pasitiko sveikatingumo iššūkiais!
2023 m. vasario 13 – 17 dienomis pagal Erasmus+ programą gimnazijos mokytojos dalyvavo darbo stebėjimo vizite (Job shadowing) Suomijoje
2023 m. vasario 13 – 17 dienomis pagal Erasmus+ programą gimnazijos mokytojos dalyvavo darbo stebėjimo vizite (Job shadowing) Suomijoje
Visa gimnazijos bendruomenė ir aleksotiškiai sekmadienį kviečiami į VDU Botanikos sodą trankiai išvyti žiemą iš kiemo
Visa gimnazijos bendruomenė ir aleksotiškiai sekmadienį kviečiami į VDU Botanikos sodą trankiai išvyti žiemą iš kiemo
Gimnazija pakviesta dalyvauti Vytauto Didžiojo universiteto Botanikos sodo šimtmečio jubiliejaus renginiuose
Gimnazija pakviesta dalyvauti Vytauto Didžiojo universiteto Botanikos sodo šimtmečio jubiliejaus renginiuose
Gerumo niekada nebus per daug! Norime padėkoti visiems tėveliams, mokiniams ir mokytojams, kurie prisidėjo prie paramos ir neliko abejingi
Gerumo niekada nebus per daug! Norime padėkoti visiems tėveliams, mokiniams ir mokytojams, kurie prisidėjo prie paramos ir neliko abejingi
Prezidento Valdo Adamkaus gimnazijos mokiniai ir mokytojai tęsia paramos akcijas kovojančiai Ukrainai!
Prezidento Valdo Adamkaus gimnazijos mokiniai ir mokytojai tęsia paramos akcijas kovojančiai Ukrainai!
"Smalsiukų" atradimai ir džiugūs patyrimai stebint ir tyrinėjant vandenį
Šią savaitę 3d klasėje buvo kelios netradicinės pamokos, kurias vedė mokinių mamos Aurelija ir Lina
Šią savaitę 3d klasėje buvo kelios netradicinės pamokos, kurias vedė mokinių mamos Aurelija ir Lina
Užsukite į piešinių parodą, skirtą Vasario 16-ajai paminėti. Švęskime Nepriklausomybę!
Užsukite į piešinių parodą, skirtą Vasario 16-ajai paminėti. Švęskime Nepriklausomybę!
Skaitykime! Vasario mėnesio rubrikoje #Mėnesio knyga - Kristinos Ohlsson ,,Stiklo vaikai
Skaitykime! Vasario mėnesio rubrikoje #Mėnesio knyga - Kristinos Ohlsson ,,Stiklo vaikai"

 

Ar trankiai švenčiate Užgavėnes? Ar sočiai privalgėte blynų? Mūsų gimnazistai net pamokose skanavo ir blynų, ir uogienės, ir riestainių, ir saldainių... O 8a klasės persirengėliai bandė kartu su jaunesnių klasių mokiniais išvyti žiemą. Gąsdino kaukėmis, triukšmu, įtraukdami visus sušokti "Meškutės" šokį ir garsiai skanduodami: "Žiema, žiema, bėk iš kiemo!" Tikėkimės, žiema išgirdo.
Lietuvių kalbos mokytojos
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gamtamokslinių tyrimų ir pasaulio pažinimo pamokose 3a klasės mokiniai aiškinosi, ar oras sveria, kurias medžiagas galima suspausti, o kurių - ne. Jei įdomu, kokias išvadas padarė trečiokai, klauskite - jie mielai atsakys.
Mokytoja Aušra Morozienė
 
 
 
 
 
 

 

