Naujos patirtys ir nauji įspūdžiai darbo stebėjimo vizite Selivijoje

 

Prezidento Valdo Adamkaus gimnazija,  kaip akredituota ERASMUS+ įstaiga,  turi  išskirtines galimybes semtis patirties iš kitų užsienio šalių mokyklų. Šiais mokslo metais tai jau ketvirtas darbo stebėjimo vizitas, kuris vyko Sevilijoje.

Sevilija garsėja tvariu transportu, išskirtinai puikiai sutvarkyta miesto infrastruktūra, siekdama mažinti oro taršą ir skatinti fizinį aktyvumą. Tai miestas, kiekvieną gyventoją ir turistą džiuginantis savo žaluma, sutvarkytais parkais ir šį miestą drąsiai galima vadinti žydinčių apelsinų miestu. Nuo to ir mokyklos pavadinimas, kurioje viešėjo ir patirties sėmėsi keturi gimnazijos pedagogai. Mokyklos logotipas simbolizuoja apelsinmedžio  žiedą, o taip pat jame daug spalvų, kas atspindi daugiakultūriškumą, toleranciją, įvairovę.

Mokykloje mokosi įvairių kultūrų mokiniai, sudarytos sąlygos ir specialiųjų poreikių mokiniams integruotis ir ugdyti savo gebėjimus. Stipriai išreikšta įtrauktis. Net tokia sudėtinga pamoka kaip matematika aiškinantis skaičiaus Pi (π)  reikšmę buvo smagi ir įtraukė mokinius į veiklą. Mokiniai įvairiais aktyviais   metodais mokėsi, praktiškai matavo įvairias figūras, patyrė atradimo džiaugsmą, netradiciškai šventė skaičiaus Pi (π) gimtadienį.

Mokyklos mokytojai veiksmingai vykdo tarpdalykinę integraciją. Dvikalbis ugdymas vykdomas įvairių dalykų pamokose. Stebėtoje anglų kalbos pamokoje mokiniai gilinosi į finansų srautų judėjimą, skirtumus ir panašumus skirtingose šalyse.

Vyresniųjų klasių mokiniai rengiami architektūros studijoms jau mokyklos suole. Stebėtos įvairios pamokos, skirtos mokinių erdviniam mąstymui ugdyti, praktinėms kompetencijoms plėtoti. Mokykloje daug mokinių darbų, kurie atspindi įgyvendintus projektus, pvz. įvairių formų iš popieriaus išlankstytos erdvinės pavėsinės, kurios atvaizduotos grafiniuose brėžiniuose.

Mokykla aktyvi ekologijos ir tvarumo srityje. Mokyklos teritorijoje įrengtas didelis daržas ir sodas, kuriame mokiniai augina įvairias kultūras, o mokinių sodinti apelsinmedžiai jau žydi ir veda vaisius. Mokyklos erdvėse daug darbų iš antrinių žaliavų, pvz. plastikinių butelių kamštelių, keraminių plytelių  nuolaužų, panaudotų pakuočių.

Mokykla daug dėmesio skiria mokyklos personalo komunikacijai, problemų aptarimui, diskusijoms, bendravimui, ieškant geriausių sprendimų. Mokytojai mielai dalinasi patirtimi vieni su kitais, klausia vieni kitų patarimų ir jaučiamas betarpiškas ryšys tiek tarp mokytojų, tiek tarp mokinių.

Būnant tokioje mokykloje tampa akivaizdu, kad gera savijauta kolektyve priklauso nuo mokytojų pasitikėjimo vienas kitu, noru bendrauti ir padėti vienas kitam. Dideli ir maži tikslai yra ženkliai lengviau pasiekiami bendraujant ir dalinantis. Mokinių santykiai taip pat formuojasi dirbant kartu, rengiant bendrus projektus, taip ugdantis ne tik dalykines, bet ir socialines kompetencijas, pagarbą ir pasitikėjimą. 

 

Erasmus +KA1 project 20022-1-LT01-KA121-SCH-000053161

Job shadowing programme ( Darbo stebėjimo vizitas Suomijoje)

     2023 m. vasario 13- 17 dienomis Prezidento Valdo Adamkaus gimnazijos mokytojos  Alina Živatkauskienė,  Justina Griškonė, Rūta Gudavičienė ir Milda Mažeikienė dalyvavo darbo stebėjimo vizite (Job shadowing) Suomijoje. Vizito metu mokytojos susipažino su Suomijos švietimo sistema, apžiūrėjo lankomos mokyklos erdves. Mokytojos diskutavo apie Lietuvos ir Suomijos švietimo sistemas, apžvelgė panašumus, skirtumus ir siektinus dalykus, pasidalino patirtimi, išgrynino svarbiausius dalykus auginant jaunąją kartą. Mokytojos iš Lietuvos pristatė Lietuvos švietimo sistemą, supažindino su gimnazijoje vykstančiu ugdymo procesu, akcentavo, kaip įgyvendinamas tvarumo ugdymas per formaliojo ir neformaliojo ugdymo programas, įgyvendinamus tarptautinius projektus, EKO ir ENO tinklus, bei jų koordinavimą.

