PASKUTINIS NORDPLUS JUNIOR PROJEKTO „SUSTAINABLE COMMUNITY FOR SUSTAINABLE SCHOOLS“ (SC4SS)  PROJEKTO PARTNERIŲ SUSITIKIMAS KALNUOTOJE ISLANDIJOJE

21/08/2023-25/08/2023

 

Rugpjūčio 21-25 d. įvyko jau paskutinis Nordplus Junior tarptautino projekto “SC4SS” partnerių susitikimas Selfoss miestelyje, Islandijoje. Keturi atstovai iš Prezidento Valdo Adamkaus gimnazijos: direktorė R. Mikalauskienė, dir.pav.ugdymui I. Žebrauskaitė, anglų k. mokytoja V. Zutkytė ir projekto koordinatorė A. Uysaler drauge su kolegomis iš Talino turėjo galimybę ne tik susipažinti su Islandijos švietimo sistema, bet ir  visą savaitę stebėti Islandijos mokytojų vedamas pamokas, dalyvauti grupinėse veiklose, diskusijose su kolegomis ir mokiniais, bei apsilankyti naujausioje Islandijos pradinėje mokykloje (1-9 klasių mokiniai priklauso pradinei mokyklai), kuri pradėjo veikti tik šių metų kovo mėnesį ir tikrai turi kuo didžiuotis.

Pirmąją projekto dieną svečiamas buvo pravesta ekskursija po mokyklą, kurios metu mokytojai iš Lietuvos ir Estijos geriau susipažino su mokyklos infrastruktūra, klasėmis, sporto aikštelėmis, biblioteka ir kitais naudingai ir efektyviai išnaudotais patalpų kompleksais (poilsio zonos mokiniams, mokytojams, kabinetai mažiau galimybių turintiems mokiniams, kūrybinės erdvės). Ekskursijos metu buvo paaiškinta svečiams, kaip vyksta pamokos, kaip mokymo procese taikomos inovatyvios metodikos ar kitos specialios mokymo priemonės. Mokykla, kurioje mokosi 16-18 metų mokiniai, aktyviai dalyvauja įvairiuose projektuose, programose skatinančiose tvarumo ugdymą, gamtamokslinių kompetencijų tobulinimą, žinių susijusių su darnaus vystymosi tikslais ugdymą.

Visą savaitę mokytojai turėjo galimybę stebėti įvairias pamokas:  matematikos, anglų k, gamtos mokslų, chemijos, geografijos, technologijų (dirbant su mažiau galimybių turinčiais vaikais), palyginti savo darbo metodus su kolegų iš Islandijos, stebėti jų taikomus mokymo metodus, būdus, ICT taikymą, tvarumo integravimą pamokų metu, darbą grupėse.

Visose stebėtose veiklose buvo integruota tvarumo tema, darnaus vystymosi tikslų tema, tad mokytojai turėjo galimybę pamatyti, kaip dirba kolegos, pasidalinti savo patirtimi ir pasisemti naujų žinių bei įkvėpimo. Maloniai nustebino mokinių ir mokytojų abipusia pagarba paremtas bendravimas, mokinių gebėjimas dirbti savarankiškai, netriukšmaujant ir netrukdant kitiems, draugiška, darbinė atmosfera, kokios neretai pasigendame savo mokykloje. Mokykloje vyrauja  pozityvi disciplina, t.y. ugdymo ir auklėjimo filosofija bei metodika, kuria siekiama ugdyti vaikus atsakingai, skatinant jų aktyvų  bendradarbiavimą ir  dalyvavimą visuomenėje. Ši disciplina skatina bendravimą, kuris yra pagrįstas pagarba, supratimu, empatija ir glaudžiu ryšiu tarp suaugusiųjų ir vaikų.

Na, o paskutinę darbo stebėjimo vizito dieną lankėmės visai nesenai atidarytoje mokykloje Selfoss miestelyje, kurioje turėjome galimybę ne tik pasivaikščioti po naujai įrengtas erdves, bet ir pastebėti mokinių bendravimą, dalyvavimą pamokų bei pertraukų metu, pabendrauti su kolegomis, kurie noriai pasidalino gerąja patirtimi kaip pavyko pastatyti tokią šiuolaikišką ir patogią mokyklą, suplanuoti erdves, įsigyti reikiamas novatoriškas ugdymui priemones.