Vasaris sveikatingumo mėnuo!
Prezidento Valdo Adamkaus gimnazijos bendruomenė vasario mėnesį pasitiko sveikatingumo iššūkiais! Pirmasis iššūkis "Saldintą gėrimą keičiu į vandenį!". Ir maži, ir dideli gardino vandenį vaisiais ir daržovėmis, nešėsi į mokyklą savo gražiąsias gertuves ir nepamiršo gerti daug vandens. Antrą savaitę akcentuota vaisių ir daržovių svarba. Ir žiemą neužmirškime vitaminų bei būkime sveiki!
Visuomenės sveikatos specialistė Simona Smilgevičiūtė
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2023 m. vasario 13 – 17 dienomis pagal Erasmus+ programą gimnazijos mokytojos Alina Živatkauskienė, Justina Griškonė, Rūta Gudavičienė ir Milda Mažeikienė dalyvavo darbo stebėjimo vizite (Job shadowing) Suomijoje. Vizito metu mokytojos susipažino su Suomijos švietimo sistema, apžiūrėjo lankomos mokyklos erdves.. Mokytojos diskutavo apie Lietuvos ir Suomijos švietimo sistemas, apžvelgė panašumus, skirtumus ir siektinus dalykus, pasidalijo patirtimi, išgrynino svarbiausius dalykus auginant jaunąją kartą.
Mokytojos kasdien dalyvavo pamokose, mokytojų susitikimuose, renginiuose, bendravo su mokyklos bendruomene. Buvo galimybė aplankyti pradinę, pagrindinę ir tik gimnazines klases turinčią mokyklą.
Išvykos metu buvo aptariamas darnaus vystymosi tikslų ugdymo integravimas į mokymosi turinį, ekologinis raštingumas bei fizinės ir mentalinės sveikatos svarba ugdymo procese. Suomijos mokyklose pastebima aukšta mokymosi motyvacija, puikūs mokinio ir mokytojo, mokytojo ir administracijos santykiai, abipusis pasitikėjimas, laisvumas, lankstumas. Lygybė - pagrindinė idėja, dėl kurios suomių mokyklos tokios sėkmingos. Mokymo ir mokymosi centre yra abu – tiek mokinys, tiek mokytojas. Suomių mokytojai kuria puikią aplinką mokymuisi bei pasitikėjimu grįstą mokymosi procesą.
Vizito pabaigoje mūsų gimnazijos mokytojos ir suomių mokyklos bendruomenė aptarė vykdytas veiklas, akcentavo pagrindinius dalykus, kuriuos galima būtų pritaikyti Lietuvos mokyklose, galimybę suomiams prisijungti prie mūsų gimnazijoje vykdomų projektų ir tęsti tolesnį bendradarbiavimą.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Visa gimnazijos bendruomenė ir aleksotiškiai sekmadienį kviečiami į VDU Botanikos sodą trankiai išvyti žiemą iš kiemo. Vieną iš pagrindinių Užgavėnių simbolių - įspūdingąją Morę - sukūrė vyresniųjų klasių mokiniai (mokytoja K. Alesienė), mūsų gimnazijos atstovų sutiksite ir šventėje vyksiančiose smagiose varžytuvėse. Čiupkite kaukę, pasiruoškite įsisukti į šokio sūkurį ir prisiragauti gardžiausių blynų - pasilinksminkime iš širdies.

 

 

Gimnazija pakviesta dalyvauti Vytauto Didžiojo universiteto Botanikos sodo šimtmečio jubiliejaus renginiuose.
Plačiau ....

 

Gerumo niekada nebus per daug! Norime padėkoti visiems tėveliams, mokiniams ir mokytojams, kurie prisidėjo prie paramos ir neliko abejingi. Vasario 6d. Turkiją ir Siriją supurtė du galingi žemės drebėjimai, išgyvenusiems po katastrofos žmonėms dabar gyvybiškai reikalinga pagalba. Paramą vežėme dvi dienas, nes aukojančių buvo labai daug! Mūsų bendruomenė šiuo metu vieninga kaip niekada! Nenustokime tiesti pagalbos rankos, kam jos labai reikia.

 

 

 

 

 

Prezidento Valdo Adamkaus gimnazijos mokiniai ir mokytojai tęsia paramos akcijas kovojančiai Ukrainai! Visą sausio mėnesį gimnazijoje vyko dirbtuvėlės, kuriose mokiniai-savanoriai po pamokų gamino apkasų žvakes. Šios žvakės kovotojams kaip niekad dabar reikalingos. Mokiniai jų pagamino per 300!
Dėkojame tėveliams, kurie rinko ir aukojo priemones: vašką, popierių ir dėžutes! Ir nuoširdžiai dėkojame mokiniams, kurie noriai prisidėjo prie šios akcijos!
Mokytojai Vinanta Gulbinienė, Vilmantė Zutkytė, Kęstutis Valionis
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

"Smalsiukų" atradimai ir džiugūs patyrimai stebint ir tyrinėjant vandenį.
Mokytoja Diana Liutkevičienė
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Šią savaitę 3d klasėje buvo kelios netradicinės pamokos, kurias vedė mokinių mamos Aurelija ir Lina. Apie savanorystę ir jos prasmę, apie pagalbos sergantiems našlaičiams patirtį pasidalijusi Aurelija suteikė galimybę vaikams iš arčiau susipažinti su itin reikalinga visuomenei veikla, skatino mokinius atkreipti dėmesį į šalia esančius, ragino ateityje pasidalinti savo laiku su kitais.
Dailės ir technologijų pamokas vedusi Lina supažindino mokinius su maisto sauga, mokė keliais būdais dekoruoti sausainius, spurgas - juk artėja gražios ir prasmingos vasario mėnesio šventės. Tėvelių patirtis, noras pažinti savo vaiko klasę, nuoširdus siekis dalintis ir dovanoti laiką kitiems praturtina bei džiugina.
3 d klasės mokytoja Viktorija Kaušienė
 

 

Užsukite į piešinių parodą, skirtą Vasario 16-ajai paminėti. Švęskime Nepriklausomybę!
Dailės mokytoja Virginija Tamošiūnienė
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Skaitykime!
Vasario mėnesio rubrikoje #Mėnesio knyga - Kristinos Ohlsson ,,Stiklo vaikai". Dvylikametė Bilė kartu su mama persikrausto į mažesnį miestelį. Deja, naujuose namuose dedasi keisti dalykai: kažkas beldžia į langus naktimis, siūbuoja šviestuvas. Kažkas suradęs žurnalą užrašė ant jo ,,Nešdinkitės!". O mama netiki, kad tai vyksta!
Itin įtraukianti istorija apie vaikus, kurie patys ieško atsakymų į seną namą gaubiančias paslaptis.
Bibliotekininkė Reda Janušauskienė