PASKUTINIS NORDPLUS JUNIOR PROJEKTO „SUSTAINABLE COMMUNITY FOR SUSTAINABLE SCHOOLS“ (SC4SS)  PROJEKTO PARTNERIŲ SUSITIKIMAS KALNUOTOJE ISLANDIJOJE

21/08/2023-25/08/2023

 

Rugpjūčio 21-25 d. įvyko jau paskutinis Nordplus Junior tarptautino projekto “SC4SS” partnerių susitikimas Selfoss miestelyje, Islandijoje. Keturi atstovai iš Prezidento Valdo Adamkaus gimnazijos: direktorė R. Mikalauskienė, dir.pav.ugdymui I. Žebrauskaitė, anglų k. mokytoja V. Zutkytė ir projekto koordinatorė A. Uysaler drauge su kolegomis iš Talino turėjo galimybę ne tik susipažinti su Islandijos švietimo sistema, bet ir  visą savaitę stebėti Islandijos mokytojų vedamas pamokas, dalyvauti grupinėse veiklose, diskusijose su kolegomis ir mokiniais, bei apsilankyti naujausioje Islandijos pradinėje mokykloje (1-9 klasių mokiniai priklauso pradinei mokyklai), kuri pradėjo veikti tik šių metų kovo mėnesį ir tikrai turi kuo didžiuotis.

Pirmąją projekto dieną svečiamas buvo pravesta ekskursija po mokyklą, kurios metu mokytojai iš Lietuvos ir Estijos geriau susipažino su mokyklos infrastruktūra, klasėmis, sporto aikštelėmis, biblioteka ir kitais naudingai ir efektyviai išnaudotais patalpų kompleksais (poilsio zonos mokiniams, mokytojams, kabinetai mažiau galimybių turintiems mokiniams, kūrybinės erdvės). Ekskursijos metu buvo paaiškinta svečiams, kaip vyksta pamokos, kaip mokymo procese taikomos inovatyvios metodikos ar kitos specialios mokymo priemonės. Mokykla, kurioje mokosi 16-18 metų mokiniai, aktyviai dalyvauja įvairiuose projektuose, programose skatinančiose tvarumo ugdymą, gamtamokslinių kompetencijų tobulinimą, žinių susijusių su darnaus vystymosi tikslais ugdymą.

Visą savaitę mokytojai turėjo galimybę stebėti įvairias pamokas:  matematikos, anglų k, gamtos mokslų, chemijos, geografijos, technologijų (dirbant su mažiau galimybių turinčiais vaikais), palyginti savo darbo metodus su kolegų iš Islandijos, stebėti jų taikomus mokymo metodus, būdus, ICT taikymą, tvarumo integravimą pamokų metu, darbą grupėse.

Visose stebėtose veiklose buvo integruota tvarumo tema, darnaus vystymosi tikslų tema, tad mokytojai turėjo galimybę pamatyti, kaip dirba kolegos, pasidalinti savo patirtimi ir pasisemti naujų žinių bei įkvėpimo. Maloniai nustebino mokinių ir mokytojų abipusia pagarba paremtas bendravimas, mokinių gebėjimas dirbti savarankiškai, netriukšmaujant ir netrukdant kitiems, draugiška, darbinė atmosfera, kokios neretai pasigendame savo mokykloje. Mokykloje vyrauja  pozityvi disciplina, t.y. ugdymo ir auklėjimo filosofija bei metodika, kuria siekiama ugdyti vaikus atsakingai, skatinant jų aktyvų  bendradarbiavimą ir  dalyvavimą visuomenėje. Ši disciplina skatina bendravimą, kuris yra pagrįstas pagarba, supratimu, empatija ir glaudžiu ryšiu tarp suaugusiųjų ir vaikų.

Na, o paskutinę darbo stebėjimo vizito dieną lankėmės visai nesenai atidarytoje mokykloje Selfoss miestelyje, kurioje turėjome galimybę ne tik pasivaikščioti po naujai įrengtas erdves, bet ir pastebėti mokinių bendravimą, dalyvavimą pamokų bei pertraukų metu, pabendrauti su kolegomis, kurie noriai pasidalino gerąja patirtimi kaip pavyko pastatyti tokią šiuolaikišką ir patogią mokyklą, suplanuoti erdves, įsigyti reikiamas novatoriškas ugdymui priemones.

