linija1

GLOBE (Global learning and observations to benefit the environment) yra tarptautinė aplinkosauginio ugdymo programa, telkianti mokinius, mokytojus ir mokslininkus tyrinėti aplinką. GLOBE programa skirta gamtamoksliniam vaikų ir jaunimo ugdymui, praktinių įgūdžių formavimui bei tarptautiniam bendradarbiavimui neformalųjį ir bendrąjį lavinimą teikiančiose pradinėse, pagrindinėse ir vidurinėse, profesinėse mokyklose. Ugdymo įstaigoje GLOBE programa sudaro unikalią galimybę mokiniams pagilinti savo individualius bei grupinius pasiekimus gamtos mokslų srityje, naudojantis naujausiomis informacinėmis technologijomis, padeda pažvelgti į aplinką ir iš mokslinio mąstymo perspektyvos, skatina jų sąmoningumą, nuostatas, orientacijas aplinkosaugos srityje. Pedagogams GOLBE programa teikia naują galimybę dalyvauti kvalifikacijos kėlimo procese, naudotis GLOBE programos ištekliais, konsultuotis su mokslininkais ir bendradarbiauti su viso pasaulio mokytojais, leidžia keistis ne tik informacija, bet ir patirtimi. GLOBE programa padeda pedagogams pristatyti mokymosi galimybes mokiniams, gilinti mokslinį mokinių supratimą, kasdieninį mokymosi procesą praturtinant įvairiais analizės metodais.


        GLOBE programoje mokiniai mokosi apie Žemės sistemą atlikdami įvairius tyrimus penkiose srityse:
  • Atmosferos (chemija, oras ir klimatas).
  • Hidrologijos (vandens kokybė, fizikiniai procesai ir vandens ekosistemos).
  • Dirvožemio (drėgmė, temperatūra, sudėtis ir sveikatos apsauga).
  • Žemės dangos / Biologijos (žemėlapiai, biometrija).
  • Fenologijos (augalų ir gyvūnų pokyčiai priklausomai nuo sezonų ir klimato kaitos).
 
GLOBE PROGRAMOS KELIAS 

 

      GLOBE programos idėja buvo paskelbta 1994 m. Pasaulinės žemės dienos metu kovo 21 d. Jungtinėse Amerikos Valstijose.
        Lietuvą programos idėjos pasiekė 1999 m.. Buvo surengtas pirmasis pažintinis seminaras, kuriame GLOBE programa pristatyta šalies ugdymo institucijų atstovams.
        Jungtinių Amerikos Valstijų ambasados Lietuvoje darbuotojai kartu su Švietimo ir mokslo ministerijos darbuotojais parengė Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos ir Jungtinių Amerikos Valstijų nacionalinės vandenyno atmosferos administracijos sutartį dėl bendradarbiavimo vykdant GLOBE programą. 2002 m. švietimo ir mokslo ministras ir Jungtinių Amerikos Valstijų ambasados Lietuvoje ambasadorius pasirašė sutartį. Lietuva tapo 100-ąją valstybe, įsijungusia į GLOBE  programą. 
        Plečiant mokyklų tinklą Lietuvoje buvo remtasi geografiniu principu. 2004 m. rudenį buvo suburtos 32 mokyklos, pareiškusios norą dalyvauti GLOBE programoje beveik iš visų Lietuvos rajonų. 
        Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras atsakingas už programoje dalyvaujančių mokyklų telkimą, jų veiklos koordinavimą, programos vyksmą.
 
MOKYKLŲ DALYVAVIMAS

 

        Visame pasaulyje esančių GLOBE mokyklų mokiniai užsiima šia pagrindine veikla: savo mokyklose arba arti jų atlieka GLOBE programos sričių protokoluose nurodytus aplinkos tyrimus, gautus duomenis praneša GLOBE apdorojimo centrui, gauna grafines aplinkos būklės analizes, parengtas pagal jų bei kitų pasaulyje esančių GLOBE mokyklų surinktus duomenis. Lygindami ir analizuodami stebėjimų duomenis mokiniai susiduria su naujais jiems dar nepažįstamais aplinkosaugos klausimais bei naujomis galimomis tyrimų temomis, o tai skatina mokinius ir mokytojus ieškoti atsakymų į iškilusius klausimus, atrasti kažką naujo, praplėsti ne tik žinias, bet ir įgyti naujus gebėjimus. Visi šie darbai atliekami vadovaujant mokytojams, kurie yra supažindinti su GLOBE tyrimų atlikimo bei ataskaitų rengimo metodika. Lietuvos ir kitų šalių mokytojų internete skelbtos tyrimų ataskaitos yra laisvai prieinamos. Visos GLOBE mokyklos raginamos dalyvauti atliekant išsamius mokslinius tyrimus pagal GLOBE programą, atsižvelgiant į pasirinktas pagalbines metodikas bei dalyvių turimą įrangą, tyrimo priemones.