     Mokytojos su kolegomis aptarė įgyvendinamus Erasmus + projektus kiekvienoje iš įstaigų, pasidalino geraja patirtimi, kaip sėkmingai ir sklandžiai įgyvendinti projektus, bei skleisti žinią apie juos tarptautinėse ir nacionalinėse erdvėse.

     Mokytojos kasdien dalyvavo pamokose, mokytojų susitikimuose, renginiuose, bendravo su mokyklos bendruomene. Buvo galimybė  aplankyti pradinę, pagrindinę ir  gimnazines klases turinčią mokyklą.

     Išvykos metu buvo aptariamas darnaus vystymosi tikslų ugdymo integravimas į mokymosi turinį, ekologinis raštingumas bei fizinės ir mentalinės sveikatos svarba ugdymo procese.

     Vizito metu stebėtose pamokose ir bendraujant su mokyklos kolektyvu buvo aptariamos mokymo formos, kurios diegia ekologinio gyvenimo nuostatas bei didina mokinių motyvaciją keisti savo elgseną darnos su supančia aplinka kontekste. Patirtinėse ugdymo veiklose buvo stebėtos priemonės, kaip ugdomas vaikų fizinis aktyvumas, dvasinė gerovė, visos veiklos aptartos su mokykloje dirbančiu personalu. Gimnazijos mokytojos susipažino su priimančios organizacijos erdvėmis, sporto inventoriumi, poilsio zonomis, valgykla, rekreacijos zonomis. Buvo apžvelgiama, kaip ugdymo erdvės praktiškai pritaikomos tvarumo ugdymui. Išdiskutuota su priimančios organizacijos mokytojais ir administracijos atstovais.

     Vizito pabaigoje mūsų gimnazijos mokytojos ir suomių mokyklos bendruomenė aptarė vykdytas veiklas, akcentavo pagrindinius dalykus, kuriuos galima būtų pritaikyti Lietuvos mokyklose, galimybę suomiams prisijungti prie mūsų gimnazijoje vykdomų projektų ir tęsti tolesnį bendradarbiavimą.

 

Dar viena puiki galimybė parsivežti naujų idėjų ir patirčių

 

Prezidento Valdo Adamkaus gimnazija, būdama akredituota ERASMUS+ projektų vykdytoja, turi išskirtinę galimybę semtis patirties užsienio šalių mokyklose, stebėti ten vykdomas pamokas, bendrauti su užsienio kolegomis, analizuoti užsienio mokyklose vykdomus projektus ir kitas veiklas. Tai puiki galimybė pastebėti naujoves ir atrasti galimybes jas pritaikyti savo gimnazijoje. Mūsų gimnazijos mokytojai sausio 23-27 dienomis  jau antrą kartą vyko į darbo stebėjimo vizitą Tenerifėje  (pirmasis darbo stebėjimo  vizitas vyko Maltoje).

Darbo stebėjimo metu buvo svarbu pamatyti, kaip vyksta ugdymas Tenerifėje, kaip organizuojamos pamokos, projektinė veikla, kokia tos šalies  mokinių mokymosi motyvacija ir kt. Vizito metu buvo stebimos pamokos, kartu vykstama į žygius kalnuose, dalyvaujama edukacinėse veiklose. 

Pastebėta, kad mokykloje siekiama suformuoti praktinius kiekvienos veiklos įgūdžius, pavyzdžiui tinkamai pasiruošti žygiui, pasirinkti tam tinkamą aprangą ir avalynę, matuoti oro temperatūrą, įsivertinti kritulius. Žygio metu mokiniai dirbo grupėse, atliko daug įvairių užduočių, pildė stebėjimo lapus. 

Pastebėta, kad išskirtinai didelis dėmesys skiriamas dalykų integracijai, įtraukčiai, specialiųjų poreikių mokiniams sudaromos sąlygos dalyvauti žygiuose kartu, jiems teikiama reikiama pagalba, aprūpinta vežimėliais, padeda pagalbos mokiniui specialistai, taip pat pritaikytas maršrutas (pirma jo dalis) ir užduotys. Maloniai stebino tai, kad visi žygyje dalyvavę mokiniai buvo mokomi tolerancijos, pagarbos ir gebėjimo komunikuoti su spec. poreikių mokiniais, prisitaikyti prie jų tempo, padėti jiems. Dalyviai keliavo lauramedžių giria aukštai kalnuose ir mokėsi pažinti gamtą, skirti skirtingų aukščių lygmenų augmeniją ir pan. 

Išskirtinai įdomi buvo chemijos pamoka,  kurioje mokiniai atliko eksperimentą  degimo procese išaugindami iš sodos ir cukraus pudros skirtingas figūras. 