Nors projektas ir baigėsi, tačiau tikim, kad partnerystė ir bičiulystė tikrai ne😊. Džiaugiamės turėta galimybe ne tik susipažinti su kolegomis iš kitų šalių, bet ir patobulinti bendrąsias, bei dalykines kompetencijas, pažinti kolegų švietimo sistemas, jos ypatumus, palyginti jų panašumus ir skirtumus.

 

Visą šią savaitę (balandžio 24-28 d.) mokytojų komanda iš Islandijos ir Estijos dalyvavo darbo stebėjimo vizite, kuris įvyko Prezidento Valdo Adamkaus gimnazijoje. Mokytojai stebėjo skirtingų dalykų pamokas, renginius ir kitas veiklas, vertino supančias aplinkas, mokymo metodus ir būdus taikomus fizinio aktyvumo ugdymui, sveikos gyvensenos bei mitybos puoselėjimui, emocinės savijautos gerinimui, taip pat mokinių santykio su aplinka tobulinimui. 

Antrąją darbo stebėjimo vizito dieną svečiai iš Islandijos ir Estijos turėjo unikalią  galimybę sudalyvauti tarptautiniame, kasmetiniame renginyje „EKO idėjos Lietuvai 2023“ (praktinėje-patyriminėje konferencijoje). Atidarymo ceremonijos metu mokytojai klausėsi ekspertų pranešimų apie sveiką ir tvarų maistą, ekologinį švietimą Lietuvoje. Vėliau dalyviai turėjo galimybę dalyvauti įvairiose EKO dirbtuvėse (kaip pasigaminti ekologišką rankų kremą, natūralius prieskonius), įsigyti augalų mugėje, sudalyvauti pranešimų sekcijoje, kurioje buvo skaitomi pranešimai įvairiomis tvarumo plėtros, tvarumo, darnaus vystymosi švietimo temomis. 

Darbo stebėjimo vizito metu vyko susitikimai ir diskusijos su Prezidento Valdo Adamkaus gimnazijos direktore ir dirbančiais joje pedagogais. Susitikimo metu buvo pristatyta Lietuvos švietimo sistema, vyko diskusijos apie tai, su kokiomis švietimo problemomis susiduria mokytojai Lietuvoje, Islandijoje bei Estijoje. Taip pat mokytojai aktyviai diskutavo, dalinosi patirtimi apie panašumus ir skirtumus kiekvieno iš jų ugdymo įstaigoje, kylančius iššūkius ir sunkumus.  Praktinių veiklų integravimo į ugdymo procesą patirties kolegos įgijo stebėdami mūsų praktinę veiklą, dalyvaudami pamokose, kitose formaliojo ir neformalaus ugdymo įvairiose veiklose. Džiaugiamės turėdami galimybę pasidalinti savo gerąja patirtimi ir tikimės aktyvaus bendravimo ir bendradarbiavimo tolimesnėje ateityje.  

 


 

NORDPLUS JUNIOR PROJEKTO „SUSTAINABLE COMMUNITY FOR SUSTAINABLE SCHOOLS“ ( SC4SS) PIRMASIS PROJEKTO PARTNERIŲ SUSITIKIMAS TALINE

10/10/2022-14/10/2022

 

Spalio 10-14 d. įvyko pirmasis Nordplus Junior tarptautino projekto SC4SS partnerių susitikimas drauge su kolegomis iš Talino ir Selfoss miestų (Islandija). Keturios mokytojos iš Prezidento Valdo Adamkaus gimnazijos : V.Kaušienė, E. Sakavičienė V. Janušienė ir A. Uysaler turėjo galimybę ne tik susipažinti su Estijos ir Islandijos švietimo sistemomis, bet ir  visą savaitę stebėti Estijos mokytojų pamokas tiek mokyklos viduje, tiek ir už jos ribų, dalyvauti grupinėse veiklose, diskusijose su kolegomis ir mokiniais.

Pirmąją projekto dieną Lasnamaja mokyklos atstovai organizavo išvyką į Pakri pelkes. Jos metu vienuoliktos klasės mokiniai kartu su mokytojais dalyvavo pamokoje nestandartinėje aplinkoje. Mokyklos direktorius mokiniams ir  projekto svečiams pristatė pelkių ekosistemas, aiškino, kaip susidarė pelkės, kokie yra nuolat pelkėse vykstantys procesai, augantys augalai, kokie gyvūnai gyvena jose. Buvo įdomu išgirsti, kaip atskirti pavojingas ir saugias vietas pelkėje suteikiant asociacijas su mums visiems puikiai žinomu šviesoforu. Pamokai pasirinkta vietovė parodė, kad mokytis gamtoje galima ne tik saugiose, populiariose, dažnai lankomose vietose, kaip parkai, botanikos sodai, bet ir savo unikalumu išsiskiriančiose pelkėse.

