PREZIDENTO

VALDO ADAMKAUS

GIMNAZIJA

 

 

Mob. tel. 8 683 96829

El.paštas: rastine@adamkausgimnazija.lt  Adresas: Bitininkų 31, LT-46376 Kaunas

 

    "Žemės menas" - priešmokyklinukų iš " Bitutės" grupės darbeliai.
Mokytoja Diana Liutkevičienė 

   

Ar žinote, kiek Maironis mokėjo už savo namus Kaune?

     O Prezidento Valdo Adamkaus gimanzijos 6b klasės mokiniai šiandien sužinojo, nes lietuvių kalbos pamokoje juos aplankė Kauno Maironio muziejaus darbuotoja Henrika Skersonaitė. Mokiniams buvo papasakota ne tik išsami Maironio biografija, kūrybos apžvalga, bet ir pasidalinta keliais sunkiai vadovėlyje randamais nutikimais. Teko išgirsti, kad Maironis turėjo puikų humoro jausmą, nustebino ir nutikimai, kaip poetas su svečiais obuoliais apsimėtęs, svečių namuose hantelius nuo laiptų nuridenęs... Taigi, net sunkiomis karantino sąlygomis pamokos gali būti įdomios ir keliančios nuotaiką. Ačiū Kauno Maironio muziejui už puikias iniciatyvas!
Pamoką organizavo mokytoj S. Žydaitienė

 

  MES KURIAME NAMIE, KAD JUMS PADĖTI MUMS BŪTŲ LENGVIAU!
Prezidento Valdo Adamkaus gimnazijos mokiniai aktyviai dalyvauja palaikymo iniciatyvoje kovai su COVID-19 pandemija. Esame neabejingi šiuo metu intensyviai dirbantiems gydytojams, savanoriams ir verslininkams, sergantiems ir sveikstantiems, visiems izoliacijoje esantiems. Siunčiame savo LINKĖJIMUS, SVEIKINIMUS, PADĖKAS. 

    MES KURIAME NAMIE, KAD JUMS PADĖTI MUMS BŪTŲ LENGVIAU!
Prezidento Valdo Adamkaus gimnazijos mokiniai aktyviai dalyvauja palaikymo iniciatyvoje kovai su COVID-19 pandemija. Esame neabejingi šiuo metu intensyviai dirbantiems gydytojams, savanoriams ir verslininkams, sergantiems ir sveikstantiems, visiems izoliacijoje esantiems. Siunčiame savo LINKĖJIMUS, SVEIKINIMUS, PADĖKAS. 

   

Mielos mamos, būkite laimingos!

5b klasės mokinės G. Jurošiūtės nuotr.

 

    Ačiū Tau, Mama, už tai, kad tavosios akys išmoko matyti grožį, tavosios lūpos – tarti tiesą, o tavoji širdis – mylėti žmones!
Su artėjančia Jūsų diena, mielosios Mamos.
Sveikina 1A klasės mokiniai ir mokytoja Greta Balandytė