Didžiausią įspūdį padarė tai, kad mokykla, besirūpindama mokinių gera savijauta, pasiekė tai, kad mobilieji telefonai mokykloje yra TABU. Stebino tai, kad mokiniai pertraukų metu noriai bendrauja vieni su kitais, šypsosi, klega, sportuoja ir nei vieno rankose nebuvo telefono. Mobiliojo telefono naudojimo draudimas pamokose ir pertraukose ženkliai prisidėjo prie geresnės mokinių psichinės sveikatos, motyvacijos, susikaupimo pamokų metu ir draugiškumo vienas kitam. Mokykla džiaugiasi šiuo pasiekimu ir didžiuojasi, kad pavyko susitarti dėl svarbiausio dalyko - mokinių sveikatos ir su mokiniais, ir su mokyklos bendruomene.

Darbo stebėjimo metu įgyta kiekviena patirtis svarbi. Ją būtina permąstyti, įsivertinti ir geruosius pavyzdžius pritaikyti ir mūsų gimnazijoje. Ne už ilgo – jau 2023 m.  vasario viduryje, jau kita mokytojų grupė vyks į Suomiją ir, net neabejojame, parsiveš taip pat naujų ir vertingų patirčių. 

DAR VIENAS PROJEKTAS, DAR VIENA GALIMYBĖ DALYVAUTI ERASMUS + PROJEKTE „SUSTAINABILITY & CREATIVITY“

 

2022 metų vasario 2 d. mūsų gimnazija pasirašė sutartį su Nacionaline Lietuvos agentūra ir tapo akredituota „Erasmus +“ programos institucija 2022-2027 m. laikotarpiui.  Darbo stebėjimo vizitai, kvalifikacijos kėlimai, ekspertų seminarai, konsultacijos ir, be abejonės, mobilumai su 5-10 kl. mokiniais - visa tai ne tik patobulins mokytojų dalykines ir bendrąsias kompetencijas,  užsienio kalbos žinias, bet ir asmeniniu pavyzdžiu padės formuoti mokinių ekologines vertybines nuostatas, keisti požiūrį į supančią aplinką.

Taigi, nuo šių metų sausio 1d. sėkmingai praėję atranką, startavo dvidešimt du 7-10 kl. mokiniai, norintys dalyvauti projekte „Sustainability & Creativity“ drauge su bendraamžiais iš Ispanijos ir Portugalijos. Visi gimnazistai, norintys dalyvauti projekte, turėjo paruošti ir pristatyti idėją, susijusią su pagrindiniu akreditacijos tikslu, kuriuo siekiama keisti mokinių elgseną asmenybės darnos su supančia aplinka kontekste (sveikatinimo, fizinio aktyvumo, harmonijos su gamta ar geros psichologinės būsenos tema). Vėliau mokiniai savo idėjas kruopščiai apmąstys, suplanuos žingsnius ir veiklas, reikalingas jų įgyvendinimui gimnazijoje. Tikimės, kad startas bus sėkmingas ir mokinių suplanuotos idėjos ir įgyvendinami projektai bus ne tik įdomūs, bet ir naudingi visai gimnazijos bendruomenei.

Šis projektas tęsis iki 2024 m. birželio 1d. ir projekto metu mokiniai ne tik atliks įvairias užduotis, susijusias su projekto tema, dalyvaus dirbtuvėse, bendraus su partnerių šalių bendraamžiais nuotoliniuose susitikimuose, bet ir turės galimybę aplankyti kitas šalis, pažinti jų kultūrą, papročius, tradicijas bei susirasti naujų draugų.
Viena iš pirmųjų užduočių - projekto logotipo kūrimas. Balsavimo būdu buvo atrinkti trys geriausi logotipai ir pateikti visų projekto narių balsavimui, kurio rezultatai dar nėra aiškūs. Galbūt projekto logotipu taps vienas iš tų, kuriuos kūrė mūsų mokiniai?..
Palinkėkime mūsų šauniems gimnazistams didelės sėkmės logotipo rinkimuose ir daug neišblėstančių įspūdžių viso projekto metu.

„ERASMUS+KA1“ PROJEKTO PIRMASIS DARBO STEBĖJIMO VIZITAS       
MALTOJE  
05/12/2022-19/12/2022

 

Prezidento Valdo Adamkaus gimnazija, įsikūrusi Kaune, džiaugiasi akredituotu mobilumo projektu „Erasmus+KA1” (2021-1-LT01-K1121-SCH-000053161). Mūsų gimnazijos mokytojų ir administracijos komanda – R. Brazaitienė, B. Krapauskienė, A. Vaivilavičienė, V. Kaušienė  nuo 05/12/2022 iki 19/12/2022 dalyvavo pirmajame darbo stebėjimo vizite Šv. Margaritos pradinėje mokykloje Maltoje, Zabaro mieste. Buvo dalyvaujama įvairiuose renginiuose ir pamokose, vertinamos mokyklos aplinkos, mokytojų bendradarbiavimas siekiant įgyti patirties stebint kaip įgyvendinami šio projekto akreditacijos tikslai:  tvarumo, harmonijos su gamta, sveikos mitybos, fizinio aktyvumo ir geros psichologinės būsenos srityse.