Visą savaitę mokytojai turėjo galimybę stebėti įvairias pamokas: chemijos, estų k., matematikos, anglų k, rusų k ir kt., palyginti savo darbo metodus su kolegų iš Estijos, stebėti jų taikomus mokymo metodus, būdus, ICT taikymą pamokų metu, darbą grupėse. Taip pat mokytojai apžiūrėjo mokyklos edukacines erdves, įvairias erdves skirtas mokinių poilsiui ir kūrybinėms veikloms.

Visose stebėtose veiklose buvo integruota tvarumo tema, tad mokytojai turėjo galimybę pamatyti, kaip dirba kolegos, pasidalinti savo patirtimi ir pasisemti naujų žinių bei įkvėpimo.

Na, o paskutinę darbo stebėjimo vizito dieną, mokytojai vedė pamoką „Food waste“ mokiniams iš Estijos, bendravo su mokiniais, išklausė jų mintis apie maisto taupymo svarbą.

Džiaugiamės turėta galimybe ne tik susipažinti su kolegomis iš kitų šalių, bet ir patobulinti bendrąsias, bei dalykines kompetencijas, pažinti estų švietimo sistemą ir jos ypatumus.

 

 

Dar vienas projektas, dar viena galimybė- startuoja naujas „Nordplus“ paprogramės „Nordplus Junior“ projektas SC4SS-Sustainable Community for Sustainable schools

 

Mūsų gimnazijos mokytojai bei kitas dirbantis personalas turės dar vieną naują galimybę, naują iššūkį, sudalyvauti programos „Nordplus“ projekte-SC4SS (Sustainable Community for Sustainable Schools), kuris startuos ateinančių mokslo metų rugsėjo 1 d. ir tęsis metus iki 2023m. rugsėjo 1 d. Visų pirma kas tai per programa?

Nordplus“ programa yra skirta švietimo institucijoms iš Baltijos šalių (Lietuva, Latvija, Estija), Šiaurės šalių (Danija, Islandija, Norvegija, Švedija, Suomija) ir autonominių Šiaurės šalių sričių (Grenlandija, Farerų salos ir Alandų salos). Pagrindiniai “Nordplus” programos tikslai yra švietimo ir mokslo kokybės gerinimas bei inovacijų diegimas, siekis skatinti ilgalaikį švietimo institucijų bendradarbiavimą, pasikeitimą patirtimi ir gerąja praktika bei pasiektų rezultatų sklaidą ir tvarumą. “Nordplus Junior”-programos paprogramė, skirta ikimokyklinio, pradinio, bendrojo ir profesinio mokymo institucijoms. Pagrindinis paprogramės administratorius yra Švedijos aukštojo mokslo taryba-UHR.

Galime pasidžiaugti, kad mūsų gimnazija teikė paraišką, kuri buvo patvirtinta ir mūsų gimnazijos mokytojai drauge su kolegomis iš Estijos ir Islandijos kartu dalinsis patirtimi bei dalyvaus darbo stebėjimo vizituose, lankydamiesi vieni kitų mokymo/si institucijose. Pagrindiniai projekto tikslas yra ugdyti ir tobulinti profesines mokytojų kompetencijas sužinant ir išmokstant naujų mokymo būdų/metodų/mokymo įrankių, kuriuos naudojant pamokose, keistųsi mokinių tvaraus naudojimo įgūdžiai ( tvaraus transporto, mitybos, vandens ), taip pat didėtų mokinių fizinis aktyvumas. Dar vienas ne mažiau svarbus tikslas yra didinti mokinių sąmoningumą, ekologinį raštingumą darnaus vystymosi tema, skatinti juos atsakingai vartoti, bei sveikai maitintis.

Tad belieka palinkėti visai gimnazijos švietimo bendruomenei didelės sėkmės įgyvendinant dar vieną tarptautinį projektą.