Nors projektas ir baigėsi, tačiau tikim, kad partnerystė ir bičiulystė tikrai ne😊. Džiaugiamės turėta galimybe ne tik susipažinti su kolegomis iš kitų šalių, bet ir patobulinti bendrąsias, bei dalykines kompetencijas, pažinti kolegų švietimo sistemas, jos ypatumus, palyginti jų panašumus ir skirtumus.

 

Visą šią savaitę (balandžio 24-28 d.) mokytojų komanda iš Islandijos ir Estijos dalyvavo darbo stebėjimo vizite, kuris įvyko Prezidento Valdo Adamkaus gimnazijoje. Mokytojai stebėjo skirtingų dalykų pamokas, renginius ir kitas veiklas, vertino supančias aplinkas, mokymo metodus ir būdus taikomus fizinio aktyvumo ugdymui, sveikos gyvensenos bei mitybos puoselėjimui, emocinės savijautos gerinimui, taip pat mokinių santykio su aplinka tobulinimui. 

Antrąją darbo stebėjimo vizito dieną svečiai iš Islandijos ir Estijos turėjo unikalią  galimybę sudalyvauti tarptautiniame, kasmetiniame renginyje „EKO idėjos Lietuvai 2023“ (praktinėje-patyriminėje konferencijoje). Atidarymo ceremonijos metu mokytojai klausėsi ekspertų pranešimų apie sveiką ir tvarų maistą, ekologinį švietimą Lietuvoje. Vėliau dalyviai turėjo galimybę dalyvauti įvairiose EKO dirbtuvėse (kaip pasigaminti ekologišką rankų kremą, natūralius prieskonius), įsigyti augalų mugėje, sudalyvauti pranešimų sekcijoje, kurioje buvo skaitomi pranešimai įvairiomis tvarumo plėtros, tvarumo, darnaus vystymosi švietimo temomis. 

Darbo stebėjimo vizito metu vyko susitikimai ir diskusijos su Prezidento Valdo Adamkaus gimnazijos direktore ir dirbančiais joje pedagogais. Susitikimo metu buvo pristatyta Lietuvos švietimo sistema, vyko diskusijos apie tai, su kokiomis švietimo problemomis susiduria mokytojai Lietuvoje, Islandijoje bei Estijoje. Taip pat mokytojai aktyviai diskutavo, dalinosi patirtimi apie panašumus ir skirtumus kiekvieno iš jų ugdymo įstaigoje, kylančius iššūkius ir sunkumus.  Praktinių veiklų integravimo į ugdymo procesą patirties kolegos įgijo stebėdami mūsų praktinę veiklą, dalyvaudami pamokose, kitose formaliojo ir neformalaus ugdymo įvairiose veiklose. Džiaugiamės turėdami galimybę pasidalinti savo gerąja patirtimi ir tikimės aktyvaus bendravimo ir bendradarbiavimo tolimesnėje ateityje.  

 


 

NORDPLUS JUNIOR PROJEKTO „SUSTAINABLE COMMUNITY FOR SUSTAINABLE SCHOOLS“ ( SC4SS) PIRMASIS PROJEKTO PARTNERIŲ SUSITIKIMAS TALINE

10/10/2022-14/10/2022

 

Spalio 10-14 d. įvyko pirmasis Nordplus Junior tarptautino projekto SC4SS partnerių susitikimas drauge su kolegomis iš Talino ir Selfoss miestų (Islandija). Keturios mokytojos iš Prezidento Valdo Adamkaus gimnazijos : V.Kaušienė, E. Sakavičienė V. Janušienė ir A. Uysaler turėjo galimybę ne tik susipažinti su Estijos ir Islandijos švietimo sistemomis, bet ir  visą savaitę stebėti Estijos mokytojų pamokas tiek mokyklos viduje, tiek ir už jos ribų, dalyvauti grupinėse veiklose, diskusijose su kolegomis ir mokiniais.

Pirmąją projekto dieną Lasnamaja mokyklos atstovai organizavo išvyką į Pakri pelkes. Jos metu vienuoliktos klasės mokiniai kartu su mokytojais dalyvavo pamokoje nestandartinėje aplinkoje. Mokyklos direktorius mokiniams ir  projekto svečiams pristatė pelkių ekosistemas, aiškino, kaip susidarė pelkės, kokie yra nuolat pelkėse vykstantys procesai, augantys augalai, kokie gyvūnai gyvena jose. Buvo įdomu išgirsti, kaip atskirti pavojingas ir saugias vietas pelkėje suteikiant asociacijas su mums visiems puikiai žinomu šviesoforu. Pamokai pasirinkta vietovė parodė, kad mokytis gamtoje galima ne tik saugiose, populiariose, dažnai lankomose vietose, kaip parkai, botanikos sodai, bet ir savo unikalumu išsiskiriančiose pelkėse.

Visą savaitę mokytojai turėjo galimybę stebėti įvairias pamokas: chemijos, estų k., matematikos, anglų k, rusų k ir kt., palyginti savo darbo metodus su kolegų iš Estijos, stebėti jų taikomus mokymo metodus, būdus, ICT taikymą pamokų metu, darbą grupėse. Taip pat mokytojai apžiūrėjo mokyklos edukacines erdves, įvairias erdves skirtas mokinių poilsiui ir kūrybinėms veikloms.

Visose stebėtose veiklose buvo integruota tvarumo tema, tad mokytojai turėjo galimybę pamatyti, kaip dirba kolegos, pasidalinti savo patirtimi ir pasisemti naujų žinių bei įkvėpimo.

Na, o paskutinę darbo stebėjimo vizito dieną, mokytojai vedė pamoką „Food waste“ mokiniams iš Estijos, bendravo su mokiniais, išklausė jų mintis apie maisto taupymo svarbą.

Džiaugiamės turėta galimybe ne tik susipažinti su kolegomis iš kitų šalių, bet ir patobulinti bendrąsias, bei dalykines kompetencijas, pažinti estų švietimo sistemą ir jos ypatumus.

 

 

Dar vienas projektas, dar viena galimybė- startuoja naujas „Nordplus“ paprogramės „Nordplus Junior“ projektas SC4SS-Sustainable Community for Sustainable schools

 

Mūsų gimnazijos mokytojai bei kitas dirbantis personalas turės dar vieną naują galimybę, naują iššūkį, sudalyvauti programos „Nordplus“ projekte-SC4SS (Sustainable Community for Sustainable Schools), kuris startuos ateinančių mokslo metų rugsėjo 1 d. ir tęsis metus iki 2023m. rugsėjo 1 d. Visų pirma kas tai per programa?

Nordplus“ programa yra skirta švietimo institucijoms iš Baltijos šalių (Lietuva, Latvija, Estija), Šiaurės šalių (Danija, Islandija, Norvegija, Švedija, Suomija) ir autonominių Šiaurės šalių sričių (Grenlandija, Farerų salos ir Alandų salos). Pagrindiniai “Nordplus” programos tikslai yra švietimo ir mokslo kokybės gerinimas bei inovacijų diegimas, siekis skatinti ilgalaikį švietimo institucijų bendradarbiavimą, pasikeitimą patirtimi ir gerąja praktika bei pasiektų rezultatų sklaidą ir tvarumą. “Nordplus Junior”-programos paprogramė, skirta ikimokyklinio, pradinio, bendrojo ir profesinio mokymo institucijoms. Pagrindinis paprogramės administratorius yra Švedijos aukštojo mokslo taryba-UHR.

Galime pasidžiaugti, kad mūsų gimnazija teikė paraišką, kuri buvo patvirtinta ir mūsų gimnazijos mokytojai drauge su kolegomis iš Estijos ir Islandijos kartu dalinsis patirtimi bei dalyvaus darbo stebėjimo vizituose, lankydamiesi vieni kitų mokymo/si institucijose. Pagrindiniai projekto tikslas yra ugdyti ir tobulinti profesines mokytojų kompetencijas sužinant ir išmokstant naujų mokymo būdų/metodų/mokymo įrankių, kuriuos naudojant pamokose, keistųsi mokinių tvaraus naudojimo įgūdžiai ( tvaraus transporto, mitybos, vandens ), taip pat didėtų mokinių fizinis aktyvumas. Dar vienas ne mažiau svarbus tikslas yra didinti mokinių sąmoningumą, ekologinį raštingumą darnaus vystymosi tema, skatinti juos atsakingai vartoti, bei sveikai maitintis.

Tad belieka palinkėti visai gimnazijos švietimo bendruomenei didelės sėkmės įgyvendinant dar vieną tarptautinį projektą.

Gimnazijos Naujienos
Prezidento Valdo Adamkaus gimnazijos 5-7 kl. mokiniai ir mokytojai drauge su partneriais iš Ispanijos ir Italijos su dideliu entuziazmu dalyvavo projekte
Prezidento Valdo Adamkaus gimnazijos 5-7 kl. mokiniai ir mokytojai drauge su partneriais iš Ispanijos ir Italijos su dideliu entuziazmu dalyvavo projekte "Fight for climate change"!
Jau rytoj mūsų gimnazijos krepšininkai susikaus su Kauno Jėzuitų gimnazija, kad patektų tarp keturių stipriausių Gimnazijos taurės komandų. Linkime mūsų krepšininkams didžiausios sėkmės ir sugrįžti į pergalių etapą.
Jau rytoj mūsų gimnazijos krepšininkai susikaus su Kauno Jėzuitų gimnazija, kad patektų tarp keturių stipriausių Gimnazijos taurės komandų. Linkime mūsų krepšininkams didžiausios sėkmės ir sugrįžti į pergalių etapą.
Sveikiname pačius šauniausius gimnazijos informatikus-matematikus Gustavą ir Skučą!!! Tris kartus VALIO!!!
Sveikiname pačius šauniausius gimnazijos informatikus-matematikus Gustavą ir Skučą!!! Tris kartus VALIO!!!
Natūralūs papuošalai 1B klasės mokiniai kartu su tėveliais namuose gamino papuošalus medeliams: džiovintos gėlės, jūros stikliukai, uogos ir kiti gardėsiai laikinai sustingo lede
Natūralūs papuošalai 1B klasės mokiniai kartu su tėveliais namuose gamino papuošalus medeliams: džiovintos gėlės, jūros stikliukai, uogos ir kiti gardėsiai laikinai sustingo lede
Mūsų gimnazijos mokiniai aktyviai dalyvauja tarptautiniuose ERASMUS projektuose, kuriuose bendrauja su bendraamžiais iš skirtingų šalių. Praėjusiais metais turėjome bendrų pamokų su moksleiviais iš Ispanijos
Mūsų gimnazijos mokiniai aktyviai dalyvauja tarptautiniuose ERASMUS projektuose, kuriuose bendrauja su bendraamžiais iš skirtingų šalių. Praėjusiais metais turėjome bendrų pamokų su moksleiviais iš Ispanijos
Jaunųjų dailininkų kūryba -  piešiniai kalba patys už save!
Jaunųjų dailininkų kūryba - piešiniai kalba patys už save!
Sausio 18 d.  Kauno
Sausio 18 d. Kauno "Žalgirio" arenoje vyko aukštųjų mokyklų mugė. Vyresniųjų klasių mokiniai, apsilankę renginyje, sužinojo daug naudingos informacijos apie studijų programas ir apie karjeros galimybes
,,Knygos - minties laivai, plaukiojantys laiko bangomis ir rūpestingai gabenantys savo brangų krovinį iš kartos į kartą
,,Knygos - minties laivai, plaukiojantys laiko bangomis ir rūpestingai gabenantys savo brangų krovinį iš kartos į kartą"( Francis Bacon)
Tai bent naujienos! I vieta informatikos olimpiadoje!
Tai bent naujienos! I vieta informatikos olimpiadoje!
"Mano pasaulis - darniai Lietuvai" - tai konkursas, kuriame mūsų gimnazija dalyvauja jau ne vienerius metus. Šių metų sausio 16 dieną VDU Žemės ūkio akademijos konkurso atranka į pusfinalį kaip tik vyko mūsų gimnazijoje
Jau 47 kartą konkursas „Sveika gyva, Kalėdų viešnia!
Jau 47 kartą konkursas „Sveika gyva, Kalėdų viešnia!" kvietė Kauno miesto mokyklas ruoštis ir puoštis Kalėdoms. Mūsų gimnazijai skirta ypatinga nominacija už tvarią šventinę puošybą
5b klasės mokiniai vyko į Elektrėnų rajoną, seną ir autentišką kaimelį, kuriame vaikų laukė haskiai, rogės bei karšti blynai su uogiene
5b klasės mokiniai vyko į Elektrėnų rajoną, seną ir autentišką kaimelį, kuriame vaikų laukė haskiai, rogės bei karšti blynai su uogiene

 

Prezidento Valdo Adamkaus gimnazijos 5-7 kl. mokiniai ir mokytojai drauge su partneriais iš Ispanijos ir Italijos su dideliu entuziazmu dalyvavo projekte "Fight for climate change"!💚🌱 Dalyvaudami projekte mokiniai ne tik daug sužinojo apie klimato kaitą, bet ir atliko praktines veiklas, susijusias su vandens, energijos taupymu, gilinosi į maisto produktų etiketes, aiškinosi, koks cukraus kiekis, skaičiavo savo ekologinį pėdsaką, domėjosi, per kiek laiko suyra įvairios medžiagos, dalyvavo patyriminėse veiklose kurdami naujus produktus iš pakartotinai panaudojamų medžiagų, dalyvavo medžių sodinimo veiklose. Ačiū šauniems gimnazistams, ačiū talkinusioms mokytojoms!
Daugiau informacijos apie projektą galite rasti šiame tinklapyje:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Jau rytoj mūsų gimnazijos krepšininkai susikaus su Kauno Jėzuitų gimnazija, kad patektų tarp keturių stipriausių Gimnazijos taurės komandų. Linkime mūsų krepšininkams didžiausios sėkmės ir sugrįžti į pergalių etapą.

 

Sveikiname pačius šauniausius gimnazijos informatikus-matematikus Gustavą ir Skučą!!! Tris kartus VALIO!!!
Sausio 27 dieną, šeštadienį, VDU Informatikos fakultetas organizavo respublikinę informatikos-matematikos viktoriną IFtorina‘24. Mūsų gimnazistai D. Skučas ir Gustavas Bliuva laimėjo I vietą!!!
Buvo nuostabi diena, pilna emocijų. Mokiniai dalyvavo keturiose komandinėse rungtyse: matematikos, informatikos, multimedijos ir protmūšio. Visų dalyvių laukė tortas ir rėmėjų dovanos, o nugalėtojai prizus galėjo išsirinkti patys. Vaikinai savo prizą padovanojo mokytojoms.
Skučai ir Gustavai, didžiausios sėkmės jums! Mes jus mylim!!!
Mokytojos Leila ir Laima
 
 
 

 

Natūralūs papuošalai
1B klasės mokiniai kartu su tėveliais namuose gamino papuošalus medeliams: džiovintos gėlės, jūros stikliukai, uogos ir kiti gardėsiai laikinai sustingo lede.
Mokytoja Žana Grinienė
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mūsų gimnazijos mokiniai aktyviai dalyvauja tarptautiniuose ERASMUS projektuose, kuriuose bendrauja su bendraamžiais iš skirtingų šalių. Praėjusiais metais turėjome bendrų pamokų su moksleiviais iš Ispanijos. Mišriose grupėse gaminome po 2 patiekalus: vieną lietuvišką, kitą ispanišką, iš viso 8 patiekalus. Mokiniai degustuodami pagamintus patiekalus komentavo, ar patinka, koks skonis ir pnš. Remdamiesi šia patirtimi 7-10 klasių moksleiviai renka įvairių šalių receptus, gamina, ragauja ir dalijasi pastebėjimais. Tokiu būdu virtuvėje "aplankytos" Italija, Turkija, Argentina, Graikija, Belgija, Ukraina, Amerika...
Mokytoja Jolanta Čėsnienė
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Jaunųjų dailininkų kūryba - piešiniai kalba patys už save

