vaiko geroves komisija

ĮSAKYMAS DĖL PREZIDENTO VALDO ADAMKAUS GIMNAZIJOS VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS IR KOMISIJOS DARBO REGLAMENTO TVIRTINIMO

PREZIDENTO VALDO ADAMKAUS GIMNAZIJOS VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS DARBO REGLAMENTAS

 

 

PREZIDENTO VALDO ADAMKAUS GIMNAZIJOS

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

 

Komisijos pirmininkė – Rozvita Brazaitienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

Sekretorė – Renata Matulaitienė, lietuvių kalbos mokytoja.

Nariai            - Birutė Krapauskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

                      - Gitana Kutkienė, lietuvių kalbos mokytoja;

                      - Greta Piličiauskienė, psichologė;

                      - Kęstutis Valionis, socialinis pedagogas, etikos mokytojas;

                      - Ingrida Skrodenienė, socialinė pedagogė;

                      - Rasa Bieliūnaitė, pradinių klasių mokytoja;

                      - Aušra Morozienė, pradinių klasių mokytoja;

                      - Bronė Bacienė, chemijos mokytoja;

                      - Rasa Kilčiauskienė, logopedė, spec. Pedagogė;

                      - Simona Smilgevičiūtė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė.

 

 

 
 

 

 

Atnaujinta: 2020-10-22