Dalyvaujant projekte „Erasmus+KA1” Maltoje bene labiausiai buvo pastebimos veiklos, kuriomis siekiama gerinti mokinių fizinį aktyvumą ir kurti gerą psichologinę būseną. Jau pirmąją projekto dieną Šv. Margaritos mokykla nustebino aktyviomis 30 min. pertraukomis gryname ore, krepšinio pamoka netradicinėje erdvėje, fizinio aktyvumo veiklomis dramos pamokose. Kalbant apie geros psichologinės būsenos kūrimą, Šv. Margaritos mokykla sistemingai tuo rūpinasi – ir klasių, ir koridorių erdvės dekoruotos motyvaciją mokytis, gražiai bendrauti, gerai jaustis skatinančiais plakatais, mokinių kūrybiniais darbeliais, kitomis dekoracijomis.

 Kaip ir harmoningo bendravimo kūrimas, taip ir harmonijos su gamta bei tvarumo siekimas yra vieni esminių Šv. Margaritos mokyklos siekių. Tai ir „Erasmus+KA1” keletas iš akreditacijos tikslų, kurie šioje ugdymo įstaigoje įgyvendinami per įvairias veiklas: mobiliųjų sodų kūrimą mokyklos koridoriuose, gamtamokslinių veiklų integravimą į ugdymosi turinį, nuoseklų rūšiavimą kiekvienoje klasėje ir antrinių žaliavų panaudojimu pamokų ir mokyklos renginių metu.

Šv. Margaritos mokykla yra daugelio tarptautinių projektų ir programų dalyvė, kuri nuolat siekia  turtinti mokinių žinias bei patirtį, gilinti mokytojų tarpdalykines kompetencijas, bendradarbiavimą. Šios pastangos ir pasiekti rezultatai šiais metais buvo įvertinti „Europos inovatyviausio mokymo“ apdovanojimu („The European Innovative Teaching Award“), tad mūsų gimnazijos komanda turėjo puikią galimybę stebėti ugdomąsias veiklas ir aplinkas vienoje inovatyviausių mokyklų Europoje.

Darnumas, geros atmosferos kūrimas, tvarumas, sveikos gyvensenos ir fizinio aktyvumo skatinimas  tai tikslai, kurie glaudžiai siejasi ir su mūsų gimnazijos siekiais, todėl parveržtos patirtys praturtins mokymą(si) Prezidento Valdo Adamkaus gimnazijoje.

DALINIMASIS PATIRITIMI-KELIAS Į SĖKMINGĄ DARNAUS VYSTYMOSI ŠVIETIMO KOMPETENCIJŲ UGDYMĄ

 

Gera pasisemti vertingos patirties ir labai smagu ja dalintis. 2022 m.  gruodžio 2 d. Kėdainiuose vykusioje respublikinėje konferencijoje "Mokyklos transformacija atnaujinto ugdymo turinio kontekste" mūsų gimnazijos direktorės pavaduotoja ugdymui Inga Žebrauskaitė ir lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Gitana Kutkienė turėjo progą išgirsti, ką apie atsinaujinančią mokyklą mano, su kokiais iššūkiais susiduria švietimo lyderiai, ugdymo įstaigų vadovai, mokytojai praktikai. Mūsų gimnazijos atstovės pasidalijo gimnazijoje sukaupta ekologinio ugdymo patirtimi, skaitė pranešimą "Tvarus ugdymas gimnazijoje" bei moderavo darbo grupę „Tvarus ugdymas pasauliui“. Mokytojos ne tik dalinosi mūsų gimnazijos patirtimi taikant tvaraus ugdymo metodus/formas/ būdus įprastose ir netradicinėse ugdymo aplinkose, bet ir išgirdo kolegų pristatymus apie  taikomas ugdymo patirtis jų ugdymo įstaigose.

 

 

 

PIRMIEJI AKREDITACIJOS METAI IR VEIKLOS ĮGYJA PAGREITĮ…..

 

Kaip žinia, 2022 metų vasario 2 d. mūsų gimnazija pasirašė sutartį su Nacionaline Lietuvos agentūra ir tapo akredituota „Erasmus +“ programos institucija 2022-2027 m. laikotarpiui. Pagal pateiktą ir Nacionalinės Agentūros patvirtintą Erasmus+ programos planą- pirmieji Erasmus + planui įgyvendinti metai skirti darbo stebėjimo vizitams. Džiugu, kad net 20 mokytojų: 6 pradinio ugdymo mokytojai, 10 pagrindinio ugdymo pedagogų turės galimybę stebėti pamokas su integruotais darnaus tvarumo tobulinimo elementais. Taip pat  administracijos atstovai galės ne tik stebėti pamokas kitose šalyse, bet ir pasidalinti gerąja patirtimi su kolegomis  partnerių ugdymo institucijose, bet ir patobulinti savo bendrąsias, dalykines, bei vadybines kompetencijas. Švietimo pagalbos specialistai tai pat turės šansą svečiose šalyse pamatyti ir sužinoti efektyviausius būdus/metodus taikomus darbui su specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais mokiniais, bei pasidalinti savo patirtimi.