 

 

 

 

 

 

 

 

Sausio 18 d. Kauno "Žalgirio" arenoje vyko aukštųjų mokyklų mugė. Vyresniųjų klasių mokiniai, apsilankę renginyje, sužinojo daug naudingos informacijos apie studijų programas ir apie karjeros galimybes.
Mokytojos J Čėsnienė ir V. Martinkienė
 
 
 
 

 

,,Knygos - minties laivai, plaukiojantys laiko bangomis ir rūpestingai gabenantys savo brangų krovinį iš kartos į kartą"( Francis Bacon)
Džiugu, kai mūsų bibliotekos fondą papildo vertingi “minties laivai” – naujos knygos. Norime nuoširdžiai padėkoti knygas dovanojusiems 5d klasės mokinės Gabrielės Efimovaitės tėveliams, 7b klasės mokinio Ugniaus Vaškevičiaus mamai, mokytojai Viktorijai Kaušienei.
Bibliotekininkė Reda Janušauskienė

 

Tai bent naujienos! I vieta informatikos olimpiadoje!
Sveikiname gimnazijos programuotojų programuotoją 12b kl. mokinį Gustavą Bliuvą!
Gustavas Lietuvos mokinių informatikos olimpiados II (miesto) etape užėmė I vietą ir pateko į III (respublikos) etapą. Ne prasčiau pasirodė ir kitas 12b kl. mokinys D.Skučas, jis taip pat dalyvaus III (respublikos) etape. Sveikiname, džiaugiamės, didžiuojamės!
Taip pat džiaugiamės, kad mūsų net 22 gimnazistai iš 9-12 klasių pateko į respublikinio informatikos ir informacinio mąstymo konkurso Bebras II etapą.
Linkime visiems sėkmės!
IT mokytoja Leila

 

"Mano pasaulis - darniai Lietuvai" - tai konkursas, kuriame mūsų gimnazija dalyvauja jau ne vienerius metus. Šių metų sausio 16 dieną VDU Žemės ūkio akademijos konkurso atranka į pusfinalį kaip tik vyko mūsų gimnazijoje. Nors jaudulio buvo nemažai: klausimai sudėtingi, o varžovų komandos stiprios - mums pavyko iškovoti garbingą antrą vietą ir patekti į pusfinalį. Sveikiname mūsų komandą ir linkime sėkmės kitame etape.
Paruošė mokytojos Milda Mažeikienė ir Bronė Bacienė
 
 
 
 

 

Jau 47 kartą konkursas „Sveika gyva, Kalėdų viešnia!" kvietė Kauno miesto mokyklas ruoštis ir puoštis Kalėdoms. Mūsų gimnazijai skirta ypatinga nominacija už tvarią šventinę puošybą.
Sveikiname ir džiaugiamės kūrybingomis dailės mokytojomis K. Alesiene, V. Tamošiūniene, D. Liutkevičiene bei joms talkinusiais mokiniais.
 
 
 

 

5b klasės mokiniai vyko į Elektrėnų rajoną, seną ir autentišką kaimelį, kuriame vaikų laukė haskiai, rogės bei karšti blynai su uogiene. Ne tik pasivažinėjome po mišką, bet ir sužinojome, kaip kinkomi šunys: kurie statomi priekyje, kurie gale. Mokėmės rogių valdymo technikos, žaidėme motyvacinius/grupinius žaidimus. Kelionę vainikavo milžiniškais kąsniais krentantis sniegas, sušalę pirštai, bet šypsenos veiduose.
Mokytoja Gabrielė Mosijčuk