PREZIDENTO

VALDO ADAMKAUS

GIMNAZIJA

 

 

Mob. tel. 8 683 96829

El.paštas: rastine@adamkausgimnazija.lt  Adresas: Bitininkų 31, LT-46376 Kaunas

 

 

Mūsų mokykla dalyvauja GoScience projekte kaip asocijuotas partneris

GoScience - kūrybiškumo ir supratimo skatinimas gamtos ir tiksliųjų mokomųjų dalykų mokyme/si. (angl. GoScience - creativity and enhanced comprehension in science teaching and learning) yra tarptautinis Erasmus+ KA2 Strateginių partnerysčių projektas siekiantis vystyti ir diegti inovacijas švietime. Mokykla, kartu su kitomis 7 mokyklomis Lietuvoje, bei daugiau kaip  įsijungė į projektą kaip asocijuotas partneris, naudos gavėjas, kuris prisidės prie projekto veiklų įgyvendinimo, testavimo ir sklaidos.

Projekto tikslas – ugdyti jaunimą gamtamokslinių dalykų srityje, mokant suprasti ir suvokti ir tiksliųjų ir gamtos mokomųjų dalykų (tokių kaip fizika, chemija, biologija) esmę, išbandyti novatoriškus žinių įgijimo būdus ir metodus, taip pat skatinti kūrybiškumą ir teorinių žinių taikymą realiame gyvenime.

Projekto metu mokyklos mokytojai, kartu su mokiniais, pasirinkę mokomojo dalyko temą, įgyvendins ją netradicinio mokymo būdu, taip ugdydami savo kūrybiškumą, fantaziją, bendruosius gebėjimus, vertybines nuostatas, darbo komandoje dvasią, IT ir kitus įgūdžius, bei taip geriau išmoks ir suvoks temos esmę ir prasmę.

Siekiama auginti mokinių motyvaciją ir, kad panaudojant pedagoginius instrumentus, kurie dažniausiai taikomi humanitarinių dalykų mokymesi, pavyzdžiui, pasakojimą, teatro spektaklius, šokius, grafiką, vaizdo įrašus ir kt. galėtume mokytis ir gamtamokslinių bei tiksliųjų dalykų. Daugiau apie projektą galima rasti projekto tinklapyje: http://www.goscience.eu

Projekto trukmė: 2017 12 01 – 2019 11 30

Projektas tęsia Erasmus+ projekto GoErudio idėją: http://goerudio.pixel-online.org

GoScience brochure