Kadangi pagrindinis tikslas teikiant akreditaciją buvo atradimas ir.. taikymas inovatyvių ugdymo būdų/metodų ar formų, kurios keistų mokinių/mokytojų elgseną amenybės su supančia aplinka kontekste, visų pirma mokiniams (1-10 kl.) ir mokytojams buvo pateiktas klausimynas įsivertinti ir įvertinti savivertės, fizinio aktyvumo, sveikos mitybos bei darnos su supančia aplinka situaciją. Klausimynas atskleidė ir išryškino silpnąsias bei stipriąsias puses, ir kaip paaiškėjo, tarp tobulintinų sričių- savivertės ir fizinio aktyvumo didinimas. Atlikto klausimyno rezultatai ir padarytos išvados leidžia daryti prielaidą, kad daugiau dėmesio reiktų  skirti  darnaus vystymosi tikslų suvokimui ir jų svarbai ne tik Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje. Tikimės, kad darbo stebėjimo vizitai Maltoje, Suomijoje ir Vokietijoje ne tik praturtins mokytojus žiniomis susijusiomis su darnaus vystymosi tobulinimu ir jų taikymu kasdieniniame gyvenime, bet ir išbandyti nauji ugdymo metodai, būdai bei formos bus efektyvūs ir naudingi mūsų gimnazijos mokiniams. Belieka palinkėti didelės sėkmės mūsų pedagogams ir visiems kitiems švietimo pagalbos specialistams, kurie vyks į darbo stebėjimo vizitus. 

PRASIDĖJO PIRMIEJI AKREDITACIJOS METAI , O SU JAIS IR NAUJOS VEIKLOS...

 

Kaip žinia, 2022 metų vasario 2 d. mūsų gimnazija pasirašė sutartį su Nacionaline Lietuvos agentūra ir tapo akredituota „Erasmus +“ programos institucija 2022-2027 m. laikotarpiui. Su naujų mokslo metų pradžia prasidėjo ir nauji darbai, naujos veiklos, skirtos “Erasmus”+ programos įgyvendinimui.

 

Pirmieji 2022-2023 m. akreditacijos metai yra skirti darbo stebėjimo vizitams. Džiaugiamės suteikta galimybe per šiuos mokslo metus net 20 mokytojų (pradinio, bendrojo ir vidurinio ugdymo grandžių mokytojus, administracijos atstovus) išsiųsti į kitas šalis stebėti  kolegų pamokų. Esame įsitikinę, kad šie vizitai bus visokeriopai naudingi  mokytojams. Tikimės, kad stebėdami pamokas įvairiose mokyklose jie ne tik pagerins savo dalykines ir bendrąsias kompetencijas, anglų kalbos įgūdžius, sužinos apie naujus tvarumo integravimo į bendrąsias ugdymo programas  mokymo metodus/įrankius ir būdus, bet ir pasidalins gerąja patirtimi, pasisems naujų idėjų ir minčių, stebėdami ugdymo procesą įvairiose institucijose.

 

Pirmasis darbo stebėjimo vizitas įvyks Maltoje jau 2022 m. gruodžio mėnesį. Kodėl būtent Maltoje?

Pirma - anglų kalba Maltoje  yra oficiali šalies kalba, todėl  naudinga stebėti anglų kalbos pamokas be vertėjo pagalbos. Be to, švietimo sistema  Maltoje paremta britų modeliu, tad būtų įdomu ne tik  stebėti jų pamokas, bet ir sužinoti apie  švietimo sistemos ypatumus, palyginti juos su švietimo sistema Lietuvoje.

 Visi mokytojai, kurie norėjo dalyvauti projekte, dalyvavo atrankoje,  kurios metu buvo pateikti trys skirtingi klausimynai. Pirmasis: anglų kalbos lygio patikrinimo testas, antrasis klausimynas buvo susijęs su bazinėmis žiniomis apie tvarumą, darnaus vystymosi tikslus (DVT) ir galiausiai mokytojai turėjo užpildyti klausimyną, kuriame buvo tikrinamos bendros mokytojų žinios apie Europą, jos paveldą ir t.t . Remiantis atliktų testų rezultatais, 4 mokytojai buvo atrinkti pirmajam darbo stebėjimo vizitui Maltoje.

Linkime jiems didelės sėkmės ir laukiame įspūdžių iš saulėtosios Maltos.

 

 

 

PASIDŽIAUKIME DRAUGE, NES DŽIAUGTIS TIKRAI YRA KUO!  PREZIDENTO VALDO ADAMKAUS GIMNAZIJA TAPO AKREDITUOTA ERASMUS + PROGRAMOS ĮSTAIGA (2022-2027m.) LAIKOTARPIUI

 

 

2022 metų vasario 2 d. mūsų gimnazija pasirašė sutartį su Nacionaline Lietuvos agentūra ir tapo akredituota „Erasmus +“ programos institucija 2022-2027 m. laikotarpiui. „Erasmus+“ yra Europos Sąjungos rėmimo programa, suteikianti mokymosi ir tobulėjimo galimybių įvairaus amžiaus, statuso, profesijų asmenims, bei galimybę įvairioms organizacijoms, įstaigoms, institucijoms įgyvendinti programos kriterijus atitinkančius projektus.

Mūsų gimnazija kryptingai, nuosekliai ir ryžtingai žengė tuo keliu nuo pat programos pradžios t.y. nuo 2014 m., kai buvo pradėtas įgyvendinti pirmasis “Erasmus +” projektas “Values in Education, Teenagers in Action”, (2014-2016m.). Tais pačiais metais startavo dar vienas projektas “Ecological literacy” (2016-2018 m.), kurį sėkmingai pavyko užbaigti. Prasidėjus naujiems 2019 mokslo metams, gimnazija įsitraukė į naują tarptautinę veiklą – projektą “Folklorica”, kuris dėl prasidėjusios visuotinės Covid-19 pandemijos buvo pratęstas vieneriems metams ir baigsis šių metų pavasarį.  Na o visai neseniai, gruodžio 1 d. gimnazija pradėjo įgyvendinti dar vieną tarptautinį projektą “Sustainable Environment for Sustainable Schools”, kurio tikslas yra ugdyti mokinių sąmoningumą tvarumo tema, skatinti juos savarankiškai pasirinkti tinkamas elgesio strategijas, prognozuoti savo veiklos padarinius aplinkai ir aktyviai veikti siekiant aplinkos išsaugojimo.

Kokie suteiktos akreditacijos privalumai ir nauda įstaigai? Visų pirma, gimnazija gavus akreditaciją užsitikrino pastovų finansavimą ir dalyvavimą tarptautiniuose projektuose iki 2027 m. Projektuose dalyvauti galės ne tik 5-10 klasių gimnazistai, bet ir gimnazijos mokytojai, administracijos darbuotojai, psichologas, pagalbos vaikui specialistai. Darbo stebėjimo vizitai, kvalifikacijos kėlimai, ekspertų seminarai, konsultacijos - visa tai ne tik patobulins mokytojų dalykines ir bendrąsias kompetencijas,  užsienio kalbos žinias, bet ir asmeniniu pavyzdžiu padės mokiniams formuoti jų ekologines vertybines nuostatas, keisti požiūrį į supančią aplinką.

Belieka palinkėti visai gimnazijos bendruomenei didelės sėkmės įgyvendinant  „Erasmus+“ programos  pagrindinį tikslą - keisti kiekvieno iš mūsų elgseną asmenybės darnos su supančia aplinka kontekste, tapti sąmoningesniais, atsakingesniais ir ekologiškai raštingesniais piliečiais.

 