Gimnazijos Naujienos
Išdalinti “Erasmus+” ir “Nordplus” projektų „Kokybės konkurso 2023“ apdovanojimai
Išdalinti “Erasmus+” ir “Nordplus” projektų „Kokybės konkurso 2023“ apdovanojimai
Šiandien vyks Kauno miesto  ,,Gimnazijų lygos
Šiandien vyks Kauno miesto ,,Gimnazijų lygos" atrojo etapo rungtynės. Mūsų krepšininkai - tarp lyderių. Palaikykime!
Gimnazijos atstovės SEB ambasadorių programoje
Gimnazijos atstovės SEB ambasadorių programoje
Šią savaitę gimnazijoje nuvilnijo PYRAGŲ diena. Nusidriekė stalų eilės, gausiai nuklotos visokiausių gardumynų, skanumynų, kuriuos kepė, pirko, ragavo visi nuo mažiausių iki didžiausių gimnazijos bendruomenės narių
Šią savaitę gimnazijoje nuvilnijo PYRAGŲ diena. Nusidriekė stalų eilės, gausiai nuklotos visokiausių gardumynų, skanumynų, kuriuos kepė, pirko, ragavo visi nuo mažiausių iki didžiausių gimnazijos bendruomenės narių
Būrelis 10a klasės mokinių įkūrė mokinių mokomają bendrovę
Būrelis 10a klasės mokinių įkūrė mokinių mokomają bendrovę "Lietuvos pievų turtai". Su savo pagaminta produkcija dešimtokai dalyvauja parodoje "Moters pasaulis"
Džiaugiamės laimėtu „AUKSU“ Mūsų gimnazija aukštai įvertinta už 2022-2023 mokslo metais įgyvendintą Darnaus vystymosi įgūdžių programą „DARNI MOKYKLA“
Džiaugiamės laimėtu „AUKSU“ Mūsų gimnazija aukštai įvertinta už 2022-2023 mokslo metais įgyvendintą Darnaus vystymosi įgūdžių programą „DARNI MOKYKLA“
Lapkričio 8 dieną trečiadienį 8d klasės mokiniai kartu su anglų kalbos mokytoja Alina Živatkauskiene lankėsi Kauno kultūros centre „Girstutis“ ir stebėjo spektaklį jaunimui „PYGMALION“ (anglų k.)
Lapkričio 8 dieną trečiadienį 8d klasės mokiniai kartu su anglų kalbos mokytoja Alina Živatkauskiene lankėsi Kauno kultūros centre „Girstutis“ ir stebėjo spektaklį jaunimui „PYGMALION“ (anglų k.)
Sporto naujienos Lapkričio 9d. Prezidento Valdo Adamkaus gimnazijoje vyko Kauno miesto žaidynių kvadrato I etapo pogrupio varžybos. Mūsų 5-6 klasių berniukų komanda iškovojo II vietą
Sporto naujienos Lapkričio 9d. Prezidento Valdo Adamkaus gimnazijoje vyko Kauno miesto žaidynių kvadrato I etapo pogrupio varžybos. Mūsų 5-6 klasių berniukų komanda iškovojo II vietą
Šiandien, lapkričio 3-iąją Jo Ekscelencija Prezidentas Valdas Adamkus sutinka savo 97-ąjį  gimtadienį. Šiltus mokinių sveikinimus šios gražios sukakties proga šiandien Gerbiamam Prezidentui perdavė  mūsų gimnazijos atstovai
Šiandien, lapkričio 3-iąją Jo Ekscelencija Prezidentas Valdas Adamkus sutinka savo 97-ąjį gimtadienį. Šiltus mokinių sveikinimus šios gražios sukakties proga šiandien Gerbiamam Prezidentui perdavė mūsų gimnazijos atstovai
Prieš gerą savaitę gimnazijos erdves puošę moliūgai iškeliavo į mišką. Oranžines gėrybes medžiotojai
Prieš gerą savaitę gimnazijos erdves puošę moliūgai iškeliavo į mišką. Oranžines gėrybes medžiotojai "perdavė" miško gyventojams.
Kiekvienas žmogus yra didis menininkas, tik tas menas pasireiškia įvairiomis raiškos priemonėmis bei formomis
Kiekvienas žmogus yra didis menininkas, tik tas menas pasireiškia įvairiomis raiškos priemonėmis bei formomis
Spalio 24 dieną 6c ir 7d klasių mokiniai su auklėtojomis keliavo į Šiaulius susipažinti su šio krašto istorine praeitimi, dabartimi, lankytinomis vietomis ir dalyvauti edukacinėse programose
Spalio 24 dieną 6c ir 7d klasių mokiniai su auklėtojomis keliavo į Šiaulius susipažinti su šio krašto istorine praeitimi, dabartimi, lankytinomis vietomis ir dalyvauti edukacinėse programose

 

