linija1

 

Jau antrus metus gimnazijos bendruomenė dalyvauja UNESCO Asocijuotų mokyklų vykdomame Baltijos jūros projektas (BJP). Pagrindinė projekto idėja yra suvienyti devynių Baltijos jūros valstybių - Suomijos, Švedijos, Danijos, Vokietijos, Lenkijos, Lietuvos, Latvijos, Estijos ir Rusijos - mokyklų pastangas ieškoti bendrų regiono aplinkosaugos problemų spendimo būdų.

Projekto tikslas yra skatinti mokinius domėtis regiono aplinkosaugos problemomis, padėti suvokti mokslinius, socialinius, kultūrinius žmonijos ir aplinkos tarpusavio priklausomybės aspektus. Projektas taip pat skatina ir gerokai palengvina tiek mokytojams, tiek moksleiviams nepaprastai naudingą apsikeitimą informacija apie naujus aplinkos apsaugos metodus, jų diegimo rezultatus ir dalijimąsi projektų įgyvendinimo patirtimi.

Projekto tikslai ir uždaviniai sprendžiami per praktinę mokinių veiklą. Gimnazistai stebi atbundančią gamtą, fiksuoja faktus anketoje, daro išvadas, braižo diagramas. Darbai siunčiami į vieną iš Baltijos jūros šalių.

Džiugu, kad prie projekto veiklos šiais mokslo metais prisijungė gimnazijos fizikos mokytoja Edita Bardauskaitė.

Projekto koordinatorė – Gimnazijos pavaduotoja ugdymui Rozvita Brazaitienė.

Projekto vadovė gimnazijoje – geografijos vyr. mokytoja Vita Kuliešiūtė ir fizikos mokytoja Edita Bardauskaitė

Projekto dalyviai - gimnazijos 1-2 klasių mokiniai

Projektinė veikla gimnazijoje 2015 - 2016 m.m. 

Nr.

Numatoma veikla

1.

Gimnazijos mokinių atranka dalyvaujant projekte

2.

Atliekamų tyrimų apžvalga

3.

Duomenų rinkimas gimnazijos partnerių erdvėse apie stebimą aplinką, tyrimai

4.

Vykimas į Vilnių susipažinti su kitais projekto dalyviais, patirties įgyjimas, žinių sklaida

5.

Stebėjimų atlikimas

6.

Duomenų sisteminimas internetinėje erdvėje

7.

Dalyvavimas renginiuose, konkursuose, konferencijose

8.

Sklaida gimnazijos tinklalapyje

 

linija1

Baltijos jūros projektas – tai tarptautinis tinklas, jungiantis mokyklas, esančias aplink Baltijos jūrą, kurios skatina gamtinius objektus išsaugoti ateities kartoms, sprendžia ekologines - aplinkosaugines problemas. Pagrindinė projekto idėja – suvieniti devynių Baltijos jūros regiono šalių mokinių ir mokytojų pastangas ieškoti bendrų regiono aplinkosaugos problemų. Projektas skirtas  šviesti ir skatinti mokinius tirti supančią aplinką, bet ir padėti suvokti ekologinius žmonijos ir aplinkos tarpusavio priklausomybės aspektus.

Projekto dalyviai atlieka aplinkos stebėjimus pagal pagrindines Baltijos jūros projekto programas – upių, vandens kokybės, fenologinių stebėjimų, aplinkos matavimų, oro kokybės, paukščių ekologijos, aplinkos istorijos, pildo ataskaitas ir siunčia tarptautiniams projekto programų koordinatoriams.

Pirmi metai kaip Kauno šv. Pranciškaus  mokyklos mokiniai vadovaujami geografijos mokytojos dalyvauja šiame projekte ir  atlieka fenologinius stebėjimus (kasmet besikartojantys gyvosios ir negyvosios aplinkos tyrimai). Džiaugiamės, kad prisidedame prie Žemės išsaugojimo, tausojimo darbų ir keliaujame ekoligine kryptimi.

 

Projektinė veikla 2014 - 2015 m.m.

 

Nr.

Numatoma veikla

1.

Mokyklos mokinių supažindinimas su nauju projektu mokykloje

2.

Susipažinimas su atliekamai tyrimai

3.

Duomenų rinkimas bibliotekoje apie stebimus augalus, gyvūnus

 

Vykimas į Vilnių susipažinti su kitais projekto dalyviais, patirties įgyjimas

4.

Pirmieji bandymai atlikti stebėjimus

5.

Duomenų sisteminimas internetinėje erdvėje

6.

Dalyvavimas renginiuose, konkursuose

7.

Sklaida mokyklos tinklalapyje

 

 

 

Baltijos jūros projektas (BJP):

 

2014 m. spalio 29–lapkričio 2 dienomis Vilniuje vyko Baltijos jūros projekto (BJP) tarptautiniai mokymai, skirti BJP mokyklų mokytojams ir koordinatoriams. Mokymus organizavo Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras kartu su Danijos UNESCO asocijuotų mokyklų tinklu (angl. ASP-net). Renginyje dalyvavo 45 BJP mokytojai ir koordinatoriai iš penkių Baltijos jūros regiono šalių. Į renginį taip pat atvyko ir generalinė projekto koordinatorė Gedy Siimenson.

Šių mokymų tikslas – įgyti projektų paraiškų rengimo ir projektų įgyvendinimo pagrindus, kurie būtų pradžia tarptautinio bendradarbiavimo siekiančioms Baltijos regiono šalių mokykloms. Pagrindinė šių mokymų užduotis mokytojams – užmegzti ryšius su kitos šalies mokyklomis ir pradėti įgyvendinti nedidelius dviejų–keturių klasių projektus jūrų ekologijos, biologinės įvairovės, atliekų tvarkymo ir kt. srityse.

Mokymų dalyviai dirbo grupėse, rengė projektų koncepcijas, dalinosi patirtimi, aptarė galimą bendradarbiavimą įvairiose disciplinose ir srityse, tobulino metodus ir priemones, taikomas Baltijos jūros regiono mokinių aplinkosauginio švietimo procese.

Mokymus vedė lektorius iš Naujosios Zelandijos Karlas Jorgsensenas, kuris naudojo įvairius inovatyvius ir kūrybinius mokymų metodus.

Renginio dalyviai dalyvavo ekskursijoje po Vilniaus miestą, lankėsi Neries regioniniame parke bei Trakų istoriniame nacionaliniame parke, kuriuose susipažino su Lietuvos kraštovaizdžiu bei retų rūšių išsaugojimui vykdomomis gamtotvarkinėmis priemonėmis.

 

Foto iš šio renginio ir daugiau informacijos galite rasti tinkalapyje:

 

http://www.lmnsc.lt/lt/naujienos/1324

 

 

Baltijos jūros projektas (BJP) kartu su GLOBE:

 

2014 m. lapkričio 28–29 d. Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centre vyko tarptautinių projektų – Baltijos jūros projekto (BJP) ir GLOBE programos, mokinių ir mokytojų konferencija „Aplinkosaugos projekto įgyvendinimas mano mokykloje“. Konferencijoje dalyvavo 55 dalyviai iš 18 Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklų ir neformaliojo švietimo ugdymų centrų, tarp jų ir mūsų Kauno šv. Pranciškaus mokykla. Į šią konferenciją buvo kviečiami tik tie mokiniai ir mokytojai, kurie atlieka aplinkos stebėjimus pagal BJP ir GLOBE programoje nustatytas metodikas ir aktyviai dalyvauja kitose minėtų projektų veiklose.

Konferencijoje taip pat dalyvavo Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos Švietimo ir mokslo programų vadovė Liliana Bugailiškytė-Lideikienė, kuri pasveikino dalyvius bei palinkėjo nesustoti stebėti mus supančią aplinką.

Pagrindinis šio renginio siekis buvo pristatyti mokinių atliktų aplinkos stebėjimų, numatytų BJP ir GLOBE programoje, rezultatus. Mokiniai parengė projektinius darbus − stendinius pranešimus, kuriuose aptarė minėtų projektų veiklos srityse vykdytus aplinkos tyrimus, analizavo ir lygino stebėjimų duomenis su ankstesnių metų tyrimais bei kitų (Lietuvos ir užsienio) mokyklų mokinių gautais rezultatais. Mokiniai daug diskutavo, dalinosi patirtimi ir mokėsi vieni iš kitų.

 

Mokinių aktyvus dalyvavimas BJP ir GLOBE programoje yra puikus mokymosi pavyzdys. Tai ne tik praturtina įprastą mokymosi procesą, bet ir formuoja mokinių gamtos vertybių sampratą, plėtotoja gamtos pažinimo būdus, lavina mokinių mokslinio mąstymo įgūdžius. Darbas projektuose sujungia panašius interesus turinčius mokinius ir mokytojus, o tada gimsta naujos parterystės ir nauji tikslai ateičiai.

 

 

Daugiau informacijos ir įvairių foto galite rasti šiame tinklalapyje:

 

http://www.lmnsc.lt/lt/naujienos/1372

Informacija atnaujinta: 2015-11-23