Gimnazijos Naujienos
Ar trankiai švenčiate Užgavėnes? Ar sočiai privalgėte blynų? Mūsų gimnazistai net pamokose skanavo ir blynų, ir uogienės, ir riestainių, ir saldainių...
Ar trankiai švenčiate Užgavėnes? Ar sočiai privalgėte blynų? Mūsų gimnazistai net pamokose skanavo ir blynų, ir uogienės, ir riestainių, ir saldainių...
Gamtamokslinių tyrimų ir pasaulio pažinimo pamokose 3a klasės mokiniai aiškinosi, ar oras sveria, kurias medžiagas galima suspausti, o kurių - ne
Gamtamokslinių tyrimų ir pasaulio pažinimo pamokose 3a klasės mokiniai aiškinosi, ar oras sveria, kurias medžiagas galima suspausti, o kurių - ne
Vasaris sveikatingumo mėnuo!  Prezidento Valdo Adamkaus gimnazijos bendruomenė vasario mėnesį pasitiko sveikatingumo iššūkiais!
Vasaris sveikatingumo mėnuo! Prezidento Valdo Adamkaus gimnazijos bendruomenė vasario mėnesį pasitiko sveikatingumo iššūkiais!
2023 m. vasario 13 – 17 dienomis pagal Erasmus+ programą gimnazijos mokytojos dalyvavo darbo stebėjimo vizite (Job shadowing) Suomijoje
2023 m. vasario 13 – 17 dienomis pagal Erasmus+ programą gimnazijos mokytojos dalyvavo darbo stebėjimo vizite (Job shadowing) Suomijoje
Visa gimnazijos bendruomenė ir aleksotiškiai sekmadienį kviečiami į VDU Botanikos sodą trankiai išvyti žiemą iš kiemo
Visa gimnazijos bendruomenė ir aleksotiškiai sekmadienį kviečiami į VDU Botanikos sodą trankiai išvyti žiemą iš kiemo
Gimnazija pakviesta dalyvauti Vytauto Didžiojo universiteto Botanikos sodo šimtmečio jubiliejaus renginiuose
Gimnazija pakviesta dalyvauti Vytauto Didžiojo universiteto Botanikos sodo šimtmečio jubiliejaus renginiuose
Gerumo niekada nebus per daug! Norime padėkoti visiems tėveliams, mokiniams ir mokytojams, kurie prisidėjo prie paramos ir neliko abejingi
Gerumo niekada nebus per daug! Norime padėkoti visiems tėveliams, mokiniams ir mokytojams, kurie prisidėjo prie paramos ir neliko abejingi
Prezidento Valdo Adamkaus gimnazijos mokiniai ir mokytojai tęsia paramos akcijas kovojančiai Ukrainai!
Prezidento Valdo Adamkaus gimnazijos mokiniai ir mokytojai tęsia paramos akcijas kovojančiai Ukrainai!
"Smalsiukų" atradimai ir džiugūs patyrimai stebint ir tyrinėjant vandenį
Šią savaitę 3d klasėje buvo kelios netradicinės pamokos, kurias vedė mokinių mamos Aurelija ir Lina
Šią savaitę 3d klasėje buvo kelios netradicinės pamokos, kurias vedė mokinių mamos Aurelija ir Lina
Užsukite į piešinių parodą, skirtą Vasario 16-ajai paminėti. Švęskime Nepriklausomybę!
Užsukite į piešinių parodą, skirtą Vasario 16-ajai paminėti. Švęskime Nepriklausomybę!
Skaitykime! Vasario mėnesio rubrikoje #Mėnesio knyga - Kristinos Ohlsson ,,Stiklo vaikai
Skaitykime! Vasario mėnesio rubrikoje #Mėnesio knyga - Kristinos Ohlsson ,,Stiklo vaikai"

 

Ar trankiai švenčiate Užgavėnes? Ar sočiai privalgėte blynų? Mūsų gimnazistai net pamokose skanavo ir blynų, ir uogienės, ir riestainių, ir saldainių... O 8a klasės persirengėliai bandė kartu su jaunesnių klasių mokiniais išvyti žiemą. Gąsdino kaukėmis, triukšmu, įtraukdami visus sušokti "Meškutės" šokį ir garsiai skanduodami: "Žiema, žiema, bėk iš kiemo!" Tikėkimės, žiema išgirdo.
Lietuvių kalbos mokytojos
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gamtamokslinių tyrimų ir pasaulio pažinimo pamokose 3a klasės mokiniai aiškinosi, ar oras sveria, kurias medžiagas galima suspausti, o kurių - ne. Jei įdomu, kokias išvadas padarė trečiokai, klauskite - jie mielai atsakys.
Mokytoja Aušra Morozienė
 
 
 
 
 
 

 

Vasaris sveikatingumo mėnuo!
Prezidento Valdo Adamkaus gimnazijos bendruomenė vasario mėnesį pasitiko sveikatingumo iššūkiais! Pirmasis iššūkis "Saldintą gėrimą keičiu į vandenį!". Ir maži, ir dideli gardino vandenį vaisiais ir daržovėmis, nešėsi į mokyklą savo gražiąsias gertuves ir nepamiršo gerti daug vandens. Antrą savaitę akcentuota vaisių ir daržovių svarba. Ir žiemą neužmirškime vitaminų bei būkime sveiki!
Visuomenės sveikatos specialistė Simona Smilgevičiūtė
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2023 m. vasario 13 – 17 dienomis pagal Erasmus+ programą gimnazijos mokytojos Alina Živatkauskienė, Justina Griškonė, Rūta Gudavičienė ir Milda Mažeikienė dalyvavo darbo stebėjimo vizite (Job shadowing) Suomijoje. Vizito metu mokytojos susipažino su Suomijos švietimo sistema, apžiūrėjo lankomos mokyklos erdves.. Mokytojos diskutavo apie Lietuvos ir Suomijos švietimo sistemas, apžvelgė panašumus, skirtumus ir siektinus dalykus, pasidalijo patirtimi, išgrynino svarbiausius dalykus auginant jaunąją kartą.
Mokytojos kasdien dalyvavo pamokose, mokytojų susitikimuose, renginiuose, bendravo su mokyklos bendruomene. Buvo galimybė aplankyti pradinę, pagrindinę ir tik gimnazines klases turinčią mokyklą.
Išvykos metu buvo aptariamas darnaus vystymosi tikslų ugdymo integravimas į mokymosi turinį, ekologinis raštingumas bei fizinės ir mentalinės sveikatos svarba ugdymo procese. Suomijos mokyklose pastebima aukšta mokymosi motyvacija, puikūs mokinio ir mokytojo, mokytojo ir administracijos santykiai, abipusis pasitikėjimas, laisvumas, lankstumas. Lygybė - pagrindinė idėja, dėl kurios suomių mokyklos tokios sėkmingos. Mokymo ir mokymosi centre yra abu – tiek mokinys, tiek mokytojas. Suomių mokytojai kuria puikią aplinką mokymuisi bei pasitikėjimu grįstą mokymosi procesą.
Vizito pabaigoje mūsų gimnazijos mokytojos ir suomių mokyklos bendruomenė aptarė vykdytas veiklas, akcentavo pagrindinius dalykus, kuriuos galima būtų pritaikyti Lietuvos mokyklose, galimybę suomiams prisijungti prie mūsų gimnazijoje vykdomų projektų ir tęsti tolesnį bendradarbiavimą.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Visa gimnazijos bendruomenė ir aleksotiškiai sekmadienį kviečiami į VDU Botanikos sodą trankiai išvyti žiemą iš kiemo. Vieną iš pagrindinių Užgavėnių simbolių - įspūdingąją Morę - sukūrė vyresniųjų klasių mokiniai (mokytoja K. Alesienė), mūsų gimnazijos atstovų sutiksite ir šventėje vyksiančiose smagiose varžytuvėse. Čiupkite kaukę, pasiruoškite įsisukti į šokio sūkurį ir prisiragauti gardžiausių blynų - pasilinksminkime iš širdies.