2023 m. spalio 26 d. jau septynioliktąjį kartą Švietimo mainų paramos fondo organizuotame  renginyje išdalinti “Kokybės konkurso 2023” apdovanojimai, įvertinant kokybiškiausius „Erasmus+“ ir „Nordplus“ projektus įgyvendinusias institucijas ir kitų veiklų dalyvius bei partnerius. Projektai, kurie skatina įtrauktį, ekologinį mąstymą, ugdo skaitmeninius įgūdžius, buvo įvertinti ir apdovanoti Švietimo mainų paramos fondo iškilmingame Kokybės konkurso apdovanojimų renginyje. Džiaugiamės, kad mūsų gimnazija buvo pastebėta, įvertinta ir nominuota “Didžiausio proveržio” nominacijai už sėkmingai įgyvendintą projektą “Environmental Sustainability for Sustainable Schools (ES4SS)”. Tikimės, kad šis įvertinimas skatins ir toliau siekti puikių rezultatų, tobulėti ir dalyvauti įvairiuose tarptautiniuose projektuose.

  Susirinkusius svečius pasveikino Švietimo mainų paramos fondo direktorė Daiva Šutinytė, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos viceministrė, atsakinga už profesinį mokymą ir suaugusiųjų švietimą, Agnė Kudarauskienė ir viceministras, atsakingas už studijas, mokslą ir technologijas, Justas Nugaras bei Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje vadovas Marius Vaščega. Visi nominantai ir laimėtojai buvo apdovanoti sertifikatais bei atminimo suvenyrais.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šiandien vyks Kauno miesto ,,Gimnazijų lygos" atrojo etapo rungtynės. Mūsų krepšininkai - tarp lyderių. Palaikykime!

 

Gimnazijos atstovės SEB ambasadorių programoje
Lapkričio 10 d. Vilniuje įvyko SEB ambasadorių programos moksleiviams atidarymas. Džiaugiamės, kad tapti ambasadorėmis pakviestos ir dvi mūsų gimnazijos mokinės: 9a klasės gimnazistė Salomė Kustaitė ir 11b klasės mokinė Viktorija Gecevičiūtė. Mokinėms didelį įspūdį paliko SEB būstinės Vilniuje interjeras, renginio atmosfera. Renginyje mokinės susipažino su paskirtu mentoriumi, kuris padės gilintis į finansinio raštingumo temas, sėkmingai dalyvauti mokymuose ir skatins įgytomis žiniomis dalytis su bendraamžiais. Linkime merginoms sėkmės!
Mokytoja J. Čėsnienė
 
 
 
 

 

Šią savaitę gimnazijoje nuvilnijo PYRAGŲ diena. Nusidriekė stalų eilės, gausiai nuklotos visokiausių gardumynų, skanumynų, kuriuos kepė, pirko, ragavo visi nuo mažiausių iki didžiausių gimnazijos bendruomenės narių. Gerumo banga iškilo aukštai – suaukota net 2473,32 eurų! Nuoširdžiai DĖKOJAME visiems, kurie taip šauniai prisidėjo prie kasmetinės „Išsipildymo akcijos“.
Nuotraukose akimirkos iš PYRAGŲ dienos
Organizatoriai Vilmantė Kudirkienė ir Kęstutis Valionis
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Būrelis 10a klasės mokinių įkūrė mokinių mokomają bendrovę "Lietuvos pievų turtai". Su savo pagaminta produkcija dešimtokai dalyvauja parodoje "Moters pasaulis", ugdo verslumo įgūdžius. Mūsų gimnazistų stendas įsikūrė 3 aukšte. Kviečiame aplankyti ir palaikyti jaunuosius verslininkus.
Mokytoja Jolanta Čėsnienė
 
 

 

Džiaugiamės laimėtu „AUKSU“
Mūsų gimnazija aukštai įvertinta už 2022-2023 mokslo metais įgyvendintą Darnaus vystymosi įgūdžių programą „DARNI MOKYKLA“. Prezidento Valdo Adamkaus gimnazijai įteiktas auksinis diplomas! Šis reikšmingas apdovanojimas gimnazijai skiriamas jau antri metai iš eilės.
Didžiuojamės visos gimnazijos bendruomenės įvertinimu ir džiaugiamės įteikta padėka už tai, kad nuosekliai, sumaniai ir kūrybiškai į visas veiklos ugdymo sritis integruojami darnaus vystymosi tikslai.

