PREZIDENTO

VALDO ADAMKAUS

GIMNAZIJA

Mob. tel. 868396829

El.paštas: rastine@adamkausgimnazija.lt

Adresas: Bitininkų 31, LT-46376 Kaunas

 

Priėmimo tvarka

 

 Prašymai pradėti mokytis 2020-2021 m.m. pradedami registruoti elektroniniu būdu per savivaldybės elektroninę sistemą  (http://www.imokykla.kaunas.lt) nuo 2020 m. balandžio 15 d. 12.00 val. Prašymo padavimo data ir laikas neturi jokios įtakos priimamų mokinių eiliškumui.

 

Gimnazija įgyvendina Ekologijos ir aplinkos technologijų ugdymo sampratos elementus, mokiniai priimami iš visos Savivaldybės teritorijos bei kitų Lietuvos miestų, laisvu savo pačių ir (ar) tėvų apsisprendimu (teritorinis principas – netaikomas).

Ugdymas grindžiamas bendrosiomis programomis, į kurių  turinį integruojamas  Ekologijos ir aplinkos technologijų ugdymo sampratos turinys. 

Į gimnaziją mokiniai priimami mokytis pagal:

– priešmokyklinio ugdymo;
– pradinio ugdymo (1-4 klasės);
– pagrindinio ugdymo pirmosios dalies (5-8 klasės);
– pagrindinio ugdymo antrosios dalies (I-II klasės);
– vidurinio ugdymo (III-IV klasės) programas.

 

Numatomas klasių komplektų skaičius 2020-2021 m.m.:

Klasės

Priešm.ugd.

1

2

3

4

5

6

7

8

I

II

III

IV

Komplektų skaičius

2

4

4

4

4

4

3

3

2

2

2

2

2

 

Laisvų vietų skaičius 2020-2021 m.m.:

Klasės

Priešm.ugd.

1

2

3

4

5

6

7

8

I

II

III

IV

Mokinių skaičius

0

0

0

0

0

0

7

9

2

11

8

6

7

 

Mokinių priėmimą į gimnaziją reglamentuoja:

Priėmimo mokytis į Prezidento Valdo Adamkaus gimnaziją tvarkos aprašas

Gimnazijos priėmimo komisijos sudėtis, jos darbo reglamentas.  

Mokyklinių reikmenų sąrašas pirmokui/ei 

 

Mokiniai į gimnaziją priimami pateikus:
– prašymą; 
– specialiuosius poreikius įrodančių dokumentų kopijas (jeigu tokie nustatyti);
– teisės aktuose nustatytos formos pažymą apie vaiko sveikatą;
– mokymosi pasiekimų įteisinimo arba atitinkamos ugdymo programos baigimo dokumentą;
– 2 dokumentines foto nuotraukas

– priimant į pradinio ugdymo programą pateikiama rekomendacija pradinių klasių mokytojui.

 

Dokumentai (pasibaigus karantinui) bus priimami darbo dienomis nuo 8.00 iki 17.00 val. gimnazijos raštinėje. Esant karantinui - elektroniniu paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Atsakingas asmuo – direktoriaus pavaduotoja ugdymui Inga Žebrauskaitė.
Adresas: Bitininkų g. 31, LT-46376 Kaunas
Tel. 8 683 96829)
El. paštas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.