 

 

Gimnazija pakviesta dalyvauti Vytauto Didžiojo universiteto Botanikos sodo šimtmečio jubiliejaus renginiuose.
Plačiau ....

 

Gerumo niekada nebus per daug! Norime padėkoti visiems tėveliams, mokiniams ir mokytojams, kurie prisidėjo prie paramos ir neliko abejingi. Vasario 6d. Turkiją ir Siriją supurtė du galingi žemės drebėjimai, išgyvenusiems po katastrofos žmonėms dabar gyvybiškai reikalinga pagalba. Paramą vežėme dvi dienas, nes aukojančių buvo labai daug! Mūsų bendruomenė šiuo metu vieninga kaip niekada! Nenustokime tiesti pagalbos rankos, kam jos labai reikia.

 

 

 

 

 

Prezidento Valdo Adamkaus gimnazijos mokiniai ir mokytojai tęsia paramos akcijas kovojančiai Ukrainai! Visą sausio mėnesį gimnazijoje vyko dirbtuvėlės, kuriose mokiniai-savanoriai po pamokų gamino apkasų žvakes. Šios žvakės kovotojams kaip niekad dabar reikalingos. Mokiniai jų pagamino per 300!
Dėkojame tėveliams, kurie rinko ir aukojo priemones: vašką, popierių ir dėžutes! Ir nuoširdžiai dėkojame mokiniams, kurie noriai prisidėjo prie šios akcijos!
Mokytojai Vinanta Gulbinienė, Vilmantė Zutkytė, Kęstutis Valionis
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

"Smalsiukų" atradimai ir džiugūs patyrimai stebint ir tyrinėjant vandenį.
Mokytoja Diana Liutkevičienė
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Šią savaitę 3d klasėje buvo kelios netradicinės pamokos, kurias vedė mokinių mamos Aurelija ir Lina. Apie savanorystę ir jos prasmę, apie pagalbos sergantiems našlaičiams patirtį pasidalijusi Aurelija suteikė galimybę vaikams iš arčiau susipažinti su itin reikalinga visuomenei veikla, skatino mokinius atkreipti dėmesį į šalia esančius, ragino ateityje pasidalinti savo laiku su kitais.
Dailės ir technologijų pamokas vedusi Lina supažindino mokinius su maisto sauga, mokė keliais būdais dekoruoti sausainius, spurgas - juk artėja gražios ir prasmingos vasario mėnesio šventės. Tėvelių patirtis, noras pažinti savo vaiko klasę, nuoširdus siekis dalintis ir dovanoti laiką kitiems praturtina bei džiugina.
3 d klasės mokytoja Viktorija Kaušienė
 

 

Užsukite į piešinių parodą, skirtą Vasario 16-ajai paminėti. Švęskime Nepriklausomybę!
Dailės mokytoja Virginija Tamošiūnienė
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Skaitykime!
Vasario mėnesio rubrikoje #Mėnesio knyga - Kristinos Ohlsson ,,Stiklo vaikai". Dvylikametė Bilė kartu su mama persikrausto į mažesnį miestelį. Deja, naujuose namuose dedasi keisti dalykai: kažkas beldžia į langus naktimis, siūbuoja šviestuvas. Kažkas suradęs žurnalą užrašė ant jo ,,Nešdinkitės!". O mama netiki, kad tai vyksta!
Itin įtraukianti istorija apie vaikus, kurie patys ieško atsakymų į seną namą gaubiančias paslaptis.
Bibliotekininkė Reda Janušauskienė