Mob. tel. 868396829

El.paštas: rastine@adamkausgimnazija.lt

Adresas:   Bitininkų 31, LT-46376 Kaunas

Projektas iš dalies finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.

 

Projektas „Aleksoto bendrojo ugdymo įstaigos modernizavimas didinant paslaugų efektyvumą

Projekto tikslas – modernizuoti Prezidento Vlado Adamkaus gimnazijos patalpas, atliekant vidaus patalpų remonto darbus ir įsigyjant modernią ugdymo įrangą ir baldus.

Projekto rezultatai: suremontuotos gimnazijos patalpos, kad jos atitiktų higienos normas ir įsigyta moderni ugdymo įranga ir baldai, atnaujintos ugdymo vietos ir padidintas ugdytinių skaičius.

Projekto įgyvendinimas planuojamas 2018 – 2021 metais.

Projekto biudžetas 828 tūkst. eurų.

Projektas finansuojamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.1.3-CPVA-R-724 priemonę „Mokyklų tinklo efektyvumo didinimas“.

 

www.esinvesticijos.lt