 

Lapkričio 8 dieną trečiadienį 8d klasės mokiniai kartu su anglų kalbos mokytoja Alina Živatkauskiene lankėsi Kauno kultūros centre „Girstutis“ ir stebėjo spektaklį jaunimui „PYGMALION“ (anglų k.). American Drama Group Europe atvyko su šiltu ir juokingu muzikiniu spektakliu „Pygmalion“ (geriau žinomu dėl adaptuoto filmo versijos „Mano puikioji ledi“) į Lietuvą ! Šis spektaklis labai tinka mokiniams nuo 14 metų ir studentams. Pjesė „Pigmalionas“ yra anglų (ir airių) draminės literatūros šedevras. Dramaturgas Bernardas Šo tyrinėja sudėtingas gyvenimo temas pasitelkdamas humorą ir nuoširdumą. Profesorius Higinsas nemėgsta moterų, yra bukas tiesos ieškotojas veidmainystės bei aukštuomenės snobiškumo pasaulyje. Jo pastangos pakeisti vargingą gėlių pardavėją Elizą aristokrate baigiasi dvejopai – triumfu ir asmenine nelaime. Eliza pralenkia net patį mokytoją, kai supranta ne vien visuomenės, bet ir moters vaidmenį visuomenėje.
Po šimto metų, kai B. Šo parašė „Pigmalioną“, pasaulis pasikeitė, nes mūsų moralinės vertybės skiriasi. Pjesė ne vien tik sąmojingai atspindi šį virsmą, bet buvo ir to virsmo dalis. Ne veltui tai lieka vienas iš populiariausių draminių kūrinių nuo V. Šekspyro laikų.
 

 

Sporto naujienos
Lapkričio 9d. Prezidento Valdo Adamkaus gimnazijoje vyko Kauno miesto žaidynių kvadrato I etapo pogrupio varžybos. Mūsų 5-6 klasių berniukų komanda iškovojo II vietą. Sveikinimai!!!
Mokytojai
Modestas Bižys
Natalija Tamošiūnienė
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Šiandien, lapkričio 3-iąją Jo Ekscelencija Prezidentas Valdas Adamkus sutinka savo 97-ąjį  gimtadienį. Šiltus mokinių sveikinimus šios gražios sukakties proga šiandien Gerbiamam Prezidentui perdavė  mūsų gimnazijos atstovai – mokiniai ir mokytojai, su  meile ir nuoširdumu sveikindami   Gerbiamą Prezidentą ir linkėdami tvirtos sveikatos, kūrybinių minčių  ir ilgų gyvenimo metų.  

Šviesios Jo Ekscelencijos Valdo Adamkaus mintys, išmintingi patarimai  -   sektinas  asmeninis pavyzdys, kuris  skatina susimąstyti svarbiais klausimais ir jaunimą, ir suaugusiuosius.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prieš gerą savaitę gimnazijos erdves puošę moliūgai iškeliavo į mišką. Oranžines gėrybes medžiotojai "perdavė" miško gyventojams.
Vilmantė Kudirkienė
 
 
 

 

Kiekvienas žmogus yra didis menininkas, tik tas menas pasireiškia įvairiomis raiškos priemonėmis bei formomis. Vieni kuria šokdami, kiti dainuodami, konstruodami, lipdydami, vaidindami...Šį kartą 3b klasės mokiniai meną kūrė piešdami. Apsilankykite trečiokų darbų parodoje neišeidami iš namų. O kad nuotaika būtų dar puikesnė ir jūsų neliūdintų apsiniaukęs dangus – nepamirškite pasigaminti ir gardžios arbatos. Jei natiurmortai nesužavės (kuo labai sunku patikėti!), tai bent arbata sušildys.
Mokytoja Evelina Sakavičienė
 
 

 

Spalio 24 dieną 6c ir 7d klasių mokiniai su auklėtojomis keliavo į Šiaulius susipažinti su šio krašto istorine praeitimi, dabartimi, lankytinomis vietomis ir dalyvauti edukacinėse programose. Vaikai aplankė Dviračių muziejų, sužinojo apie dviračių raidą ir gamybą. Buvo tiek daug emocijų, kad 7d nuvertė vieną iš ekspozicijų. Lego dirbtuvėse mokiniai kūrė robotus ir dalyvavo įnirtingose robotų kovose ringe (rezultatų tikslinimui naudota VAR sistema). Vėliau visi buvo įtraukti į kultūrinio orientavimosi žaidimą mieste, o grįždami namo aplankė Kryžių kalną. Veiksmo buvo labai daug, kad auklėtiniai net nespėjo pavalgyti ir, aišku, pasiruošti rytojaus pamokoms.
Auklėtojos Leila ir Zita