linija1logo

 

Mūsų mokykla dalyvauja tarptautinio projekto MARCH (angl. Make Science Real in Schools) „Gamtos mokslų tiriamieji darbai“ veikloje, kurį įgyvendina ugdymo plėtotės centras pagal Europos Komisijos Mokymosi visą gyvenimą programą.

Projekto tikslas:

  • pateikti gamtamokslinio ugdymo mokyklose apžvalgą,
  • padėti kurti Mokymosi visą gyvenimą programos tema ir turiniu susijusių projektų tinklą,
  • skatinti įžvalgų, gerosios praktikos, taikant inovatyvias metodikas gamtos mokslų ugdymui, sklaidą.

Projekto partneriai:

  • Bulgarija,
  • Graikija,
  • Jungtinė Karalystė,
  • Lietuva
  • Portugalija
  • Serbija
  • Vokietija

Šį projektą mūsų mokykloje vykdė mokytojos B. Bacienė  ir V. Kuliešiūtė su 10-os klasės mokinių komanda. Labai džiugu, kad mūsų mokinių darbas užėmė 1-ą vietą. Sveikiname mokines – Emiliją Vikšraitytę, Gabrielę Balaišytę, Neringą Gališanskytę.