PREZIDENTO

VALDO ADAMKAUS

GIMNAZIJA

Mob. tel. 868396829

El.paštas: rastine@adamkausgimnazija.lt

Adresas: Bitininkų 31, LT-46376 Kaunas

 

PRIEŠMOKYKLINUKAI DALIJASI ĮGYTOMIS ŽINIOMIS

Priešmokyklinės "Bitučių" grupės mokiniai žinias apie gyvalazdes įtvirtino vesdami gamtamokslinio ugdymo pamokėles vyresniesiems pradinių klasių mokiniams

Nuo gegužės 14 d. mūsų gimnazijoje vyksta judriosios pertraukos sporto salėje ir lauko aikštyne

69 laidos abiturientai kelia sparnus skrydžiui...

69 laidos abiturientai kelia sparnus skrydžiui... Tegu skrieja sėkmingai savų svajonių link..
R. Janušauskienės nuotr.

 

 Kai nevalgai makaronų
Priešmokykline "Bitučių" grupė

Projektinė diena ,,Mokomės keliaudami"

 Integruotos lietuvių kalbos ir ekologijos pamokos akcentai Ib klasėje

 

 Vėl turime džiugių naujienų. Sveikiname!

 Magiški kiaušiniai

 PRIEŠMOKYKLINUKAI – MENTALINĖS ARITMETIKOS OLIMPIADOJE

 Nepamiršk parašiuto