Gimnazijos logotipas    

PREZIDENTO

VALDO ADAMKAUS

GIMNAZIJA

Mob. tel. 868396829

El.paštas: rastine@adamkausgimnazija.lt

Adresas: Bitininkų 31, LT-46376 Kaunas

 

Kaune pradėti Prezidento Valdo Adamkaus gimnazijos erdvių modernizavimo darbai

 

      Prezidento Valdo Adamkaus gimnazijos erdvės atgimsta naujam gyvenimui. Pradėtas įgyvendinti gimnazijos erdvių modernizavimo projektas suteiks įstaigai naujų galimybių ir spalvų.

      Įgyvendinus modernizavimo projektą gimnazijoje bus sukurtos modernios, daugiafunkcinės, lengvai transformuojamos edukacinės, poilsio ir rekreacijos erdvės, suformuoti ir sukurti mokymo ir mokymosi erdvių klasteriai.

      Pastato palėpėje per dvejus metus bus įrengtas modernus kūrybinis informacinis centras – skaitykla – rekreacijos zona, taip pat įsikurs  muzikos bei dailės kūrybinės zonos. 

     Modernizavimas palies ir mokomuosius kabinetus: gamtos mokslų kabinetą, laboratoriją, technologijų kabinetą.   Įgyvendinus projektą bus suformuotos atskiros erdvės, kuriose bus vykdoma gamtamokslinė, laboratorinė, technologinė ir kita specializuota mokymo(si) veikla.   

      Dėmesio sulauks ir gimnazijos valgykla. Patalpoje bus įdiegtos išmaniosios technologijos, leidžiančios valgyklos patalpai suteikti tiek mini kino salės funkciją, tiek paversti ją konferencijų sale, ar erdve bendruomenės susirinkimams, taip pat tai sudarys galimybę šioje patalpoje vykdyti kokybišką ugdymo procesą. 

     Gimnazijos koridoriuose, priesaliuose bei vestibiulyje bus įrengtos poilsio, rekreacijos bei aktyvaus judėjimo zonos, tarpaukštyje bus įrengta nauja daugiafunkcinė judėjimo erdvė gimnazijos bendruomenės sveikatinimui ir aktyvaus judėjimo poreikiams tenkinti.

 

Prieš:

 

Po:

 

Ryšių su visuomene skyriaus informacija

Projektas iš dalies finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis