Mob. tel. 868396829

El.paštas: rastine@adamkausgimnazija.lt

Adresas:   Bitininkų 31, LT-46376 Kaunas

linija1

Tėvų apeliavimo tvarka

Tėvų apeliavimo teisės

  • Kilus neaiškumams dėl bendros mokyklos tvarkos, mokinio ir kitų bendruomenės narių bendravimo, tėvai (globėjai) pirmiausiai kreipiasi (žodžiu ar raštu) į klasės auklėtoją, po to (jeigu reikia) į direktoriaus pavaduotojus ugdymui, vėliau (jeigu reikia) į mokyklos direktorių  (-ę) (tai galima padaryti ir per e-dienyną).
  • Kilus neaiškumams (ginčui) dėl vertinimo objektyvumo, tėvai (globėjai) pirmiausiai kreipiasi (žodžiu ar raštu) į dalyko mokytoją, po to (jeigu reikia) į direktoriaus pavaduotoją ugdymui kuruojantį dalyką, vėliau (jeigu reikia) į mokyklos direktorių (-ę) (tai galima padaryti ir per    e-dienyną). Esant būtinumui mokyklos direktorius (-ė) sudaro komisiją situacijai įvertinti.
  • Tėvai gali pateikti motyvuotą apeliaciją mokyklos direktoriui raštu.
  • Tėvų apeliacija registruojama mokyklos raštinėje.
  • Tėvų apeliacija išnagrinėjama ir atsakymas raštu pateikiamas per 14 kalendorinių dienų.

Atnaujinimo data:
2013-09-11